Un projecte de la Blanquerna Salut rep finançament del programa Erasmus+
28.10.2020

La Comissió Europea, en el marc del programa Erasmus+  ha finançat el projecte SIENHA (Strategic innovative educational network for healthy ageing), liderat per la professora de Blanquerna-URL Elena Carrillo-Álvarez.

La Comissió Europea, en el marc del programa Erasmus+  ha finançat el projecte SIENHA (Strategic innovative educational network for healthy ageing), liderat per la professora Elena Carrillo-Álvarez, investigadora principal del Grup de Recerca Global Research on Wellbeing (GRoW), de la Facultat. És un projecte en el que hi participen diverses institucions d’educació superior d’Europa i està coordinat per la Universitat Ramon Llull. 

L’objectiu del projecte SIENHA és promoure l’envelliment saludable entre els països europeus a través del desenvolupament de competències dels professionals de la salut i de l’atenció social, per tal de: comprendre l’envelliment saludable com un procés de tota la vida, que requereix una major atenció en totes les etapes; fomentar el desenvolupament de competències d'estudiants, professors i professionals; promoure l'intercanvi de coneixement i aprendre de les millors pràctiques en educació superior; i augmentar la implicació de la ciutadania en l’atenció a la salut personal i l’envelliment saludable.

També participen en el projecte els professors de la Blanquerna-URL: Jordi Vilaró, Mercè Sitjà, Alesander Badiola, Míriam Rodríguez, Olga Bruna, Miquel Àngel Prats i Jordi Riera.

El programa Erasmus+ és el programa de la UE de suport a la educació, formació, joventut i esport a Europa. El programa contribueix a la Estratègia Europa 2020 per al creixement, el treball, la justícia social i la inclusió, i als objectius del marc estratègic per a la cooperació europea en el àmbit de la educació i la formació (ET 2020).