Research Group on Identity, Religion and Education (IRE)

recerca

Most important publications by the team

Publications in journals

COLS, M., IBARZ, A., JARABO, A.E., & NAVARRO, A.J. (2019). Humanizing from university: An example based on the training itinerary for Catholic religion teachers. Ramon Llull Journal of Applied Ethics, 10, 9-36.

BARRETO, D., & JARABO, A.E. (Coord.). (2019). Auge de la extrema derecha. Iglesia Viva, 278.

COLS, M., DE MONSERRAT, A., & DALMAU, M. (2018). Narrativa i pedagogia: un assaig entre l’ètica, l’acompanyament i la cura. Temps d’educació, 54, 221-237. 

JARABO, A.E., & NAVARRO, A.J. (2017). Diversitat religiosa i escola: nous models d’ordenació acadèmica per a la cohesió social a Catalunya en la formació dels mestres de religió. Ars Brevis, Anuari de la Càtedra Ramon Llull Blanquerna 2016, 22, 118-132.

COLS, M., & IBARZ, A. (2017). Aprendre a ser mestre de religió catòlica. Testimonis d’un procés de formació inicial a partir de la seva narrativa. Ars Brevis, Anuari de la Càtedra Ramon Llull Blanquerna 2016, 22, 77-95.

JARABO, A.E. (2017). Permanentemente desequilibrados. Conversaciones con Emilio Santiago Muíño. Iglesia Viva, 272, 85-106.

IBARZ, A. (2016). La mirada teològica: Una lectura “conciliar” de la “Gravissimum educationis”: Desafiaments, vocació i protagonistes. Ars Brevis, Anuari de la Càtedra Ramon Llull Blanquerna 2015, 21, 346-353.

NAVARRO GUAREÑO, A.J. (2016). El misteri de l’Encarnació, o de l’amor de Déu, com a idea prèvia. Teologia actual,102, 15-18.

MARIN, F.-X., BALLARIN, J.M., NAVARRO, À.-J., & ROSICH, C. (2014). Interculturality and quality of life in residences for seniors in Catalonia. Aloma. Revista de Psicologia i Ciències de l’Educació. 5, 143-177.

 IBARZ, A. (2014). Escenaris dels valors. Poblet, 28, 43-50.

NAVARRO GUAREÑO, A.J. (2013). Acoger y educar la Diversidad Religiosa en las aulas. Religión y Escuela, 267, 24-30.

NAVARRO, A.J., ROSICH, C., MARÍN, F.X., & BALLARÍN, J.M. (2012). Gestión de la convivencia con alumnado magrebí. Aloma. Revista de Psicologia i Ciències de l’Educació, 30, 43-5.

IBARZ, A. (2012). El diálogo fe-cultura en la formación universitaria de los futuros educadores y de los profesores de religión. Vida Nueva, 2818, 23-30.

BALLARÍN GAROÑA, J.M., MARIN TORNÉ, F.X., & NAVARRO GUAREÑO, A.J. (2012). Knowledge and acknowledgement. Concept of alterity as tool for social interaction. Ramon Llull Journal of Applied Ethics, 3, 135- 154.

MARÍN, F.X., & NAVARRO, A.J. (2010). Cultural alterity within companies. Overviews regarding the intercultural competences in the workplace. Ramon Llull Journal of Applied Ethics, 1, 61-77.

MARÍN, F.X., & NAVARRO, A.J. (2010). Cultural alterity and acknowledgement. A research project on the plural societies of the Mediterranean. Ramon Llull Journal of Applied Ethics, 2, 213-234.

ALMANSA, N., COLS, M., IBARZ, A., & JOVÉ, R. (2009). Com s’ha de desenvolupar la formació dels futurs mestres de religió catòlica? Ars Brevis, Anuari de la Càtedra Ramon Llull Blanquerna, 14, 11-45.

NAVARRO GUAREÑO, A.J. (2009). Pensar en la Universitat. Diferents professors universitaris opinen sobre el paper del cristianisme en la societat. Estudis contemporanis i experiència cristiana, 3, 155-157.

COLS, M., ALMANSA, N., ESTEVE, M., & IBARZ, A. (2008). La religió catòlica a l’escola: nou context, nou currículum? Uns primers apunts per a la reflexió.  Ars Brevis, Anuari de la Càtedra Ramon Llull Blanquerna, 13, 50-51.

Books and book chapters

BERDALET, M .; COLS, M .; DALMAU, M .; ESTEVE, M .; MORENO, CM i NAVARRO, AJ (2018). El compromís ètic del mestre. Itinerari per a la formació dels futurs mestres i per als mestres que sempre s'estan formant. Col. Blanquerna Educació. Barcelona: Editorial Claret.

IBARZ, A.; COLS, M.; Jarabo, A.E. y NAVARRO A.J. (2018). “El itinerario formativo del maestro de religión como proceso de humanización”. En el libro: J.Sols Lucia (ed.) La Iglesia en el mundo. Páginas: 473-494. Editorial Claret: Barcelona.

MIRACLE, N. (Ed.), NAVARRI BENET, I., TORRA, J., PALAU VALERO, D., PRAT BORRÀS, J., SALLAN, L., ARÍN ROIG, J.-L., NAVARRO GUAREÑO, À.J., ADÍN, M.P., PLANELLAS BARNOSELL, J., ATARÉS, E., ACEITUNO DONOSO, M., PUIG, L., & BORRELL, A. (2016). Un Amor sense límits. Les catorze obres de misericòrdia. Barcelona: Editorial Claret.

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, S.A., QUEVEDO RODRÍGUEZ, A.M., FAJARDO PEDROZA, C.A. (Eds.), ZEGARRA MEDINA, R.E., RUBIO NAVARRO, J.E., MERINO BEAS, P.A., MARÍN TORNÉ, F.X., NAVARRO GUAREÑO, A.J., & BONILLA MORALES, J.L. (2016). Pluralismo de religiones y pluralidad religiosa: la comunión como estrategia intercultural. In Revisiones y relecturas de la diversidad religiosa en América Latina. Bogotá (Colombia): Editorial Bonaventuriana.

IBARZ, A., NAVARRO, À.J., COLS, M., JARABO, A.E. (2015). Perfil, motivaciones, experiencia formativa, expectativas profesionales e inserción laboral de los estudiantes de magisterio que realizan el itinerario formativo para la obtención de la Declaración Eclesiástica de Capacitación Académica (maestros de religión católica) en Blanquerna-Universidad Ramón Llull (Barcelona). In J.C. TORRE PUENTE (Ed.), Renovar la pasión educativa en las universidades católicas. XXVI Coloquio de la ACISE (FIUC) (pp. 115-127.) Vilanova de Gaia (Portugal): Editorial FIUC (Fédération Internationale des Universités Catholiques).

NAVARRO, A.J. (Coord.), & OSORIO, S.P. (2016). Caminos de Samaria. Religión Católica - 2º ESO. Barcelona: Editorial Claret.

NAVARRO, A.J. (Coord.), POMÉ, G., GIMÉNEZ, I., & LLORENS, E. (2016). Caminos de Judea. Religión Católica - 3º ESO. Barcelona: Editorial Claret.

NAVARRO, A.J. (Coord.), CLUA, N., BAYO, M.L., & PONS, M. (2016). Caminos del Mundo. Religión Católica - 4º ESO. Barcelona: Editorial Claret.

NAVARRO, A.J. (Coord.), NONAY, J.M., GASPAR, D., & LÓPEZ, Y. (2015). Caminos de Galilea. Religión Católica - 1º ESO. Barcelona: Editorial Claret.

BONILLA MORALES, J.L. (Ed.), NAVARRO GUAREÑO, A.J., MARÍN i TORNÉ, F.X., ROA QUINTERO, L.F., RAMÍREZ TAMAYO, N., PALACIO VARGAS, C.J., BEJARANO CHAMORRO, J.A., CHAMORRO GUERRERO, E.F., ORTÍZ RODRÍGUEZ, D.A., CADAVID VÉLEZ, A.P., & ARIAS BETANCURT, Y.F. (2015). Educación y Religión: violencia y paz. Estado de la cuestión en España-Cataluña. In Educación y religión: violencia y paz. Acercamiento al estado actual en diversos contextos. Bogotá (Colombia): Editorial Bonaventurana.

MARÍN, F.X., BALLARIN, J.M., BLOMART, A., IBARZ, A., JARABO, A.E, NAVARRO, A.J., ROSICH, C., & SENDRA, M.A. (2014). La Identidad y la alteridad: recurso a las competencias interculturales para la gestión de la diversidad cultural. In B. McGettrick (Ed.), Being Open to Others- Proceedings of ACISE XXV Colloquium (pp. 199-206). Liverpool: Liverpool Hope University.

NAVARRO GUAREÑO, A.J. (2011). Entre el imperio del Ser y la metafísica del Sujeto. Barcelona: Editorial de la Facultat de Teologia de Catalunya.

ASUNCIÓN, M. (Coord.) GINER, M., JARABO, A.E., OTAL, Y., & PIÑEIRO, F. (2011). Religió Catòlica - 2n ESO. Barcelona: Edebé.

ASUNCIÓN, M. (Coord.) GINER, M., JARABO, A.E., OTAL, Y., & PIÑEIRO, F. (2011). Religió Catòlica - 4rt ESO. Barcelona: Edebé.

ASUNCIÓN, M. (Coord.) GINER, M., JARABO, A.E., OTAL, Y., & PIÑEIRO, F. (2011). Religió Catòlica - 1r ESO. Barcelona: Edebé.

ASUNCIÓN, M. (Coord.) GINER, M., JARABO, A.E., OTAL, Y., & PIÑEIRO, F. (2011). Religió Catòlica - 3r ESO. Barcelona: Edebé.

BALENGHIEN, A., CAUCANAS, R., LAALA, H., MARÍN, X., & NAVARRO, A.J. (2010). La perception de l’altérité chez les futurs educateurs. Présentation d’une démarche de recherche collective. In Sur le chemin de l’autre (pp. 219-236). Marseille (France): FIUC.

BLOMART, A. (2010). Com inventar l’altre? De l’estranger bàrbar a l’Orient exòtic, un panorama històric i antropològic. In M. Viladrich, M.J. Estanyol, & A. Blomart (Eds.), Immigració, religions i societat (pp. 33-53). Barcelona: Universitat de Barcelona.

VILADRICH, M., ESTANYOL, M.J., & BLOMART, A. (Eds.) (2010). Immigració, religions i societat. Barcelona: PPU Universitat de Barcelona.