Cercador

 • Estudis ( 0 )
 • Notícies ( 0 )
 • Resta del Web ( 0 )

Títol d’expert universitari en Envelliment Actiu i Saludable. Gestió Emocional, Estimulació Cognitiva i Activitat Física

Preinscripció oberta

TEU ENvelliment Actiu
 • Modalitat
  Semipresencial
 • Idiomes
  Català, Castellà
 • Durada
  1 curs acadèmic
 • Crèdits
  17
 • Horari

  10 sessions: divendres de 17 a 21 h i dissabte de 10 a 14 h i de 16 a 20 h.
  Gener-juliol 2023

 • Data d'inici
  Gener 2023
 • Places
  50
 • Localització

  Formació en línia

  Blanquerna-URL - Carrer del Císter, 34. 08022 Barcelona

 • Facultat

  Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport

A qui va dirigit

Aquest curs està adreçat a Psicòlegs, CAFE, Neuropsicòlegs, Psicopedagogs, Pedagogs, Logopedes, Mestres en Educació Infantil, Mestres en Educació Primària, Treballadors socials, Educadors socials, i persones provinents d’altres disciplines afins. En cas d'admissió d'estudiants sense titulació universitària aquests obtindrien, en cas de finalitzar els estudis amb aprofitament un CERTIFICAT d'Extensió Universitària.

Tres raons per escollir aquest títol

Qualitat i innovació

Estratègies innovadores per a potenciar l'estimulació cognitiva, la gestió emocional, l'activitat física i els habits de vida saludables.

Formació pràctica

En psicologia, neuropsicologia i ciències de l'activitat física i l'esport, per a promoure l'envelliment actitiu i saludable.

Activitat professional

Formació impartida per professionals experts en psicologia, neuropsicologia, ciències de l'activitat física i l'esport.

L’objectiu d’aquest curs és formar professionals de l'àmbit de les Ciències socials i de la salut en estratègies pràctiques per a potenciar l’envelliment actiu i saludable, a partir de la comprensió dels processos que regulen la cognició, les emocions i l’activitat física en persones grans. Es donaran a conèixer els principis de l’estimulació cognitiva, la gestió emocional i l’activitat física per a la promoció de la salut i els hàbits de vida saludables, a partir d’eines i recursos per aplicar-los en la pràctica professional. Amb aquest curs es pretén donar resposta al creixent interès de formació en aquest àmbit, per tal de promoure l'envelliment actiu i saludable.

Itinerari específic per a estudiants provinents del màster universitari en psicologia general sanitària

 • Es convalidarà el mòdul 2 de 4 ECTS a tots els estudiants provinents del MUPGS.
 • També es convalidarà el mòdul 1 de 3 ECTS als estudiants provinents del MUPGS i que tinguin cursada l’optativa de Demències i discapacitat.

Notícies

Informació acadèmica

Pla d'estudis

Mòdul 1. Envelliment actiu i saludable (3 ECTS)

 • Conceptualització de l’envelliment i situació demogràfica actual
 • Perspectiva bio-psico-social en el procés d’envelliment
 • Prevenció, promoció de la salut i hàbits de vida saludables

Mòdul 2. Gestió emocional (4 ECTS)

 • Bases neurobiològiques i psicològiques de les emocions
 • Emoció i motivació
 • Regulació emocional i prevenció de l’estrès
 • Recursos per a la promoció de la salut, regulació emocional i l’adquisició d’hàbits de vida saludables

Mòdul 3. Estimulació cognitiva (4 ECTS)

 • Funcionament cerebral i neuropsicologia
 • Fonaments de l’estimulació cognitiva
 • Reserva cognitiva i envelliment saludable
 • Eines i recursos pràctics per a potenciar el rendiment cognitiu

Mòdul 4. Activitat física (4 ECTS)

 • Cos i moviment
 • Didàctica de programes d’activitat física aplicats a persones grans
 • Recursos específics

Mòdul 5. Treball final d'estudis (2 ECTS)

Alumnes a la Graduació Blanquerna 2019

Un enllaç directe cap al teu futur professional

La nostra tasca no s'acaba quan obtens una titulació. Des de l’àrea d’Alumni t'acompanyem per aconseguir fins a un 90% d’ocupació dels estudiants el primer any

Equipaments d'última generació al servei dels estudiants

Tots els serveis que necessites en el teu pas per la facultat

Coordinació

Dra. Olga Bruna. Professora Titular de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna-URL.

Dr. Jesús Fortuño. Professor de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna-URL.

Professorat

Dra. Olga Bruna (Professora FPCEE Blanquerna-URL Especialista en Psicologia clínica i experta en Neuropsicologia).

Dr. Jesús Fortuño (Professor FPCEE Blanquerna-URL. Especialista en Activitat física i persones grans).

Dra. Núria Farriols (FPCEE Blanquerna-URL. Especialista en Psicologia clínica i Trastorns mentals).

Dra. Mercè Gimeno (FPCEE Blanquerna-URL Especialitzada en Psicologia bàsica).

Dra. Carol Palma (FPCEE Blanquerna-URL. Especialitzada en Psicologia i Trastorns mentals).

Dr. Jordi Segura (FPCEE Blanquerna-URL. Especialitzat en Psicologia social).

Dra. Sara Signo (FPCEE Blanquerna-URL. Especialitzada en Neuropsicologia).

Dra. Myriam Guerra (FPCEE Blanquerna-URL. Especialitzada en Activitat física i discapacitat intel·lectual).

Dra. Susana Pérez (Professor FPCEE Blanquerna-URL. Investigadora principal del projecte Ballant amb l’Alzheimer des de 2015).

Dra. Carmen García (Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Experta en Neuropsicologia).

Dra. Maite Garolera (Consorci Sanitari de Terrassa. Psicòloga Clínica i experta en Neuropsicologia).

Dr. Oscar Pino (Servei de Psiquiatria de l’Hospital- Benito Menni CASM. Expert en Neuropsicologia).

Enrique Aguilar (Mestre, Autor del Mètode ludo-corporal).

Ofèlia Gusi (Llicenciada en Educació física, Esport 3. Especialista en activitat física i persones grans).

Isidre Vallès (Pedagog, especialista en activitat física i gent gran).

Isabel Carrera (Llicenciada en Educació Física. Especialista en activitat física i gent gran).

Marta Molins (Màster en Psicologia General sanitària i en Neuropsicologia. Grup de Recerca en Comunicació i Salut).

Contacte

Dra. Olga Bruna [email protected]

Fases del procés d’admissió

El procés d’admissió als estudis de títol propi de la facultat es desenvolupa en tres moments:

 1. Preinscripció
 2. Admissió
 3. Matrícula

Preinscripció

La preinscripció es pot fer virtualment (accedint a Preinscripció | Blanquerna o a través de l'opció de preinscripció de cada titulació) i també presencialment a la facultat.

Per a la preinscripció en línia, caldrà:

 1. Donar-se d’alta al sistema de registre únic, crear un usuari (si no s’havia obtingut amb anterioritat) i seguir les indicacions per completar-la.
 2. Pagament de 50 € (import no retornable, en concepte de drets i tràmits de preinscripció) que es pot fer amb targeta de crèdit o de dèbit, mitjançant un procés segur i confidencial de BBVA. Els alumni estan exempts del pagament.
 3. Pujar la documentació sol·licitada a través del dipòsit de documents:
 • DNI (per les dues cares)
 • Currículum vitae
 • En algunes formacions, cal adjuntar altres documents, si així ho indica la pàgina de cada titulació.

Admissió

Un cop feta la preinscripció, es proposa a la persona interessada una data per fer una entrevista amb la coordinació de la titulació, que valorarà la seva idoneïtat i resoldrà els possibles dubtes amb relació al curs al qual es matricula. Acabada la valoració, s'informarà l'estudiant sobre el resultat de l'entrevista i què ha de fer per matricular-s'hi, si escau.

Abans de la matrícula, la persona interessada ha de pujar el títol o resguard del títol dels estudis universitaris cursats al dipòsit de documents. Si no se'n disposa, es podrà cursar la formació, però no se'n rebrà el títol i, en lloc seu, s'obtindrà un certificat o diploma d'extensió universitària.

Matrícula

Un cop valorada la documentació anterior, i quan hi hagi un grup suficient d'estudiants preinscrits, cada candidat rebrà la confirmació i la informació necessària per poder matricular-s'hi. La matriculació representa l'obtenció definitiva de la plaça i es farà efectiva en els terminis que s'indiquin en el correu electrònic de confirmació.

En el moment de la matrícula, l'estudiant disposarà dels dos dies laborables següents per fer-ne efectiu l'import, mitjançant pagament per transferència, targeta de crèdit o codi de barres. El pagament dels estudis es podrà fer de manera fraccionada, sense cap tipus d'interès, mitjançant domiciliació bancària (Instruccions per enviar el Document SEPA signat a Blanquerna)

Els preus es poden actualitzar cada curs acadèmic. Una vegada formalizada la matrícula, l'import abonat no es retornarà sota cap concepte. La preinscripció i la matrícula podran quedar obertes fins a 15 dies abans de l'inici del curs, sempre que hi hagi places disponibles.

Mitjançant la matrícula es formalitza un contracte de prestació de serveis d'ensenyament entre l'estudiant i la Fundació Blanquerna que tindrà efectes jurídics a partir del moment en què s'efectua el pagament. El pagament inclou l'assegurança corresponent i, per als menors de vint-i-vuit anys, l'assegurança escolar obligatòria. Si es renuncia a la plaça, es perdrà íntegrament qualsevol quantitat ja abonada.

L'estudiant accepta les normes d'ús dels serveis informàtics fixades per la Fundació Blanquerna. Les dades personals de l'estudiant seran incloses en un fitxer automatizat sota la responsabilitat de la Fundació Blanquerna a fi de mantenir i acomplir aquest contracte. Es notifica, també, que una altra finalitat és informar de les futures activitats de la Fundació i també poder trametre publicacions de la institució.

D'acord amb allò que estableix la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, l'estudiant té el dret d'accedir-hi per actualitzar-les, rectificar-les, cancel·lar-les o bé oposar-se al seu tractament, enviant un escrit en què s'indiqui quin dret vol exercir.

Aquest apartat és un resum orientatiu de les condicions generals de matrícula i no té, per tant, valor contractual. En cas de discrepància, prevaldrà allò que disposen les condicions generals de matrícula estipulades al resguard que es genera en el moment de fer la matrícula; aquest resguard formalitza el contracte entre l'estudiant i la Fundació Blanquerna; l'estudiant el pot consultar sempre que ho vulgui a la seva intranet.

La Facultat no es compromet a fer aquells cursos que no arribin al nombre mínim de matriculacions necessàries. En aquest cas, l'import satisfet en concepte de matrícula i preinscripció es retornarà íntegrament.

Alumnat estranger

Les persones sol·licitants amb estudis d’accés cursats fora d’Espanya han d’obtenir un certificat expedit per l’òrgan competent (universitat, ambaixada, consolat) i acreditar que els estudis d’accés faculten, al país d’expedició, per a l’accés als estudis de màster o postgrau.

És responsabilitat de l'estudiant tenir tota la documentació oficial per a la seva estada a Espanya mentre cursi estudis a la Facultat. Les persones sol·licitants podran demanar un document de preadmissió annex al resguard de preinscripció per iniciar els tràmits necessaris per a l'obtenció de visats, beques o qualsevol altre tràmit. Aquest document no garanteix en cap cas la plaça si no es compleixen tots els requisits d'accés i admissió. Una vegada la persona sol·licitant hagi estat admès i hagi formalitzat la matrícula, pot sol·licitar, si ho desitja, una carta d'admissió a Secretaria Académica abonant-ne les taxes corresponents.

Contacta amb nosaltres

Per a qualsevol dubte o consulta sobre el procés de preinscripció o de matrícula, pots contactar amb el Servei d’Informació i Orientació a l’Estudiant de la Facultat
[email protected]

Preu curs 2022-23

1.615 €
Preu del curs complet
95 €
Preu crèdit curs 2022-23

Finançament: l'import del curs es pot abonar fraccionadament seguint el pla de pagament següent

539,41 €
Pagament inicial
537,79 €
Pagament desembre 2022
537,79 €
Pagament març 2023
Biblioteca de la Facultat de Psicologia Ciències de l'Educació i de l'Esport

Beques i ajuts Blanquerna

blanquerna logo rounded

Excel·lència és futur