La URL, entre les 4 universitats espanyoles en el top 100 europeu d’acord amb U-Multirank
10.06.2020

La Universitat destaca en les dimensions de contribució al desenvolupament regional i transferència del coneixement.

La URL s’ha posicionat en el top 100 d’Europa i com la 3a millor de l’Estat segons la darrera edició de l’U-Multirank. Aquest rànquing, promogut per la Comissió Europea, és una eina que avalua l’activitat de les universitats en totes les seves dimensions.

En concret, l’U-Multirank analitza més de 1800 universitats de 92 països, de les quals 79 són espanyoles. Per fer-ho, avalua aquestes institucions en base a 37 indicadors, que s’agrupen en 5 dimensions: 1) ensenyament i aprenentatge; 2) recerca; 3) transferència de coneixement; 4) orientació internacional, i 5) contribució al desenvolupament regional.

Les puntuacions que les institucions obtenen en cada indicador poden ser: (A) molt bona, (B) bona, (C) en la mitjana, (D) per sota la mitjana, i (E) feble. Dels 37 indicadors analitzats enguany, la URL n’obté 10 en màxima puntuació (A) i 12 amb una puntuació per sobre de la mitjana (B).

La Universitat destaca molt positivament en la dimensió de contribució al desenvolupament regional, amb 5 del 6 indicadors avaluats amb una puntuació per sobre de la mitjana. Així mateix, en la dimensió de transferència del coneixement, on 4 indicadors dels 7 indicadors obtenen la màxima puntuació.

Entre els indicadors amb màxima puntuació, destaquen: personal acadèmic internacional, publicacions en accés obert, spin-offs, publicacions citades en patents, graduats (grau) treballant en la regió, graduats (màster) treballant en la regió, publicacions conjuntes regionals i publicacions regionals amb socis industrials.

Tenint en compte aquests resultats, la URL és la 2a del sistema universitari català, 3a de l’Estat i la 99 a nivell europeu.

A banda del rànquing general d’universitats, l’U-Multirank també analitza les universitats per àmbits de coneixement. Cada edició analitza uns àmbits en concret i en la d’enguany, l’àmbit de la URL avaluat ha estat Ciències Polítiques (àmbit impartit per Blanquerna-URL), que s’ha posicionat com la 3a d’Espanya i la 13a a nivell europeu.

Els usuaris poden consultar aquests rànquings al web de l’U-Multirank i, a més, també poden construir les seves pròpies classificacions en funció dels seus interessos.