BS0A0RA

NatashaBaquésAguiar

natashaba@blanquerna.edu
Degrees/Subjects

Màster Universitari en Atenció a la Diversitat i Educació Inclusiva.MADI-1

Màster Universitari en Psicopedagogia

Títol d'Expert/a Universitari/a en Atenció a la Diversitat en Entorns Educatius

Màster en Atenció Precoç i Família