FO0P0SS

AgustínFernández de LoPassols

agustinfp@blanquerna.edu
Degrees/Subjects

Màster Universitari en Estudis Avançats d'Afers Internacionals

Grau en Relacions Internacionals