Durada Octubre 2020 - juny 2021
Horari Dos caps de setmana al mes (de divendres a diumenge)
Pràctiques Obligatòries
Crèdits 60 ECTS
DireccióXavier Vidal, PhD
CoordinacióMiriam Tur | Anna Sanagustín
Number seats: 26

Instagram
Preinscripció Oberta
Preu total 7560€
masters-universitaris

El Treball de Final de Màster (TFM)

El TFM és un treball individual que permet la integració dels coneixements teòrics i pràctics adquirits al llarg del curs. Consisteix en desenvolupar un projecte d'intervenció, de recerca o d’innovació sobre fisioteràpia infantilcontextualitzat en un entorn real en el qual l’estudiant tingui interès i es justifiqui la necessitat de desenvolupament del projecte. Culminarà amb l’elaboració d’un treball que haurà de presentar en format escrit i defensar davant d’un tribunal de fi de màster.

El TFM es desenvoluparà sota la supervisió de tutories individuals i grupals. La tutorització individual es realitzarà sota la supervisió d’un tutor de TFM, que signarà la viabilitat del projecte i la disponibilitat del treball de recerca per ser presentat davant d’un tribunal. En el cas de tutors aliens al professorat del màster, s’establirà un sistema de tutories per avaluar la progressió del projecte i, també, la disponibilitat per la seva presentació. Les tutories grupals es realitzaran en l’espai de Seminari distribuïdes al llarg del màster, i sobretot durant el segon semestre.