Blanquerna-URL organitza el I Simposi Internacional en innovació educativa
07.07.2016

Del 4 al 8 de juliol, la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna-URL i la Fundació Jesuïtes Educació celebren el I Simposi Internacional Barcelona/Educació/Canvi, que reafirma el paper de Barcelona com a referent mundial en matèria d’innovació educativa. 

Han participat en el Simposi prop de 200 directors i responsables pedagògics d’escoles; responsables d’administracions i consorcis educatius;  professors i investigadors d’universitats (entre d’altres, de Colòmbia, Argentina, Uruguai, Portugal, València i Granada) i responsables de fundacions vinguts d’arreu del món. L’objectiu és visualitzar les modificacions que s’estan introduint en el sistema educatiu, conèixer de prop els models i intercanviar informació amb els protagonistes del canvi per poder implementar-lo als seus respectius països.

El Simposi ha alternat conferències i discussions en tallers amb visites a centres públics, concertats i privats que duen a terme experiències radicals d’innovació educativa.

Les jornades del Simposi es van obrir amb una conferència del degà de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna-URL Dr. Josep Gallifa, i la vicedegana d’Educació de la Facultat, Anna de Montserrat, sobre el sentit i la finalitat de la transformació de l’educació. La primera taula rodona es va dedicar a les xarxes de suport a la innovació educativa, i hi van participar, entre d’altres, el director de la Fundació Jaume Bofill, Ismael Palacín, i el president del Centre Unesco Catalunya i director d’Escola Nova 21 (EN21), Eduard Vallory.

La segona taula rodona del Simposi, sobre el lideratge de la transformació educativa per formar persones, prevista per a la jornada de clausura del dia 8 de juliol, reunirà gestors i directors d’escoles que protagonitzen els canvis, com ara el professor Boris Mir, el responsable de l’àrea de projecte educatiu de l’Escola Pia de Catalunya, Pere Vilaseca, i la directora de l’Escola Virolai, Coral Regí.

La conferència que tancarà el Simposi anirà a càrrec del director general de Jesuïtes Educació, Xavier Aragay, i del director adjunt de la mateixa institució, Josep Menéndez, que exposaran els elements comuns a totes les experiències de canvi.

Amb les comunicacions orals, tallers de discussió i taules rodones també s’han tractat qüestions com ara les bones pràctiques educatives, la cooperació entre alumnes i educadors en el procés d’aprenentatge, la identitat i recursos docents, l’ensenyament de les matemàtiques en el trajecte d’ingrés als estudis universitaris o la creativitat en el currículum de primària. A més, s’han presentat projectes com l’ISCI, el TEDxYouth@PortoAlegre o el First Lego League.

La innovació educativa a Barcelona

En els darrers anys s’han posat en marxa a l’àrea de Barcelona diverses iniciatives en matèria d’innovació educativa i s’ha convertit en un referent per als partidaris d’un nou paradigma educatiu, que situa l’alumne en el centre del procés educatiu. La proliferació d’experiències que qüestionen la manera de fer de l’escola tradicional, i que propugnen un canvi del sistema d’ensenyament-aprenentatge que s’adeqüi a les exigències dels nous temps, desperta l’interès de molts educadors de d’arreu del món.