First aid for babies and children

cursos-de-formacio-continuada

 

Introducció

El curs donarà a l’alumnat els coneixements més elementals per poder oferir una ajuda eficaç als lactants i infants que hagin patit una situació d’emergència, ja sigui per accident o malaltia.

Els principals objectius d’aquest curs són:

 • Identificar i resoldre situacions d’urgència vital.

 • Aprendre a prevenir accidents.

 • Aplicar els procediments i les tècniques més adequades en autoprotecció i suport als primers auxilis.

 

Destinataris

Estudiants dels graus en Educació Infantil i Primària i d'altres estudiants interessats.


Metodologia

 • Sessions teòriques i pràctiques al 50%.

 • Avaluació continuada per part d’un professor.


Programa

 • Característiques especials en la cura dels infants.

 • Cadena de supervivència.

 • Pautes per l’acció en el cas d’una situació d’emergència: actitud PAS.

 • Cardiologia bloquejada en pediatria: causes, consideracions.

 • Avaluació: triangle d’avaluació pediàtrica.

 • Suport Vital Bàsic. Algoritmes Universals desitjable per bebés i nens. Seqüència d’acció Posició lateral de seguretat.

 • Exploració secundària.

 • ​Primers auxilis davant de:

 • Obstrucció de la via respiratòria per un cos estrany

 • Hemorràgies i shocks

 • Cremades

 • Traumatismes

 • Patologies pediàtriques més conegudes.

 • El kit.

 • Prevenció: actitud AVA.


Coordinadora

Sandra Calso. Tècnica de gestió de Formació.


Professorat

Creu Roja Catalunya. Formadors en l’àmbit de la salut, dels primers auxilis i de les emergències de la Creu Roja amb àmplia experiència tant professional com docent.


Calendari

Durada: 10h

Dates:  9 i 16 de març de 2019

Horari: dissabtes de 9.00h a 14.00h.

 

Dades d'Interès

 • Curs en anglès.

 • ​​Per a un bon aprofitament de la formació, el curs es limita a 20 places.

 • L'assistència és obligatòria en un 100% del curs.

 • Reconeixement de 0,5 ECTS.

 • ​​Els certificats es lliuren en mà al seu titular. Si el titular del certificat no el pot recollir personalment, cal que qui el reculli aporti l'autorització corresponent signada pel titular.

 


Inscripció

Preu del curs: 60€

Inscripció presencial: a Secretaria Acadèmica - Formació Continuada (despatx A1-04) del 3 de setembre de 2018 a l'1 de març de 2019, de dilluns a divendres de 10.00 h a 13.30 h i de 17.00 h a 20.00 h.

Modalitat de pagament presencial: en efectiu i/o amb targeta de crèdit.

Inscripció virtual: del 3 de setembre de 2018 al 3 de març de 2019

 • Si no es fa el pagament, la inscripció no queda registrada.

 • La Facultat no es compromet a fer aquells cursos que no arribin al nombre mínim de 10 inscripcions.

 • Només es retornarà l'import pagat en concepte d'inscripció al curs en el cas que aquest sigui anul·lat per la facultat.


Informació

Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna
SIOE
C. del Císter, 34
08022Barcelona
Tel. 93 253 30 06
fpceefctp@blanquerna.url.edu