Curso de Búsqueda Documental para Profesionals de la Salud

Credits 1 ECTS
CoordinationDra. Isabel Fernández
Price 160€
masters-i-postgraus-url

Curs de Formació Continuada

Fitxa del curs

Títol: Curs de Cerca Documental per a Professionals de la Salut
Destinataris: Titulats en Infermeria, Fisioteràpia i Nutrició Humana i Dietètica
Preu: 160€ 
Descompte (no acumulatiu) del 15% en el preu de la matrícula a: alumni, estudiants de la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna-URL i membres del CFC*, COIB* i CODINUCAT*. 
*Cal aportar l'últim rebut d'aquest any.
Places: 25. Les places són limitades i s’atorgaran per rigorós ordre d’inscripció.
Calendari: 3, 5, 10 i 12 de febrer de 2020
Horari: de 15 a 20h
Lloc: Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna-URL | c. Padilla, 325. Barcelona

Presentació

L'ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) ha permès millorar notablement l’accés, la transmissió i la gestió de la informació en ciències de la salut. En aquest sentit cal garantir que la cerca bibliogràfica permeti obtenir la documentació científica necessària per al desenvolupament coherent d'una investigació.

Objectius

Conèixer les tècniques més útils en la recollida d’informació per començar un projecte de recerca.

Programa

  • Què s’entén per cerca documental
  • Planificació i execució d’una recerca bibliográfica
  • Conèixer els aspectes a tenir en compte abans i durant la preparació d’una recerca bibliogràfica. Com establir una estratègia de cerca.
  • Aprofundir en la recerca de bases de dades sobretot les especialitzades en ciències de la salut, utilitzant adequadament els recursos i les diferents eines per tal que els resultats que obtinguem siguin els desitjats
  • Saber què fer amb els resultats obtinguts: de la referència a la informació real i accés al document.
  • Diferents normatives de citació.
  • Introducció a un gestor de referències bibliogràfiques.

Professorat

  • Rosa Sunyer. Llicenciada en Biblioteconomia i Documentació. Responsable de la Biblioteca de la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna-URL.

Procés d’inscripció

Per inscriure's al curs, cal enviar un email al Servei d’Informació i Orientació a l’Estudiant (SIOE), bsalutsioeinfor@blanquerna.edu, fent constar en l’assumpte el nom del curs i afegint el formulari d'inscripció degudament complimentat, com a document adjunt.

Documentació que cal adjuntar (escanejada per les dues cares):

Certificat d'assistència

Els participants al curs rebran un certificat d’assistència. Per obtenir-lo es requereix una assistència igual o superior al 80% de les sessions.

Informació

Servei d'Informació i Orientació a l'Estudiant (SIOE)
bsalutsioeinfor@blanquerna.edu