Length of program 9 mesos
Credits 30 ECTS
CoordinationMarta Jordana
Application Oberta
Modality On-site
masters-i-postgraus-url11-DEU-5002

Objectius generals

 • Dotar els assistents de recursos teòrics i pràctics per abordar la intervenció logopèdica de la patologia vocal amb qualitat i actualització.
 • Dotar els assistents de les habilitats personals necessàries per al treball vocal

Competències transversals

 • Tenir capacitat auto-reflexiva personal i professional.
 • Poder prendre decisions en la gestió de la intervenció logopèdica integrant valors ètics, professionals i científics.
 • Gestionar la informació teòrico-pràctica de manera reflexiva per convertir-la en coneixement aplicable a la pràctica assistencial i d’innovació professional.

Competències específiques

 • Tenir coneixements d’anatomia, fisiologia i acústica de l’aparell fonador i la seva aplicació en la intervenció logopèdica.
 • Adquirir coneixements teòrico-pràctics de llenguatge musical necessaris per poder intervenir en trastorns de la veu.
 • Tenir consciència del propi patró corporal a partir de l’experimentació d’un mateix i saber observar actituds i patrons en els demés.
 • Conèixer pràcticament el propi aparell fonador i les seves relacions amb la dinàmica corporal.
 • Disposar d’eines per aplicar el treball corporal al treball vocal.
 • Iniciar-se en la tècnica vocal en veu parlada i cantada, tant individualment com col·lectiva.
 • Relacionar els elements bàsics de la tècnica vocal amb les tècniques  de reeducació que s'utilitzen habitualment en l’àmbit de la patologia vocal. 
 • Tenir coneixements de les bases anatomo-fisio-patològiques dels trastorns vocals i de com intervenir-hi mitjançant la reeducació de la veu.