BT0R0LA

LaiaBonetRull

laiabr4@blanquerna.edu
Degrees/Subjects

Grau en Comunicació Audiovisual

Grau en Periodisme i Comunicació Corporativa