La URL, 6a universitat de l’Estat amb major rendiment segons el Ranking CYD
27.05.2020

Pel que fa a l’àmbit de Ciències Polítiques (àmbit que imparteix Blanquerna-URL), la Universitat es situa en 8a posició de l’Estat i 3a de Catalunya.

La Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD) acaba de publicar el seu rànquing anual que enguany arriba a la seva setena edició. La Universitat Ramon Llull (URL) s’ha posicionat com la 6a universitat amb un major rendiment de l’Estat i la 4a de Catalunya.

Per elaborar aquest rànquing institucional s’han avaluat 76 centres d’educació superior, que representen el 94% del sistema universitari espanyol, a través de 37 indicadors agrupats en 6 dimensions: Ensenyament i aprenentatge, Recerca, Transferència de coneixement, Orientació internacional, Contribució al desenvolupament regional i com a novetat d’any any, Inserció laboral.

La URL ha aconseguit 24 indicadors en rendiment alt (és a dir, que se situen per sobre de la mitjana d’universitats), 7 en rendiment mitjà i 6 en rendiment baix. Així, la URL ha millorat 2 posicions respecte l’edició anterior i es consolida en el top 10 d’universitats espanyoles.

Pel que fa les dimensions, la URL ha aconseguit 6 dels 7 indicadors avaluats de màxim rendiment en la dimensió d’Orientació internacional i se situa així com la 4a millor universitat de l’Estat en aquesta dimensió.

En la dimensió d’Ensenyament i aprenentatge, 6 dels 9 indicadors han estat avaluats en rendiment màxim. Pel que fa a la dimensió de Recerca, han estat 5 de 9 indicadors. En la dimensió de Transferència de coneixement, 5 dels 8 indicadors també estan per sobre de la mitjana d’universitats. Finalment, en la dimensió de Contribució al desenvolupament regional, 2 de 4 indicadors han obtingut el màxim rendiment.

A banda del rànquing institucional que avalua les universitats en la seva globalitat, el Ranking CYD també presenta rànquings per àmbits de coneixement que permeten identificar els resultats de les universitats en els diferents àmbits. En aquesta edició, el rànquing ha avaluat 2 àmbits de la URL: Ciències Polítiques i Dret.

Destaquen els resultats en Dret (àmbit que imparteix Esade-URL), ranquejada com la 2a amb major rendiment de l’Estat i 1a de Catalunya. Concretament, Esade-URL destaca en les dimensions d’Ensenyament i aprenentatge, Orientació internacional i Inserció laboral.

Pel que fa a l’àmbit de Ciències Polítiques (àmbit que imparteix Blanquerna-URL), la Universitat es situa en 8a posició de l’Estat i 3a de Catalunya. Destaquen els indicadors relacionats amb la dimensió internacional, on s’aconsegueixen 4 de 7 en màxim rendiment.