Detección e intervención en dificultades de aprendizaje: dislexia,discalculia TDAH y TANV

cursos-de-formacio-continuada

Introducció

Establirem les característiques dels trastorns per a la seva detecció precoç. Aplicarem estratègies, materials i eines pràctiques d’intervenció útils per al grup-classe, grup de reforç i gabinet extern, així com pautes de comunicació amb famílies i altres professionals. Integrarem aquests aprenentatges elaborant un programa d’intervenció ajustat a les necessitats i expectatives dels participants.


Destinataris

Mestres d’educació infantil, educació primària, logopedes i psicòlegs.


Programa

Sessió 1

Part 1. Característiques de cada trastorn: dislèxia, discalcúlia, dèficit d’atenció/TDAH, TANV. Part 2. Pautes i instruments de detecció. Treball pràctic de detecció en cada trastorn, amb suport audiovisual i escrit.

Sessió 2

Part 1. Estratègies i eines d’intervenció.

Part 2. Models i exercicis d’intervenció en dislèxia i discalcúlia. Aplicació pràctica sobre casos aportats per la docent i/o els participants per conèixer i compartir els diversos contextos i experiències.

Sessió 3

Models i exercicis d’intervenció en TDAH i TANV. Aplicació pràctica sobre casos aportats per la docent i/o els participants per conèixer i compartir els diverses contextos i experiències.

Sessió 4

Elaboració d’un programa d’objectius de treball i pla d’intervenció, aplicable a diversos tipus d’alumnat, mitjançant eines de detecció, estratègies i materials audiovisuals i escrits específics per a cada trastorn. Els participants treballaran en petit grup, d’acord amb les seves necessitats o expectatives. Finalment, es compartirà i s’exposarà el resultat del treball dels diferents grups per tal que tots els participants disposin de diferents tipus de programes d’objectius i plans d’intervenció.


Objectius

 • Conèixer les característiques de cada trastorn per comprendre’n la naturalesa.
 • Aplicar les pautes de detecció per afavorir-ne la detecció precoç.
 • Aplicar les estratègies, els materials i les eines pràctiques d’intervenció.
 • Analitzar i extreure conclusions d’intervenció en casos reals rellevants al context dels participants a partir dels materials treballats, elaborant un programa d’intervenció específic.

Metodologia

 • La sessió 1 és una presentació teòrica i pràctica de les característiques definitòries dels trastorns de l’aprenentatge, amb materials audiovisuals i escrits, aplicats a exercicis pràctics en petit grup a partir de casos reals, usant les eines de detecció.
 • La resta de sessions són eminentment pràctiques: treballarem sobre casos reals, amb materials audiovisuals i escrits representatius de cada trastorn. Es fomentarà la discussió i el treball d’anàlisi amb tot el grup i en petit grup.
 • Es prestarà una atenció especial als casos específics que els participants vulguin aportar. Es proposaran materials adaptats a l’alumnat amb aquests trastorns, basats en materials reals de suport a la pràctica docent (recursos al web, programes informàtics, fitxes, llibres de text, exercicis de reforç, etc.).

Professorat

Mercè Gonzàlez Calderon. Psicòloga (UB, 2005). Màster en Psicologia Sanitària (VIU, 2016), especialista en TDAH, dislèxia i altres dificultats d’aprenentatge en nens, adolescents i adults. Filòloga anglesa (UB, 1988) i lingüista (University of Iowa, EUA, 1991). Combina la pràctica clínica i la recerca amb la formació a docents, professionals i estudiants. Fundadora i directora de PsicoAvant Badalona, gabinet de psicologia i logopèdia.


Horari

Durada: 25 h en línia.
Dates:

Inici DISSABTE 2 de FEBRER de 2019, a les 10.00 h: la docent envia un mail als alumnes amb la planificació del curs, metodologia de treball online i d'avaluació de l'aprofitamnt, enviament de materials (ppts i altres docs de
suport), formes de contacte amb la docent, etc. etc.
1. Setmana de dilluns 4 a diumenge 10 de febrer: treball dels alumnes sobre el TEMA 1, realització i lliurament de la tasca associada.
2. Dilluns 11 a diumenge 17: ídem TEMA 2.
3. Dilluns 18 a diumenge 24: ídem TEMA 3.
4. Dilluns 25 a diumenge 3 de MARÇ: ídem TEMA 4, i resolució d'un QÜESTIONARI FINAL (8 preguntes resposta múltiple i 2 preguntes resposta curta).
Finalització: DISSABTE 2 de MARÇ, a les 18.00h


Informació d'interès

Els certificats es lliuren en mà al seu titular. Si el titular del certificat no el pot recollir personalment, cal que qui el reculli presenti l'autorització corresponent signada pel titular.
Segons l’Ordre ENS/248/2012, de 20 d’agost, aquest curs està considerat com a formació permanent del professorat no universitari.


Inscripció

Preu del curs: 237€

Inscripció presencial: a Secretaria Acadèmica - Formació Continuada (despatx A1-04) del 16 d'octubre de 2018 al 25 de gener de 2019, de dilluns a divendres de 10.00 h a 13.30 h i de 17.00 h a 20.00 h. La Secretaria romandrà tancada els dies 6 i 7 de desembre de 2018 i del 24 de desembre de 2018 al 6 de gener de 2019.

Modalitat de pagament presencial: en efectiu o amb targeta de crèdit.

Inscripció virtual: del 16 d'octubre de 2018 al 27 de gener de 2019.

1.  Accés a matricula per Alumnes i Exalumnes de Blanquerna-URL  
2. Accés a matricula per a tots els altres usuaris

 • El pagament es fa efectiu mitjançant aquest web amb targeta de crèdit.
 • Si no es fa el pagament, la inscripció no queda registrada.
 • La Facultat no es compromet a fer aquells cursos que no arribin al nombre mínim de 10 inscripcions.
 • Només es retornarà l'import pagat en concepte d'inscripció al curs en el cas que aquest sigui anul·lat per la facultat.
 • La no adscripció a algun dels descomptes previstos per a diversos col·lectius és responsabilitat de l’inscrit.

Informació

Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna
SIOE
C. del Císter, 34
08022-Barcelona
Tel. 93 253 30 06
c/e: fpceefctp@blanquerna.url.edu