Màster Interuniversitari en Trastorns de la Comunicació i del Llenguatge

Preinscripció Pàgina web UAB
Modalitat Presencial
masters-universitaris11-MU-IUTCL

Màster Interuniversitari en Trastorns de la Comunicació i del  Llenguatge 

El títol de Màster Interuniversitari en Trastorns de la Comunicació i del Llenguatge s'ofereix conjuntament per la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat Ramon Llull. S'han dissenyat dues especialitats: Intervenció i investigació en logopèdia i Actualització i investigació en llenguatge, veu i dèficit auditiu.

El seu objectiu fonamental és que els estudiants adquireixin els coneixements i les competències necessàries per a la realització d'investigacions, avaluacions i intervencions al camp dels trastorns de la comunicació i del llenguatge, tant pel que fa als seus efectes a les persones directament afectades, com en els entorns educatius als quals hi viuen, sempre des de la perspectiva professional acreditada del grau amb el que l'alumnat accedeix al màster.

Permetrà comprendre millor els orígens i les conseqüències dels trastorns de la comunicació i del llenguatge de tal manera que els professionals podran millorar el benestar dels pacients i els permetrà dur a terme investigacions i avaluacions relacionades amb aquests trastorns.

Com és ja sabut, l'atenció a les persones afectades per trastorns de la comunicació i del llenguatge, requereix un enfoc interdisciplinari. En aquest sentit, aquest màster ofereix l'ampliació de coneixements a tots els nous titulats i professionals que des de diferents disciplines s’interessen per la investigació, l'avaluació, la diagnosi i el tractament dels trastorns de la parla, la veu, les funcions orals no verbals -com ara la deglució-, el llenguatge oral i escrit i altres formes de comunicació en persones de qualsevol edat, així com també la planificació i execució d'intervencions preventives per tal de reduir les incidències d'aquests trastorns i per a la millora de les funcions verbals i comunicatives en persones sanes.

Coordinació Universitat Ramon Llull: 

Dr. Josep Maria Vilà

Web del màster