Blanquerna-URL ofereix els nous graus en Pedagogia i Gestió Esportiva ('Sport Management')
26.01.2017

El Grau en Pedagogia proporciona una formació que capacita als estudiants per dissenyar, implementar i avaluar programes educatius, treballar en la creació i assessorament de material educatiu, analitzar entorns tecnològics i comunicatius en el camp de l’educació, orientar en processos formatius al llarg de la vida i liderar processos d’innovació.

El grau presenta una àmplia oferta de períodes de pràctiques per als estudiants, que inclouen pràctiques als centres col•laboradors de la Facultat, una sessió setmanal de dues hores de Seminari de pràctiques, una sessió setmanal durant el segon semestre de Perfil ètic del psicòleg i un treball/s de Seminari de pràctiques. Els estudiants graduats en Pedagogia podran accedir a diverses sortides professionals encarades a oferir serveis educatius en els ajuntaments, escoles, casals i àrees de cultura, departaments de recursos humans d’empreses, centres penitenciaris i empreses de comunicació relacionades amb l’educació, entre d’altres.

Per la seva banda, el Grau en Gestió Esportiva (Sport Management) capacita els estudiants per a la gestió d'organitzacions, d'equipaments i de projectes en sectors com ara l'esport competitiu, l'esport recreatiu, l'esport salut, l'esport educatiu, el turisme esportiu o l'esport espectacle, a partir d'una formació sòlida i professionalitzadora, amb vocació internacional, i que recull l'experiència formativa de Blanquerna en l'àmbit de l'esport.

Els estudiants duran a terme pràctiques formatives en empreses i institucions reconegudes del sector esportiu: empreses de serveis, empreses de producte, consells esportius, consultores o clubs (tant públics com privats), entre d’altres. Les sortides professionals d’aquest grau inclouen emprenedoria en el sector esportiu, direcció d’àrees funcionals en organitzacions esportives dels sectors públic o privat, consultoria esportiva i assessorament empresarial, gestió d’empreses de serveis i productes esportius, gestió d’equipaments esportius i gestió d’esdeveniments esportius.

Ambdós graus mantenen les característiques comunes a tots els estudis que imparteix Blanquerna-URL, amb seminaris en grups reduïts, diversos períodes de pràctiques en centres i institucions de reconegut prestigi, professors que són alhora professionals, accés a instal·lacions i equipaments tecnològics d’última generació i la possibilitat de fer estades en universitats estrangeres a través de diferents programes de mobilitat.

Els estudiants que ho desitgin podran fer la seva preinscripció a qualsevol dels dos graus a partir del dia 7 de febrer, per internet o presencialment a la secretaria de la Facultat (c. Císter, 08022. Barcelona. Mapa).

- Per què estudiar a Blanquerna-URL?