Diploma de Especialización Universitaria en Psicomotricidad

Credits 30 ECTS
CoordinationDr. Joaquim Serrabona Mas
masters-i-postgraus-url11-DEU-5010

Diploma d'Especialització Universitària en Psicomotricitat

Aquest diploma està pensat, essencialment, per a la formació de professionals en el camp de la psicomotricitat, ja que proporciona una formació que integra diferents formes de treball. Mitjançant la combinació dels recursos, les estratègies i els elements teoricopràctics necessaris, s’adquireix un coneixement aprofundit del que és la psicomotricitat. Els objectius formatius bàsics són, d’una banda, capacitar els participants del curs per programar, intervenir i avaluar projectes psicomotrius dins el marc preventiu, educatiu i d’ajuda; i, de l’altra, proporcionar eines per dur a terme activitats investigadores i de gestió de la recerca específica en psicomotricitat amb autonomia i amb sentit crític, en un entorn multidisciplinari.

 

Destinataris

Persones amb titulacions de grau que estiguin interessades en formar-se en el camp de la psicomotricitat com abordatge per intervenir a nivell preventiu, educatiu i terapèutic per treballar amb una varietat de col·lectius amb situacions diverses dins del 'àmbit de l'educació i de la salut i contribuir així al seu millor benestar i qualitat de vida.

 

*Els psicòlegs col·legiats que cursin aquest curs i acompleixin la resta de condicions marcades pel Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya (COPC) podran optar a l’acreditació de psicòleg psicomotricista d’aquesta institució.

Diploma d'Especialització Universitària en Psicomotricitat