Visita virtual d'acreditació del Màster Universitari en Activitat Física Terapèutica
05.11.2020

El pròxim dia 11 de novembre, està prevista la visita virtual d'acreditació per part d'un Comitè d'Avaluació Externa de l'AQU.

La visita d'acreditació de la titulació de Màster Universitari en Activitat Física Terapèutica per a Persones amb Patologia Crònica, Envelliment o Discapacitat, la durà a terme un Comitè d'Avaluació Externa, designat per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya). 

Durant la visita s'han programat entrevistes amb els diferents col·lectius: equip directiu de la Facultat i comitè d'avaluació interna, estudiants, professorat, empleadors i egressats. Un cop finalitzades les entrevistes, el Comitè d'Avaluació Externa (CAE) aporta les conclusions preliminars referents a l'acreditació.

L'AQU és el principal instrument per a la promoció i l'avaluació de la qualitat al sistema universitari català. AQU Catalunya té com a objectiu l'avaluació, l'acreditació i la certificació de la qualitat en l'àmbit de les universitats i dels centres d'ensenyament superior de Catalunya (ensenyaments, professorat, centres i serveis).