El grau en psicologia de Blanquerna-URL, reconegut pel rànquing CyD com el primer de tot Catalunya i el quart de l'Estat
13.05.2021

Destaquen indicadors com les taxes de graduació normativa, la taxa de rendiment, les publicacions interdisciplinàries i les internacionals, el professorat estranger i els fons d'investigació internacionals.

La Universitat Ramon Llull s’ha posicionat com la sisena universitat amb un major rendiment de l’Estat i la tercera del sistema universitari català en el Ranking CYD de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD), que enguany arriba a la seva vuitena edició. En aquesta edició, la URL ha participat en l’avaluació dels àmbits de Psicologia i Treball Social, obtenint uns molt bons resultats.

En el rànquing de l’àmbit de Psicologia, impartit a la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna-URL destaquen indicadors com: Tasa de graduación normativa (Grado y Máster) i Tasa de rendimiento (Grado y Máster) (Enseñanza y aprendizaje); Publicaciones interdisciplinarias (Investigación); Profesorado extranjero, Publicaciones internacionales, Fondos de investigación internacionales (Orientación Internacional). Aquests resultats li permeten posicionar-se com la quarta del sistema universitari espanyol i la primera de Catalunya.

Pel que fa a l’àmbit de Treball Social, impartit a la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés-URL, es posiciona com la primera de l’Estat i destaca, entre altres, en indicadors com: Créditos prácticos/Prácticas clínicas i Tasa de éxito (Grado) (Enseñanza y aprendizaje); Prácticas en el extranjero, Movilidad de estudiantes (Grado) (Orientación Internacional) i Tasa de contratos indefinidos (pasado 1 año) (Inserción laboral).

A banda dels rànquings per àmbit de coneixement, el Ranking CYD també presenta el rànquing institucional que avalua les universitats en la seva globalitat. La Universitat Ramon Llull s’ha posicionat com la sisena universitat amb un major rendiment de l’Estat i la tercera del sistema universitari català.

Per elaborar aquest rànquing institucional s’ha comptat amb la participació de 77 centres d’educació superior que representen el 89.5% de les 86 universitats del sistema universitari espanyol; de les 77 universitats que s’hi han presentat, 48 són públiques i 29 privades. Les universitats s’han avaluat segons 37 indicadors agrupats en sis dimensions: ensenyament i aprenentatge, recerca, transferència de coneixement, orientació internacional, contribució al desenvolupament regional i inserció laboral.

En la dimensió d’ensenyament i aprenentatge, la universitat obté 6 dels 9 indicadors avaluats en rendiment màxim: Tasa de graduación (Grado); Tasa de graduación (Máster);  Tasa de graduación normativa (Grado)Tasa de graduación normativa (Máster);Tasa de rendimiento (Grado) i Tasa de éxito (Grado).

Pel que fa a la dimensió de recerca, 5 dels 7 indicadors apareixen en màxim rendiment:  Fondos externos de investigación (captados); Impacto normalizado de las publicaciones, Publicaciones altamente citades, Publicaciones interdisciplinarias  Publicaciones en acceso abierto.

Finalment, a la dimensió de transferència de coneixement, quatre dels vuit indicadors també estan per sobre de la mitjana d’universitats, i a la dimensió de contribució al desenvolupament regional, en són dos de quatre.