BO0M1SN

SoniaBallanoMacías

soniabm@blanquerna.edu
Degrees/Subjects

Grau en Comunicació Audiovisual

Grau en Periodisme

Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting

Grau en Periodisme i Comunicació Corporativa