Durada 2 anys
Horari tarda
Crèdits 60 ECTS
CoordinacióDra. Montserrat Alguacil Dra. Ingrid Sala.
Preinscripció oberta
masters-universitarisMPSP

Direcció i professorat

Coordinació

 • Dra. Montserrat Alguacil de Nicolás CV

Doctora en Pedagogia per la Universitat Ramon Llull (URL). Llicenciada en Filosofia -especialitat: Educació- per la Universitat de Barcelona (UB). Té experiència com a professora, orientadora i psicopedagoga en diverses escoles. Investigadora del Grup de Recerca Pedagogia, Societat i Innovació amb el suport de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (PSITIC) (URL). Membre del grup Educació en Valors Ètics de l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Investigadora en diversos projectes públics subvencionats.

montserratan@blanquerna.edu

 • Dra. Mariona Dalmau Montalà CV

Doctora en Psicologia (URL). Llicenciada en Filosofia i Ciències de l'Educació -especialitat: Psicologia (UB). És assessora psicopedagògica a l’escola d’educació infantil i primària. Investigadora del Grup de Recerca Discapacitat i Qualitat de Vida, i del grup Persona i Context de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna-URL. És autora i coautora de diversos articles científics.

marionadm@blanquerna.edu

 • Dra. Ingrid Sala Bars CV

Doctora en Psicologia (URL). Llicenciada en Psicologia (URL). Assessora psicopedagògica a l’escola d’educació infantil i primària. Forma part del Grup de Recerca Discapacitat i Qualitat de Vida de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna-URL. És autora i coautora de diversos articles científics. Ha col•laborat amb la Fundació ONCE en l'elaboració de materials de formació en l'àmbit universitari. 

ingridsb@blanquerna.edu

Professorat

 • Dra. Ana Luisa Adam Alcocer CV

Llicenciada en Pedagogia. Màster Interuniversitari de Psicologia de l’Educació (UB). Especialista en suports per a persones amb discapacitat intel•lectual i del desenvolupament. Membre del grup d’investigació Discapacitat i Qualitat de vida de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna-URL, en la qual desenvolupa la tesi doctoral. Ha participat en diversos projectes d’investigació i és coautora de diversos articles científics.

analuisaaa@blanquerna.url.edu

 • Prof. Gemma Alsina Masmitjà CV

Psicòloga i logopeda. Actualment treballa com a tècnica docent en el Servei d’Atenció a la Diversitat i la Inclusió del Departament d’Ensenyament. Membre de l’Equip d’Assessorament i Orientació Psicològica (EAP) de Sabadell –Sant Quirze. Autora de diferents publicacions.

galsina@xtec.cat

 • Dra. Anna Balcells Balcells CV

Doctora en Psicologia (URL). Llicenciada en Psicopedagogia i mestra (URL). Exerceix com a psicòloga al Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP) Apinas (Igualada). Membre del Grup de Recerca Discapacitat i Qualitat de Vida de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna-URL.

annaBB0@blanquerna.edu

 • Prof. Josep Basart i Pinatel·li CV

Llicenciat en Filosofia i en Ciències de l’Educació per la UB, promoció del 1984. Professor del màster universitari de Formació del Professorat (MUFP) i del màster universitari de Psicopedagogia, de la FPCEE Blanquerna-URL. Titular i especialista en intervencions de suport acadèmic al Centre Psicològic i Pedagògic Infantojuvenil de l’Alt Maresme (CPIAM).

josepbp1@blanquerna.url.edu

 • Dra. Natasha Baqués Aguiar CV

Doctora en Psicologia (URL). Llicenciada en Psicologia (URL). Màster en Psicologia de la Salut i Psicoteràpia (URL) i màster en Psicologia General Sanitària (URL). Membre del Grup de Recerca Consolidat Discapacitat i Qualitat de Vida: Aspectes Educatius (FPCEE-Blanquerna).

NatashaBA@blanquerna.url.edu

 • Dra. Maria Carme Boqué Torremorell CV

Doctora en Pedagogia (URL). Llicenciada en Pedagogia (UAB). Col•laboradora del Departament d’Ensenyament i de diferents conselleries d’educació de l’Estat espanyol en el desenvolupament de programes de millora de la convivència i de la gestió positiva de conflictes a l’aula. Autora de llibres i articles. Formadora de formadors i assessora de centres docents des de llars d’infants fins a l’etapa de secundària. Membre del Grup de Recerca PSITIC (URL).

mariacarmebt@blanquerna.edu

 • Dra. Maribel Cano Ortiz CV

Doctora en Psicologia (URL). Llicenciada en Psicologia (UAB). Postgrau en Pertorbacions de Llenguatge i Audició. Logopèdia (UAB). Postgrau Interuniversitari en Assessorament Curricular en l'Àmbit de les Estratègies d'Ensenyament i Aprenentatge [URL-UAB-Universitat Oberta de Catalunya (UOC)]. Postgrau en Estadística Aplicada a les Ciències de la Salut de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Membre del Grup de Recerca SINTE-Lest. Psicòloga responsable del Departament de Psicodiagnòstic del Servei en Paido-psiquiatria de l'Hospital del Parc Taulí (Sabadell). Assessora psicopedagògica i psicòloga del Departament d'Orientació Psicopedagògic en diversos centres educatius. Autora de diverses publicacions científiques. 

maribelco@blanquerna.edu

 • Dra. Maria Carbó Carreter

Doctora en Psicologia (URL). Llicenciada en Psicologia (URL). Màster en Psicopatologia Clínica a la Fundació Universitària Vidal i Barraquer (FViB). És formadora de l’Escala d’Intensitat de Suports (EIS) i psicòloga assessora de la Fundació Ramon Noguera. Membre del Grup de Recerca Discapacitat i Qualitat de Vida de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna-URL, en la qual desenvolupa la tesi doctoral. És coautora de diversos articles científics.

mariadelesalinescc@blanquerna.edu

 • Prof. Núria Colás Migó

Infermera especialitzada de la Unitat de Cures Intensives (UCI) a l’Hospital de Barcelona-SCIAS. Màster en Tanatologia per la Universitat de la Laguna. Col•laboradora en el Màster d’Ecologia Emocional de la Fundació Àmbit en el programa d’acompanyament en processos de pèrdues i de final de la vida.

nuriacolasm@gmail.com

 • Dra. Pilar Dotras Ruscadella CV

Doctora en Psicologia (URL). Llicenciada en Psicologia (UAB). Postgrau en Mediació i Resolució de Conflictes (ICESB-URL). Membre de l’Equip del Servei d’Orientació Personal (SOP) de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna-URL. Orientadora a secundària, batxillerat i cicles formatius i formadora de formadors. Membre de la Comissió UNIDISCAT. Membre del Grup de Recerca Discapacitat i Qualitat de Vida de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna-URL. És coautora de diverses publicacions en coordinació amb la Càtedra d’Accessibilitat de la Universitat Politècnica de Catalunya.

pilardr@blanquerna.edu

 • Dra. Sandra Carina Fulquez Castro

Doctora en Psicologia (URL). Màster en Psicopatologia Clínica (URL). Llicenciada en Pedagogia i en Psicologia (URL). Membre del National System of Researches (SNI I, Mèxic). Membre del Grup d'Investigació Mental Health, Profession and Society i coordinadora del Laboratory of Basic and Applied Psychology de la Universitat Autònoma de la Baixa Califòrnia (Mexicali).

sfulquez@uabc.edu.mx

 • Prof. Victòria Garcia  

Llicenciada en Psicopedagogia (URL). Diplomada en Logopèdia per l’Escola de Patologia del Llenguatge de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (UAB). Diplomada en Magisteri (UB). Logopeda de Centre de Recursos per a Deficients Auditius (CREDA), servei educatiu específic del Departament d’Ensenyament. Formadora en cursos, seminaris i assessoraments organitzats pel Servei de Formació Permanent del Professorat del Departament d'Ensenyament i altres institucions.

victoriagd@blanquerna.edu

 • Dra. Àngels Geis Balagué  CV

Doctora en Pedagogia (URL). Llicenciada en Pedagogia. Logopeda. Assessora de centres d’educació infantil. Membre del Grup de Recerca Psicologia, Persona i Context (URL). Coautora de diversos llibres.

angelsgb@blanquerna.edu

 • Prof. Núria Gregori Duran  

Llicenciada en Filosofia i Ciències de l'Educació –especialitat: Pedagogia (UB). Llicenciada en Ciències Polítiques i Sociologia (UAB). Habilitació com a mediadora familiar. Postgrau en Model Sistèmic Aplicat al Treball amb Famílies (Centre Kine de Teràpia Familiar). Pedagoga en l'Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (EAIA) del Vallès Oriental, actualment exerceix les funcions de coordinadora. 

nuria.gregori@telefonica.net

 • Dra. Carme Hernández Escolano

Doctora en Ciències de l’Educació (URL). Llicenciada en Ciències de l’Educació, especialitat Pedagogia Terapèutica (UB). Postgraduada en Tècniques Editorials (UB) i en Informàtica Educativa (URL). Tècnica del Centre per a la Innovació en Aprenentatge i el Coneixement (CLIK) a la UPF. Investigadora del Grup de Recerca Pedagogia, Societat i Innovació amb el suport de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (PSITIC) (URL). Membre del Grup Interuniversitari en Formació Docent (GIFd) participant en projectes i publicacions diverses en relació amb les competències docents del professorat universitari en l’àmbit del Ministeri d’Educació, i projectes d’àmbit català (AGAUR. MQD) i la REDU.

mcarme.hernandez@gmail.com

 • Prof. Carme Hortal Espí CV

Psicòloga i mestra. Treballa com a psicòloga en l’EAP del Gironès. Actualment coordina el servei específic Servei Educatiu Específic Trastorns del Desenvolupament i Conducta (SEETDIC -Girona). Complementa la seva activitat professional amb activitats de formació relacionades amb l’autisme. Coordinadora i autora de diversos llibres. 

chortal@xtec.cat

 • Prof. Teresa Huguet Comelles 

Llicenciada en Psicologia (UB). Psicopedagoga en equips d’assessorament psicopedagògic. Fa activitats de formació i assessorament en centres educatius. Ha coordinat els EAP de Catalunya en el Departament d’Ensenyament. És autora de diverses publicacions. 

teresahc1@blanquerna.edu

 • Dra. Eva Liesa Hernández CV

Doctora en Psicologia. Llicenciada en Psicopedagogia per la Universitat Ramon Llull (URL). Professora titular de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna-URL. Assessora psicopedagògica en projectes d’innovació docent en diferents nivells educatius i a la universitat. Membre del Grup de Recerca consolidat Seminari Interuniversitari en Estratègies d’Ensenyament i Aprenentatge (SINTE). Membre del Grup de Recerca Construcció del Coneixement Estratègic en Lectura i Escriptura (SINTE-Lest) de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna-URL, dirigit per la Dra. Montserrat Castelló. Responsable de la línia de recerca en assessorament, formació i construcció de la identitat docent. Ha participat en diferents projectes de recerca amb subvenció pública i privada. 
 

EvaLH@blanquerna.url.edu

 • Dr. Pau López Vicente CV

Doctor en Psicologia (URL). Llicenciat en Filosofia i Ciències de l'Educació -especialitat: Psicologia. Mestre. Postgrau en Lideratge i Comunicació. Membre dels grups de recerca Assessorament i Orientació Psicopedagògica (GRAO) i Pedagogia, Societat, Innovació (PSITIC). Vocal de la comissió UNIDISCAT i autor de diverses publicacions científiques.

paulv@blanquerna.url.edu

 • Dra. Montserrat Llinares Fité CV

Doctora en Educació (URL). Llicenciada en Psicopedagogia (URL). Màster en Teràpia Breu Estratègica (Universitat de Palo Alto). Màster Universitari en Pedagogia Social i Comunitària.  Mestra per la Universitat de Vic (UVIC). Especialista en temes de discapacitat motriu, inserció laboral d'universitaris amb discapacitat i accessibilitat universal. Investigadora del grup de recerca Discapacitat i Qualitat de Vida (FPCEE) on desenvolupa la seva tesi doctoral. És autora i coautora de diversos articles científics.

montserratlf@blanquerna.edu

 • Llic. Maria Macià Golobardes CV

Llicenciada en Psicologia i Psicopedagogia (UB). Máster en Educació i Tecnologies de la Informació i la Comunicació (E-learning) (UOC). Exerceix com a psicopedagoga, professora de secundària i formadora de formadors en tecnologies per afavorir la inclusió educativa. És professora responsable de la USEE en un institut de màxima complexitat.

mmacia23@xtec.cat

 • Prof. Teresa Martínez Guardiola 

Psicòloga (UAB). Postgrau en Logopèdia (UAB). Postgrau en Intervenció Logopèdica en Trastorns de la Veu (URL). Postgrau en Especialització Professional per a l’Assessorament i l’Orientació Psicopedagògica (UAB). Actualment treballa com a psicopedagoga en l’EAP B.34 de Sabadell i St. Quirze. Docent del seminari de coordinació de mestres d’educació especial (Sabadell). Formadora del projecte Escolta’m.

tmarti39@xtec.cat

 • Dra. Mercè Martínez Torres CV

Doctora en Psicologia. Professora titular de la UB. És experta en altes capacitats i ha estat assessora de les conselleries dels governs de Catalunya i Canàries. Té nombroses publicacions.

mercemartinez@ub.edu

 • Dra. Joana Maria Mas Mestre  CV

Doctora en Psicologia (URL). Llicenciada en Psicopedagogia (URL). Mestra de la Universitat de les Illes Balears (UiB). Forma part del Grup de Recerca Discapacitat i Qualitat de Vida de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna-URL. És autora i coautora de diverses publicacions científiques.

joanaMariaMM@blanquerna.edu 

 • Prof. Jaume Miró Cabrero CV

Llicenciat en Filosofia i Ciències de l'Educació –especialitat: Psicologia (UB). Mestre. Inspector del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Experiència en l’àmbit de l’assessorament i la supervisió de serveis educatius en general, EAP i CREDA.

jaumemc@blanquerna.url.edu

 • Prof. Anna Nolla Casals CV

Llicenciada en Pedagogia (UB). Mestra d'educació infantil, primària i educació especial (UB). Logopeda de la Universitat Autònoma de Barcelona. Exerceix la seva activitat professional en un CREDA des de fa 16 anys. L'any 2000 se li va concedir una llicència d’estudis del Departament d'Ensenyament per desenvolupar el projecte: Pedagogia de la vida i la mort. Complementa la seva activitat professional amb tasques de formació i d’assessorament relacionades amb el llenguatge i amb la pedagogia de la vida i de la mort. Autora de diverses publicacions.

anolla2@xtec.cat

 • Dra. Montserrat Pàmias Massana CV

Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universidad de Navarra. Especialista en psiquiatria. Cap de servei de Psiquiatria Infantil i Juvenil. Corporació Sanitària i Universitària Parc Taulí de Sabadell. Presidenta de la Societat Catalana de Psiquiatria Infantojuvenil. Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears. Professora associada a la UAB i a la Universitat Internacional de Catalunya (UIC). Ha publicat diverses publicacions científiques. Gestió i recursos de psiquiatria comunitària. Treball interdisciplinari amb psicologia i educació.

mpamias@tauli.cat

 • Prof. Rosa Palau Sans CV

Llicenciada en Psicologia (UB). Postgrau en Logopèdia –especialitat: Pertorbacions del Llenguatge i l’Audició (UB). Màster en Psicopatologia Infantojuvenil (UAB). Col•laboració amb diferents institucions en la formació continuada de mestres i altres professionals de la psicologia i de l’educació: ICE de la UAB, Escola d’Expressió de l’Ajuntament de Barcelona, Govern d’Andorra, Xunta de Galícia, entre d’altres. Treball en l’àmbit del diagnòstic i suport psicopedagògic amb infants i joves amb dificultats d’aprenentatge a Cedre SCCL. Col•laboració en els grups de recerca Parella i Família (GRPF) i Discapacitat i Qualitat de Vida (DISQUAVI).

rosaps@blanquerna.edu

 • Dr. Miquel Àngel Prats CV

Doctor en Pedagogia (URL). Psicopedagog i mestre (URL). Investigador responsable de la línia eduTIC del Grup de Recerca PSITIC (URL). És autor de diverses publicacions científiques.

miquelpf@blanquerna.edu

 • Dra. Maria Dolors Ribalta Alcalde CV

Doctora en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (URL). Llicenciada en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport. Diplomada en Magisteri Educació Física. Diplomada en Psicologia de l’Esport en Edat Escolar. Membre del Grup de Recerca i Innovació de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna-URL. Funcionària del cos de mestres especialistes en Educació Física del Departament d’Ensenyament.

modolorsra@blanquerna.edu

 • Dr. Jordi Riera Romaní 

Catedràtic d’Educació (URL). Doctor en Pedagogia (URL). Pedagog i mestre. Investigador principal del Grup de Recerca PSITIC (URL). És especialista en temes d'infants i joves en risc d'exclusió social. És autor de nombroses publicacions científiques. Actualment compagina l’activitat docent i investigadora amb el càrrec de vicerector de política acadèmica i adjunt al rector de la Universitat Ramon Llull.

jordirr@blanquerna.edu

 • Dr. Francesc Rovira Toda  CV

Catedràtic de Psicologia (URL). Doctor en Psicologia (UB). Llicenciat en Psicologia i en Pedagogia, i mestre (UB). Diplomat en Rorschach i Tècniques Projectives (SERMP). Assessor psicopedagògic a l’escola de primària i secundària. Formador de formadors. Autor de diversos llibres i coautor de diversos articles científics.

francescrovt@blanquerna.edu

 • Prof. Anna Sanguinetti Fernández 

Neuropsicòloga infantil. Àrea de diagnòstic de la Unitat de Trastorns de l'Aprenentatge Escolar (UTAE) de l'Institut Pediàtric Sant Joan de Déu de Barcelona. Docent en diferents àmbits de l’educació i la salut. Col•laboració amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya en programes de formació a docents sobre trastorns de l’aprenentatge. Coautora de diverses publicacions científiques i divulgatives. 

asanguinetti@hsjdbcn.org

 • Dr. David Simó Pinatella CV

Doctor en Psicologia (URL). Llicenciat en Psicopedagogia i mestre (UVic). Membre del Grup de Recerca Discapacitat i Qualitat de Vida de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna-URL.  Autor i coautor de diverses publicacions científiques. 

davidsp@blanquerna.edu 

 • Prof. Albert Solé Torné 

Llicenciat en Psicopedagogia i mestre. Psicopedagog al Centre de Recursos Educatius per a Alumnat amb Discapacitat Visual (CREDV). Coautor dels materials de formació telemàtica del Departament d’Ensenyament en Ateneu i Odissea, i tutor dels cursos telemàtics del mateix títol. Col•laborador en diversos màsters en l’àmbit nacional. Integrant del Grup de Recerca del Departament d’Ensenyament sobre Ús de dispositius mòbils per a la inclusió educativa.

asole4@xtec.cat

 • Dr. Roser Vendrell Maños  

Doctora en Psicologia (URL). Llicenciada en Pedagogia i mestra. Membre del Grup de Recerca Persona i Context de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna-URL. Membre del patronat i del consell científic de la Fundació Antoni Cambrodí. Autora i coautora de diferents publicacions.

roservm@blanquerna.url.edu

 • Educaweb

Professionals d’educaweb, portal expert en orientació, recursos de formació
educativa, ensenyament, treball i auto ocupació.

http://www.educaweb.com/