Desenvolupament de competències professionals davant de casos clínics

cursos-de-formacio-continuada

Introducció

El curs pretén dotar i potenciar l'alumne d'eines i d'estratègies per a la resolució de casos difícils (individual, grupal) i davant de diferents settings.


Destinataris

Curs dirigit a estudiants de Psicologia que estiguin cursant 2n curs dels estudis pertinents fins a recent graduats.


Objectius

 • Formulació i resolució de casos clínics.
 • Foment d'habilitats interpersonals davant de pacients resistents.
 • Gestió emocional davant la contratransferència.
 • Autoconeixement de les habilitats professionals a desenvolupar i/o potenciar.
 • Foment del treball en equip i co-teràpia.
 

Metodologia

 • Experiència vivencial i pràctica a partir de la realització de role-playings individuals i grupals i visionat de casos.
 • Realització de dinàmiques per desenvolupar habilitats personals i professionals (individual i grupal)

Programa

 • Autoconeixement i empoderament personal en el rol terapèutic.
 • Habilitats comunicatives en el treball en equip. Gestió de conflictes i desacords.
 • Teràpia individual. Formulació i conducció de casos clínics a partir del foment
 • de competències personals i la gestió de la transferència i la
 • contratransferència.
 • Teràpia grupal. Desenvolupament de l'expressió emocional del terapeuta i coterapeuta davant del grup.
 • Intervenció infantil i familiar; individual i grupal.
 • Intervenció domiciliària en pacients psicòtics.
 • Intervenció individual i familiar en pacients amb trastorn de personalitat.

Professorat

Sara Navarro Gómez. Sara Navarro: tesis en relacions sentimentals de pacients diagnosticats de trastorn límit de la personalitat. Pràctica clínica: intervenció individual i grupal en pacients diagnosticats d'Esclerosis Múltiple. 
Ona Gomis Zalaya. Tesis en intervenció domiciliària en pacients psicòtics que són resistents al tractament. Intervenció familiar i individual. Pràctica clínica: Intervenció individual i grupal infanto-juvenil.


Calendari

Durada: 21 h 
Dates: 11,18 i 25 de febrer; 4,11,18 i 25 de març; 1,8,29 d’abril; i 6,13,20 i 27 de maig de 2019
horari: dilluns de 14.00 h a 15.30 h


Dades d'Interès

 • Per a un bon aprofitament de la formació, el curs es limita a 15 places.
 • L'assistència és obligatòria en un 80% del curs.
 • Els certificats es lliuren en mà al seu titular. Si el titular del certificat no el pot recollir personalment, cal que qui el reculli aporti l'autorització corresponent signada pel titular.

Reconeixement de crèdits

El curs tindrà el reconeixement d' 1 ECTS  per als estudiants de la FPCEE Blanquerna-URL, si l'estudiant assisteix a un mínim del 80 % del curs i en realitza i supera l'avaluació.
Un cop els estudiants hagin estat avaluats i siguin aptes, se’ls enviarà un missatge de correu electrònic per informar-los que poden passar a recollir el certificat.

Criteris per elaborar el resum amb valoració crítica:
Extensió aproximada: màxim 5 fulls DIN A4.
Interlineat: 1,5.
Tipus i mida de lletra: Times 12. 

 • El treball es lliurarà a Secretaria Acadèmica - Formació Continuada (despatx A1-04) fins al dia 03 de juny de 2019 (inclòs). Horari: de dilluns a divendres de 10.00 h a 13.30 h a 17.00 h a 20.00 h.
 • No es poden lliurar treballs enviant-los per correu electrònic.
 • No s'admetran treballs fora de termini.
 • Un cop els treballs hagin estat avaluats, s'enviarà un missatge de correu electrònic per informar del resultat de l'avaluació.

Inscripció

Preu del curs: 198€

Inscripció presencial: a Secretaria Acadèmica - Formació Continuada (despatx A1-04) del 3 de setembre al 4 de febrer de 2019, de dilluns a divendres de 10.00 h a 13.30 h i de 17.00 h a 20.00 h.

Modalitat de pagament presencial: en efectiu i/o amb targeta de crèdit.

Inscripció virtual: del 3 de setembre al 4 de febrer de 2019.

 • Si no es fa el pagament, la inscripció no queda registrada.
 • La Facultat no es compromet a fer aquells cursos que no arribin al nombre mínim de 10 inscripcions.
 • Només es retornarà l'import pagat en concepte d'inscripció al curs en el cas que aquest sigui anul·lat per la facultat.

Informació

Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna
SIOE
C. del Císter, 34
08022Barcelona
Tel. 93 253 30 06
fpceefctp@blanquerna.url.edu