Identificar i abordar la violència de gènere en el context escolar

Durada 30 h
Horari En línia
Preu 85€
escola-d-estiu11-CEE-017

Inscripció al curs

Inici del curs 1 de juliol 

Accés a la plataforma d'inscripció en línia

La inscripció podràs realitzar-la des del 3 de maig fins al 27 de juny de 2021 clicant al següent:

Si no tens usuari Blanquerna, l'hauràs de crear clicant sobre l'opció "no tinc usuari" i registrant-te abans de seguir endavant amb el procés d'inscripció. Si tens qualsevol dubte sobre com fer el procés de registre o de matrícula, pots consultar la següent guia de matrícula


Descripció del curs

Aquest programa de formació pretén ajudar el professorat a ser capaç de reflexionar sobre els estereotips de gènere i els seus rols en la promoció de la violència de gènere, especialment en el context escolar. Així mateix, també pretén dotar el professorat de coneixements i eines per identificar i abordar casos i situacions de violència de gènere en el context escolar. Una altra vessant molt important del curs és la formació del professorat en eines per treballar la prevenció de la violència de gènere en el context escolar. Finalment, també es revisarà el context legal en referència a la violència de gènere en el context escolar.

Pla de treball

Vegeu el pla de treball del curs


Objectius

  • Els participants es familiaritzaran amb els estereotips de gènere existents, les normes socials i culturals de gènere i reflexionaran sobre el paper dels estereotips de gènere en la promoció de la VG i sobre la seva pròpia relació amb els estereotips de gènere i la VG.
  • Els participants coneixeran l'abast de la VG a les escoles i el nombre real de víctimes i agressors, i adquiriran habilitats per reconèixer els signes i les conseqüències de la VG en les víctimes.
  • Els participants podran proporcionar suport a les parts de la VG en el context escolar, aprenent a utilitzar diverses habilitats i tècniques com: escolta activa, parafrasejar, resumir i reflectir les emocions en un diàleg d'ajuda.
  • Els participants aprendran els aspectes crucials en què s'hauria de centrar el treball de prevenció en el context escolar i la comprensió de les interconnexions de la xarxa. A més, també es familiaritzaran amb diferents eines per a la prevenció en el context escolar (per exemple, tallers amb estudiants; educació entre iguals; activitats de sensibilització, etc.).
  • Els participants aprendran sobre el marc legal relacionat amb la VBG en el seu context.

Continguts

Mòdul 1: Coneixement del fenomen de la VG
Contextos de la VG rellevants per a nens i joves (adults en una família, adults a l'escola i altres contextos institucionals, VG entre iguals).
Formes de VG rellevants per a nens i joves (psicològica, física, sexual).
Conseqüències nocives de la VG per als joves.
Contextos relacionals de la VG rellevants per a nens i joves dins del context escolar (entre iguals, cites, grooming, online) a diferents edats.
Dades sobre la prevalença de la VG a diverses edats de nens i joves, en famílies.
Mòdul 2: Consciència de la mateixa relació amb la VG
Relació pròpia amb la VG (creences sobre les causes de la VG, víctimes i agressors, testimonis i paper de la divulgació)
Paper dels estereotips de gènere, les normes socials, culturals i de gènere en la promoció i el manteniment de la VG.
Reconeixement d'estereotips i actituds de gènere propis envers la igualtat de gènere i la masculinitat.
Mòdul 3: Reflexionar sobre les mateixes experiències en VG
Comprensió de les relacions saludables relacionades amb el gènere rellevants per a nens i joves.
Experiències amb la VG en el context escolar: en el passat, actual en la universitat o en l'entorn escolar.
Comprensió de les barreres de l'autodivulgació de la VG per part de nens i joves.
Mòdul 4: Habilitats per reconèixer i abordar casos de VG en el context escolar
Habilitats per reconèixer els signes de victimització de la VG en el context escolar i els experimentats per joves fora del context escolar (per exemple, violència adolescent, ciber VG).
Barreres per reconèixer i respondre a la VG en el context escolar.
Habilitats per apropar-se a un nen / jove que se sospita que ha viscut VG.
Habilitats per apropar-se a possibles agressors.
Habilitats per treballar amb pares i mares de nens i nenes implicats en la VG.
Mòdul 5: Habilitats per proporcionar suport
Habilitats per proporcionar assistència adequada a l'edat a una víctima de la VG i derivació segons sigui necessari.
Oferir orientació als testimonis.
Habilitats per treballar amb agressors.
Habilitats per treballar amb pares de víctimes, autors i testimonis.
Mòdul 6: Aprenentatge mutu de les pràctiques
Les millors i les pitjors pràctiques per tractar casos de VBG en el context escolar.
Tractament de la VG en línia (i el ciberassetjament).
Treballar amb professors i personal de l'escola per construir l'escola segura de VG.
Mòdul 7: Prevenció
Pautes i eines per al treball preventiu en el context escolar.
Tema suggerit per a activitats de prevenció en el context escolar: com afavorir la comprensió de les relacions saludables, les causes i les conseqüències de la violència en la relació, entendre el paper dels estereotips de gènere, habilitats per gestionar la mateixa seguretat, defensar les mateixes creences i límits en una relació, gestionar la comunicació i el conflicte en una relació, responsabilitat d'assistir un amic/ga involucrat/da en una relació violenta.
Seguretat contra la victimització de la VG en línia (rols, oportunitats i obstacles respecte als professors, el personal de les escoles, els pares i els companys).
Bones pràctiques de prevenció de la VG a l'escola.
Mòdul 8: Marc legal i responsabilitat compartida per crear una escola protegida respecte a la VG
Responsabilitat pròpia i compartida per garantir la seguretat contra la VG a través del context escolar, incloses les actituds pròpies per intervenir contra la VG.
Funcions i responsabilitats de l'escola, altres serveis, professors i personal de l'escola pel que fa a la detenció i prevenció de la VG referent a infants i joves.
Marc legal, protocols i vies de derivació a altres serveis.
Col·laboració multisectorial en la lluita contra la VG (barreres i oportunitats, creació d'associacions laborals)


Metodologia

Mètodes mixtes d'ensenyament i aprenentatge: treball autònom mitjançant la lectura de materials, l'escriptura de reflexions i la visualització de vídeos, i treball guiat mitjançant activitats i exercicis d'autoavaluació.

Per tant, el procediment docent inclourà:

1) Explicació de continguts teòrics i tècniques mitjançant diapositives power point, proporcionant material de lectura i veient vídeos.
2) Il·lustració de les tècniques i habilitats a aprendre (principalment amb material de vídeo).
3) Discussió en gran i petit grup, activitats de joc de rol com a oportunitat per als participants de practicar utilitzant les tècniques i habilitats apreses.


Docent

Berta Vall Castelló. Doctora en Psicologia Clínica, investigadora en qüestions de Violències de Gènere.

Anna Sala Bubaré. Psicòloga experta en educació.

Heinrich Geldschläger. Psicòleg expert en tractament de Violències de Gènere, Conexus.

Oriol Ginés. Psicòleg expert en tractament de Violències de Gènere, director de Conexus.


Contacte:

Contacte general: fpceefctp@blanquerna.edu

Informació sobre els cursos: sioefpcee@blanquerna.edu 

Qüestions i problemes relacionats amb la matrícula: FPCEESecretariaacademica@blanquerna.edu