MS0M0NC

OscarMateosMartin

oscarmm2@blanquerna.edu
Degrees/Subjects

Grau en Gestió de la Comunicació Global

Màster en Periodisme Internacional

Màster Universitari en Estudis Avançats d'Afers Internacionals

Pla d'Estudis de Mobilitat FCRI

Grau en Relacions Internacionals