Research Group in Education, Society and Innovation with the Support of the Information and Communication Technologies (PSITIC)

recerca

Research projectes (2004 - today)

Financed projects coordinated by group members

1) Project title: "Evaluación del impacto de los factores familiares, comunitarios y pedagógicos de las trayectorias de “éxito” escolar de alumnos de secundaria en entornos de pobreza relativa" (referència EDU2012-39497-C04-01). Organisme Finançador: Ministerio de Economía y Competitividad (MNECO) (2013-2016)

2) Project title: "Impacte del capital social dels futurs mestres en el seu èxit acadèmic i professional. Estudi i propostes". Organisme Finançador: AGAUR (ARMIF) (2014-2015)

3) Project title: "La incorporació de la Classe Inversa (Flipped Classroom) com a model metodològic propi de l’era digital". Organisme Finançador: AGAUR (ARMIF) (2014-2016)

4) Project title: "La competència d'aprendre a aprendre. De la universitat a les aules de primària" (referència AGAUR EL087115).  Organisme Finançador: AGAUR (ARMIF) (2014-2015)

5) Project title: "La formació del compromís ètic del mestre en els estudis de Grau d’Educació –Infantil i Primària-: estudi etnogràfic i disseny d’un itinerari de formació transversal a la Universitat i als centres educatius de pràctiques." Organisme Finançador: AGAUR (ARMIF) (2013-2016)

6) Project title: "Programa CaixaProinfància. Model de promoció i desenvolupament integral de la infància en situació de pobresa i vulnerabilitat social". Organisme Finançador: Obra Social “la Caixa” (2011-2016)

7) Project title: "Avaluació de resultats i d’impacte del Projecte Paidós – Projecte d’atenció integral i integrada a famílies amb infants en situació de pobresa i/o risc d’exclusió social." Organisme Finançador: Càritas Diocesana de Barcelona (2013-2015)

8) Project title: "ImPRovE: Poverty Reduction in Europe: Social Policy and Innovation" (referència: 290613). Organisme Finançador: Comissió Europea. FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY (2012-2016)

9) Project title: "Pilot project for the development of a common methodology on Reference Budgets" (referència: VC/2013/0554). Organisme Finançador: European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion (2014-2015)

10) Project title: "NetEduProject (Educational Collaborative Network)". Organisme Finançador: URL

11) Project title: "Descripció i categorització dels errors conceptuals i procedimentals en conceptes bàsics de matemàtiques dels estudiants del grau en Educació Primària". Organisme Finançador: Comitè d’Ètica de la Recerca (CER) de la URL (2015-2016)

12) Project title: "La contribució dels infants en les societats democràtiques. De la governança de l’escola a la governança del municipi i el país." Organisme Finançador: Generalitat de Catalunya. Departament de Governació i Relacions Institucionals (2016)

13) Project title: "Com stàs? Projecte de recerca i prevenció entorn a l’estrés i la depressió per i amb joves." Organisme Finançador: Irsi Caixa. Obra Social La Caixa (2015-2016)

14) Project title: "Cultura de pau i educació. Un incís en les polítiques educatives" (referencia AGAUR R-ICIP 2014 2015). Organisme Finançador: AGAUR (2015-2016)

15) Project title: "Afectes i cognició en l’aprenentatge de les matemàtiques en els estudiants del grau en Educació Primària." Organisme Finançador: Comitè d’Ètica de la Recerca (CER) de la URL (2014-2015)

16) Project title: "El capital social de la pràctica esportiva de les persones amb diversitat funcional." Organisme Finançador: Àrea de Qualitat i Vida de l’Ajuntament de Barcelona (2015)

17) Project title: "Anàlisi d’un model de lleure nocturn alternatiu per a joves i proposta de la seva viabilitat a la ciutat de Barcelona." Organisme Finançador: Àrea de Qualitat i Vida de l’Ajuntament de Barcelona (2015)

18) Project title: "Els valors de la Masia". Organisme Finançador: F.C. Barcelona (2012-2015)

Colaborations:


1) Project title: "Redes sociales, género y construcción de la identidad (REDSOCS)". Organisme Finançador: Ministerio Educación, Cultura y Deporte (MECD)

2) Project title: "Collaboration, Innovation and Creativity – Means to RETAIN Teachers in Schools" . Organisme Finançador: Life Long Learning Programme (2014-2016)

3) Project Title: "Estudi per a l'avaluació diagnòstica de les competències matemàtiques dels estudiants del grau d'Educació Primària i proposta d'actuació (Univ. Autónoma)". Organisme Finançador: AGAUR (ARMIF) (2014-2015)

4) Project Title: "Evaluación del impacto de los proyectos de mediación escolar en la mejora de la convivencia en los centros educativos" (GV2013/150). Organisme Finançador: Ajudes per a la realització de projectes I+D. Generalitat Valenciana (2015-2016)

5) Project Title: "Evaluación de la mejora de la convivencia en los centros educativos a partir de la implantación de los proyectos de mediación escolar en el ámbito estatal" (GV/2015/048). Organisme Finançador: Ajudes per a la realització de projectes I+D. Generalitat Valenciana (2014-2015)