Interaccions fàrmac-nutrient (Semipresencial)

Credits 1 ECTS
CoordinationDra. Isabel Fernández
Price 380€
masters-i-postgraus-url

Curs de Formació Continuada

Fitxa del curs

Títol: Interaccions fàrmac-nutrient (Semipresencial)
Coordinació:  Dra. Isabel Fernàndez | isabelfp@blanquerna.edu
Destinataris: Titulats i estudiants de 4 curs de Nutrició Humana i Dietètica. Titulats i estudiants de 5è curs de Farmàcia. Titulats i estudiants de 4t curs d'Infermeria.

Preu: 380 euros
Els Alumni i estudiants de la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna-URL i els membres del CODINUCAT tindran un 15% de descompte en el preu de la matrícula. Els descomptes no són acumulatius.
*Cal aportar l'últim rebut d'aquest any
Places: 50
Les places són limitades i s’atorgaran per rigorós ordre d’inscripció.
Calendari: Sessions presencials 2, 6 i 30 de Maig 2019 (de 16 a 18 hores)
Lloc:  Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna-URL | c. Padilla, 326-332. Barcelona

Presentació

Les interaccions fàrmac-nutrient cada vegada es van tenint més en compte, degut a la importància que tenen en el pacient.

L’increment de la polimedicació en pacients ancians i en malalties cròniques i l’aparició constant de nous fàrmacs, incrementen les interaccions i fan més complexa el seu maneig.

Per al nutricionista-dietista es bàsic conèixer aquestes interaccions a l’hora de definir o intervenir en la dieta de les persones que estan prenent medicaments.

Objectius

 • Conèixer els mecanismes de les interaccions fàrmac-nutrient
 • Conèixer les interaccions més habituals i a més repercussió per al pacient
 • Saber cercar informació sobre aquestes interaccions
 • Saber manejar les situacions de planificació d’una dieta tenint en compte les possibles interaccions

Programa

 • Introducció
 • Mecanismes d’interaccions farmacològiques
 • Interaccions farmacèutiques
 • Interaccions farmacocinètiques
 • Interaccions farmacodinàmiques
 • Influència de la dieta en l’efecte del fàrmacs
 • Influència dels fàrmacs en l’estat nutricional
 • Cerca d’informació i maneig de interaccions fàrmac-nutrient

Professorat

Dra. Conxita Mestres. Farmacèutica. Degana de la Facultat de Ciències de la Salut BLanquerna-URLl

Certificat d’assistència

Els participants al curs rebran un certificat d’assistència (es requereix una assistència igual o superior al 80% de les sessions).

Procés d’inscripció

Per inscriure's al curs, cal enviar un email al Servei d’Informació i Orientació a l’Estudiant (SIOE) (bsalutsioeinfor@blanquerna.edu) fent constar a l’assumpte el nom del curs i afegint el formulari d'inscripció degudament complimentat, com a document adjunt .

Documentació que cal adjuntar (escanejada per les dues cares)*:

Informació

Servei d'Informació i Orientació a l'Estudiant (SIOE)
T. 93 253 31 27
bsalutsioeinfor@blanquerna.edu