Master's Degree in early care and family

Length of program 2 years
Credits 60 ECTS
CoordinationDra. Anna Balcells, Dra. Natasha Baqués, Dra. Joana Maria Mas, Ll. Lina Zaurín
masters-i-postgraus-url11-MAP-7003

Màster en Atenció Precoç i Família

Bienni 2021-2023
 

En les darreres dècades s’ha produït un creixent reconeixement de la importància dels contextos en el desenvolupament de totes les famílies. S’atorga a la família, com a context bàsic i primer escenari d’interacció, un paper crític a l’hora de promoure i orientar el desenvolupament ple i harmònic de tots els infants. 

En aquest sentit, el màster en Atenció Precoç i Família ofereix un programa de formació d’acord amb aquesta nova visió de desenvolupament, en la qual s’aposta per posar la família i l’infant en el centre d’atenció, pel que fa a la prevenció i a la intervenció davant la discapacitat, el risc biològic i social i les dificultats de la criança que puguin presentar els infants.  

El màster en Atenció Precoç i Família gaudeix d’una llarga tradició i rep el reconeixement dels serveis del nostre territori i de les associacions més importants de Catalunya (UCCAP i ACAP) i també de l’Estat espanyol (GAT).

Destinataris

Graduats i llicenciats en Psicologia, Psicopedagogia, Pedagogia i Medicina. Graduats i diplomats en Fisioteràpia, Logopèdia, Treball Social i Magisteri. Educació social i Tècnic en Inclusió-Integració social