TY0M0LU

EduardoTriayMoll

eduardtm@blanquerna.edu
Degrees/Subjects

Màster en Protocol, Relacions Institucionals i Gestió Estratègica dels Esdeveniments