EE0R0AV

JavierEsteveRoca

javierer@blanquerna.edu
Degrees/Subjects

Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

Màster Universitari en Gestió d'Organitzacions i Projectes Esportius (Sports Management)