Research Group on Identity and Intercultural Dialogue (IDI)

recerca

Most important publications by the team

Publications in journals

Marín, F-X. (2007). La polifonia de l'Islam. Qüestions de vida cristiana, 224, 26-55.

Marín, F-X. (2007). Xoc de civilitzacions: el desencontre interessat. Qüestions de vida cristiana, 223, 49-77.

Marín, F-X. (2007). Ibn Khaldun y Ramon Llull: una mirada universalista desde el mediterráneo del siglo XIV. Actas del centro cultural islámico.

Marín, F-X. (2007). Nezèbi y sus siete hijos. Cosmogonía y origen de la vida social entre los Banzèbi de Gabón. Oráfrica, 3, 35-61.

Marín, F-X. (2007). Sigmund Freud: D'Edip a Moisès. Tragèdia grega i psicoanàlisi tràgica de la cultura. Aloma, 20, 83-108.

Marín, F-X. (2007). Peregrinar a la Meca: un itinerari mític vers la profunditat. Ars Brevis, 12, 52-71.

Grupo de investigación Identidad y Diálogo Interreligioso. El GERFEC i el diàleg interreligiós en el Parlament de les Religions del Món. Monogràfic Ars Brevis (en prensa).

Marín, F-X. y Navarro, À.J. (en prensa). Diàleg interreligiós: el cor del compromís de la fe. Monogràfic Ars Brevis.

Marín, F-X. (2006). El diàleg irrenunciable. Relats, 6, 3.

Rosich, C. (2005). Comenius and languages. Journal Comenius, 15. Belfast.

Rosich, C. (2005). De Babel a Internet. Catalunya Cristiana.

Navarro, À.J. (22 de marzo de 2005) Islam, escola i societats plurals. Avui.

Marín, F-X. (7 de julio de 2005) Retrocés a l'Iran?. Avui.

Marín, F-X. (16 de julio de 2005) Retrocés a l'Iran. Avui.

Marín, F-X.. (2005). La Reina de Saba: Leyenda y nacionalismo etíope. Oráfrica, 1, pp. 95-132.

Marín, F-X. (2005). Religió i ciència: expressions de la recerca humana. Poblet, 10, 33-37.

Marín, F-X. (2005). Els gens van a missa: genètica i religió. El Temps Universitari, 1077, 4-8.

Marín, F-X. (2005). Dialogar fins el final: Jacques Dupuis (in memoriam). Foc Nou , 370.

Marín, F-X. (2005). Conèixer, integrar, conviure. La Revista de Blanquerna, 13, 35 .

Marín, F-X.; Ballarín, J.M. i Navarro, À.J. (2005). Hablar con el otro. Monitor Educador, 107, 49-50.

Marín, F-X.; Navarro, À.J. y Ballarín, J.M. (2004). Una mirada endins i cap enfora: La Pedagogia del Transcendent. Estris, 140, 27-19.

Cabié, M. (2004). Pregària interreligiosa de Nadal. Estris, 240, 24-25.

Cabié, M. (2004). Un mosaic d’experiències educatives. Xarxa d’Ensenyament. 22, 34-35.

Marín, F-X. (2004). Apunts per a una història de l’islamisme radical. Trípodos. Núm. Extraordinari.

Marín, F-X. (2003). Jesús i les altres religions abrahàmiques. Quaderns de la Fundació Joan Maragall, 66, 29-51.

Marín, F-X. (2003). L’Islam: somni i malson d’occident. Revista del CIEMEN, 51, 34-41.

Marín, F-X. (2003) L’Islam i el Diàleg Interreligiós. Ars Brevis, 9, 100-120.

Navarro, À.J. (2003). Els valors i contravalors del Nadal. Estris novembre.

Books and book chapters

Navarro, À.J.; Marín, F-X. (2006). El diàleg interreligiós als centres d'esplai. En La direcció d'activitats i entitats de lleure infantil i juvenil., pp. 149-164. Ed. Claret. Barcelona.

Marín, F-X.; Bramon, D. y Cabezas, J.M. (2005). Islam i Occident: Diàleg de Civilitzacions. Dimurtra. Barcelona

Marín, F-X. (2005). Interioridad y experiencia psicológica. En VVAA. La interioridad: un paradigma emergente. PPC. Madrid.

Marín, F-X. (2004). Xoc de civilitzacions?. Xoc d’incivilitzats!. En Filòsofs davant la guerra. Reflexions al voltant de la guerra de l’Iraq. Prohom. Barcelona.