Comunicat institucional del Director general de Blanquerna-URL
30.10.2020

Comunicat institucional enviat el 30 d'octubre a tota la comunitat Blanquerna-URL

Amb motiu de la compareixença del Govern de la Generalitat del dia 29 d’octubre de 2020, de la Resolució SLT/2700/2020 del Departament de Salut (DOGC 8259 de 30.10.2020) i de l’Acord del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) (29.10.2020) en relació amb les mesures als campus universitaris per contenir l’índex de contagi per COVID-19, Blanquerna-URL comunica el següent:

1- Amb l’objectiu de reduir la mobilitat ens veiem obligats, durant el mes de novembre i en el marc de l’acord del CIC, a mantenir l’activitat docent en la modalitat virtual sincrònica, excepte les activitats pràctiques. 

2- Durant aquest mateix període, les pràctiques (internes i externes), així com tota activitat que requereixi espais i equipaments específics, es faran presencialment extremant les mesures de prevenció. Restem a l’espera de les concrecions i indicacions específiques de les mesures sobre les pràctiques universitàries vinculades a l’activitat física i l’esport. Les avaluacions també podran fer-se presencialment. Si en algun grau es modifica la modalitat i/o l’horari per adequar-se a aquesta mesura s'informarà oportunament des de la direcció del grau corresponent.

3- Les facultats i tots els serveis, per exemple biblioteques, aules d’informàtica i secretaria acadèmica, seguiran oberts, aplicant les mesures específiques del nostre campus universitari. El professorat que vulgui podrà fer les classes virtuals des de les instal·lacions de les respectives facultats. L’activitat de recerca que ho requereixi es podrà seguir fent presencialment.

4- Pel que fa al PAS -com a criteri general i amb la finalitat de contribuir a reduir la mobilitat- podrà fer, voluntàriament, fins a un màxim de tres jornades durant la setmana en la modalitat de teletreball (excepte en els casos en què les característiques del lloc de treball l’impossibilitin) i sempre que es cobreixi, amb totes les garanties, la prestació dels serveis. Per això caldrà acordar amb deganat (facultats) o gerència (serveis generals) aquestes situacions. Aquest criteri es mantindrà inicialment durant les dues primeres setmanes de novembre.     

Novament reitero la crida a la màxima responsabilitat en aquest moment molt greu del desenvolupament de la pandèmia. Amb aquest ànim comparteixo un vídeo protagonitzat per estudiants del Grau en Infermeria de Blanquerna-URL que durant la primera fase de la pandèmia van treballar a diferents hospitals catalans. Però en cap cas perdem l’optimisme i l'esperança.