Per què Blanquerna-URL demana flexibilitzar les PAP d’Educació
22.04.2022

En relació al comunicat emès avui pels degans d’Educació de les cinc universitats públiques catalanes sobre la petició de Blanquerna-URL de flexibilitzar les PAP d’Educació, volem puntualitzar el següent:

  1. Blanquerna-URL no ha trencat cap acord amb les universitats catalanes ni vol deixar d’exigir les PAP als futurs mestres, sinó al contrari: ens refermem en l’exigència del nivell competencial que aquestes avaluen.
  2. La proposta que Blanquerna-URL ha fet arribar a l’Agència Catalana de Qualitat Universitària (AQU) incorpora només una mínima flexibilització del “moment” en què es vol formalitzar aquesta exigència curricular.
  3. En concret, proposem que les PAP aprovades passin a ser un prerequisit obligatori per a la matrícula de dues assignatures troncals de Segon curs, estretament vinculades a les didàctiques de les competències que les PAP avaluen: Didàctica de la Matemàtica i Didàctica de la LLengua i la Literatura.
  4. En cap cas això comportaria que Blanquerna dissenyés les seves pròpies PAP ni les avalués, sinó que mantindríem el nostre ple reconeixement de les PAP que organitza la Conselleria d’Universitats anualment i la seva Oficina de preinscripció, amb qui col·laborem des de fa anys tant en el seu disseny, la seva organització com en la seva correcció per a tot el Sistema Universitari.
  5. Amb aquesta proposta de flexibilització pretenem afavorir i prioritzar els elements motivacionals i vocacionals dels futurs estudiants d’educació, aconseguint que les PAP siguin un element més diagnòstic i estimulador de millora i exigència màxima, tot deixant de ser només un factor-filtre o desmotivador per a la pròpia carrera academicoprofessional.