La URL aprova un canvi de criteris en l'organització de la docència no presencial
11.06.2020

Nova organització de la docència no presencial a la URL en el marc de la crisi de la COVID-19.

La Universitat Ramon Llull, seguint les recomanacions del Ministerio de Universidades ha elaborat aquest document de referència per a tots els seus centres on es recullen els criteris generals a aplicar per l’adaptació i organització de l’activitat docent durant la situació de crisi per la COVID-19.

Aquest document ha estat acordat en el marc del Consell Acadèmic i la Junta de Govern.

Criteris generals d'adaptació de les titulacions oficials de la Universitat Ramon Llull en el marc de la crisi de la COVID-19