MS0M0NC

OscarMateosMartin

oscarmm2@blanquerna.edu
Degrees/Subjects

Grau en Gestió de la Comunicació Global

Màster en Periodisme Internacional

Màster Universitari en Estudis Avançats d'Afers Internacionals

Pla d'Estudis de Mobilitat FCRI

Doctorat en Comunicació

Grau en Relacions Internacionals

Màster Universitari en Ficció en Cinema i Televisió. Producció, Guió i Realització

Màster Universitari en Ficció en Cinema i Televisió. Producció, Guió i Realització

Màster Universitari en Estratègia i Creativitat Publicitàries

Màster Universitari en Estratègia i Creativitat Publicitàries