Doctorat Psicologia

PhD in Psychology

On-line Application
Length of program 3 years
CoordinationCoordinador adjunt: Dr. Jordi Segura (jordisb@blanquerna.edu)
Application From January 14 to July 1, 2019
doctoratsDOPS

Doctorat en Psicologia

Pendent de traducció

 

Procés de verificació, seguiment i acreditació