Tenim una oportunitat per demostrar l’impacte que tenen les universitats per oferir solucions socials i econòmiques a empreses i governs
03.02.2020

Sota el títol "2030: Una agenda per a la transformació. Els objectius de desenvolupament sostenible i l’escenari universitari" es va desenvolupar l’acte central de la Jornada anual de Sant Tomàs, en la qual es va detallar com les tres facultats de Blanquerna estan treballant en una estratègia conjunta de cara als ODS fixats per al 2030.

La taula rodona, moderada per Cristina Feixas, orientadora universitària i organitzadora dels Premis Blanquerna Impulsa, va tenir com a ponents el Dr. Òscar Mateos, professor de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna-URL i delegat del rector per impulsar el Grup de Treball Agenda 2030 de la URL; el Dr. Francesc Riera, professor i representant de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l?Esport Blanquerna-URL en el Grup de Treball Agenda 2030, i el Dr. Juanjo García Gil, professor i representant de la Facultat de Ciències de la Salut en aquest mateix grup de treball.

Òscar Mateos va començar la seva intervenció fent una descripció precisa i evocadora sobre què són els ODS: "Els objectius de desenvolupament sostenible copsen que el món està canviant. El nord del planeta està entrant en una sèrie de crisis que fan que, en els últims anys, els problemes s’hagin anat fent globals, com l’emergència climàtica i tots els seus derivats. N’hi ha disset, d’ODS; és una agenda molt participativa que passa a ser de caràcter policèntric i en la qual hi ha molts actors implicats. A més, compta amb més de cent indicadors i metes". També ho va comparar amb els ODM, els objectius de desenvolupament del mil·lenni, que eren vuit i estaven enfocats a solucionar els problemes del sud del planeta, com ara la fam, la pobresa, l’alfabetització, etc., i tenien l’objectiu d’impulsar-ne el desenvolupament econòmic. "Actualment, les desigualtats són generals en tot el planeta, la mirada ja no és cap al sud, d’aquí aquests ODS més globals i participatius", conclou Òscar Mateos.

En aquest aspecte, la URL i les seves facultats estan buscant una estratègia conjunta d’acció. S’estan creant grups de treball en cadascuna d’elles en els quals l’objectiu és elaborar un mapa de la situació, calibrar els recursos disponibles i dissenyar una estratègia per integrar els ODS en el conjunt de l’estructura universitària. "Tenim una oportunitat per demostrar l’impacte que tenen les universitats per oferir solucions socials i econòmiques a empreses i governs. A la URL i a Blanquerna hem de ser proactius. Podem liderar aquestes mesures. Alguns professors han incorporat a les seves matèries alguns continguts i institucionalment ja s’han fet alguns passos. Hem de veure com traduir-ho en recursos i pressupostos", va explicar Francesc Riera.

En la mateixa línia, Juanjo García Gil va dir: "A les universitats és on es troben les solucions als problemes perquè és on hi ha la innovació, el coneixement. Som el canal de transmissió. A més, la societat veu la universitat com una entitat neutral, sense més interès que el benestar col·lectiu i, per tant, pot ser l’actor que lideri la unió dels factors dels ODS a escala de país. Tenim una estructura jeràrquica com una ciutat petita i això ens permet tenir molts recursos de tota mena i una rapidesa i una llibertat més gran que qualsevol govern". La idea que va transmetre Francesc Riera, rememorant una frase de Joan Maragall, va sobrevolar durant tota la xerrada: "Esforça’t en el teu quefer com si de cada detall que penses, de cada paraula que dius, de cada peça que poses, de cada cop de martell que dones, en depengués la salvació de la humanitat. Perquè en depèn, creu-me".

Pel que fa a les línies de futur, la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna-URL ha creat una comissió per incorporar el professorat de tots els graus i del PAS. A la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna-URL, s’estan organitzant, en diferents trobades, algunes accions d’interès en l’àmbit de la recerca.

En aquesta línia, Òscar Mateos va recordar que, recentment, s’havia celebrat la segona jornada Global Summit amb l’Emerson College, on es va organitzar un seminari en el qual els ODS eren el centre del debat. Seguidament, Juanjo García Gil va comentar: "Hi ha sensibilitat. Pel que fa a lideratge social, està en marxa un projecte de recerca de la Dra. Elena Carrillo, professora del grau en Nutrició Humana i Dietètica, en el qual es fa una investigació de diagnòstic de Barcelona (juntament amb l’Ajuntament, Càritas, Mercabarna i el Banc d’Aliments) per fer un mapa de les iniciatives ciutadanes per a una alimentació adequada a la ciutat. S’està atacant el tema de la fam a Barcelona". És per això que Francesc Riera va exposar el següent: "La pressió també ens vindrà per part dels estudiants. Això ja s’està creant a primària i secundària. Tindrem pressió en positiu que ens ha de conscienciar”.

I el que és més important, de cara a crear sinergies per millorar els resultats i la implementació d’aquestes mesures adequades als ODS, cal fomentar "el treball en xarxa amb altres actors que no són escola, com ara distribuïdors i altres actors que treballen també amb aquests objectius", explica Cristina Feixas. I afegeix: "Els Premis Blanquerna Impulsa en són un cas més: dotem les escoles de material i recursos per a la recerca i difusió perquè treballin, tant curricularment com extracurricularment, temes que portin a la implicació amb els ODS". Cada any es treballa amb dos objectius dels disset que hi ha, i enguany està centrat en els objectius de "salut i benestar" i "igualtat de gènere". "Som a mig camí, però no anem tard. Ara és el moment de fer aquests passos perquè conflueixin totes les sinergies amb el nou govern i la nova vicepresidència de l’Agenda 2030", conclou Francesc Riera.

En aquest enllaç trobareu un recull de fotografies de la jornada.