L'acció tutorial com a gestió integral de l'educació inclusiva

cursos-de-formacio-continuada

Introducció

Curs adreçat a obtenir coneixements i metodologies pràctiques per realitzar accions tutorials amb una visió inclusiva, amb la finalitat de generar entorns d'aprenentatge que possibilitin que tots els estudiants puguin assolir els seus objectius.


Destinataris

Professionals de l'Educació i de la Psicologia.


Objectius

 •  Saber gestionar l'educació integral de l'alumnat en el marc de l'escola inclusiva.
 •  Saber utilitzar recursos pràctics per a la inclusió educativa en els centres.
 •  Oferir oportunitats a tot l'alumnat per tal d'assolir els seus objectius personals i de formació.
 •  Desenvolupar habilitats en el marc de l'acció tutorial per acompanyar el procés i progrés educatiu i personal de l'alumnat.
 • ​Adquirir estratègies per innovar en el marc educatiu escolar.
 

Metodologia

 • Explicacions magistrals.
 • Diàleg crític.
 • Debats.
 • Treball pràctics (grup i individuals).

Programa

 • Escola inclusiva: concepte (marc legal) i pràctica.
 • Educar en la inclusivitat (característiques i valors).
 • L'acció tutorial: marc legal actual.
 • L'acció tutorial inclusiva: propostes teoricopràctiques.
 • La diversitat com a oportunitat.
 • Interessos, habilitats i capacitats de l'alumnat: una visió inclusiva.
 • Estratègies pràctiques per educar inclusivament.
 • Acció tutorial i innovació educativa: un procés inclusiu.

Professorat

Josep Basart Pinatel·li. Llicenciat en Filosofia i en Ciències de l'Educació.


Calendari

Durada: 20 h
Dates:6,13,20 i 27 de febrer; 6 de març de 2019.
horari:  dimecres de 18.00 h a 21.00 h.


Dades d'Interès

 • Per a un bon aprofitament de la formació, el curs es limita a 30 places.
 • L'assistència és obligatòria en un 80% del curs.
 • Els certificats es lliuren en mà al seu titular. Si el titular del certificat no el pot recollir personalment, cal que qui el reculli aporti l'autorització corresponent signada pel titular.
 • Segons l’Ordre ENS/248/2012, de 20 d’agost, aquest curs està considerat com a formació permanent del professorat no universitari.

 

Inscripció

Preu del curs: 190€

Inscripció presencial: a Secretaria Acadèmica - Formació Continuada (despatx A1-04) del 3 de setembre de 2018 al 30 de gener de 2019, de dilluns a divendres de 10.00 h a 13.30 h i de 17.00 h a 20.00 h.

Modalitat de pagament presencial: en efectiu i/o amb targeta de crèdit.

Inscripció online: del 3 de setembre al 30 de gener de 2019

1.  Accés a matricula per Alumnes i Exalumnes de Blanquerna-URL  
2. Accés a matricula per a tots els altres usuaris

 • Si no es fa el pagament, la inscripció no queda registrada.
 • La Facultat no es compromet a fer aquells cursos que no arribin al nombre mínim de 10 inscripcions.
 • Només es retornarà l'import pagat en concepte d'inscripció al curs en el cas que aquest sigui anul·lat per la facultat.

Informació

Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna
SIOE
C. del Císter, 34
08022Barcelona
Tel. 93 253 30 06
fpceefctp@blanquerna.url.edu