Durada octubre 2020 - juliol 2021
Horari 2 caps de setmana/mes
Crèdits 60 ECTS
DireccióMarta Valentín, PhD
CoordinacióMontserrat Girabent, PhD
Miriam Tur
Preinscripció oberta
Preu matrícula 7560€
masters-universitarisWUFI

Pràctiques professionals obligatòries

Les pràctiques del màster es realitzen en centres referents en pediatria per tal que l'estudiant integri els coneixements adquirits a nivell teòric i els pugui aplicar en un entorn assistencial de promoció, de prevenció i de recuperació de la salut en infants. El paper del fisioterapeuta dins d'un equip interdisciplinari així com el coneixement exhaustiu del desenvolupament psico-sòcio-motriu del nen assistit, marcarà la visió holística de l'enfoc terapèutic. 

L'estudiant de màster adquirirà els coneixements necessaris per valorar els dèficits i les capacitats del nen, fent ús d'instruments validats, a definir uns objectius de treball, a dissenyar plans d'intervenció individualitzats i a avaluar l'evolució dels resultats obtinguts amb el tractament de fisioteràpia infantil

Durant les pràctiques es podran conèixer les tasques pròpies del fisioterapeuta pediàtric. En situacions especials i delicades, el paper de l'estudiant es limitarà a observar l'actuació del seu tutor clínic per poder fer una reflexió conjunta posterior.

Es realitzen 200 hores de pràctiques i els períodes s’estableixen en funció de la disponibilitat dels estudiants i els centres. A proposta de l’estudiant i amb el vist-i-plau de la direcció, es gestionen convenis en alguna nova destinació nacional o internacional.

 

 

 

Centres de pràctiques

Hospital Sant Joan de Déu
Hospital universitari especialitzat en els camps de la pediatria, ginecologia i obstetrícia.

Hospital de Nens de Barcelona
Centre pioner en assistència, docència i investigació en el camp de la Pediatria.

Hospital Can Misses (Eivissa i Formentera)
Hospital universitari especialitzat en els camps de la pediatria, la medicina de Família, la psquiatria i la infermeria llevadores.

Fundació ASPACE Catalunya
Centre especialitzat en l’atenció a la persona amb paràlisi cerebral i altres patologies afins.

Fundació Step by Step
Centre especialitzat en l’atenció a la persona amb patologia neurològica.

Fundació Nexe parvulari
Centre d’atenció específica a infants amb pluridicapacitat i greus trastorns en el desenvolupament.

Fundación DFA (Zaragoza)
Centre referent especialitzat en l’atenció a la persona amb discapacitat física.

Asociación Madrileña Espina Bífida (Madrid)
Servei d’atenció integral (educació i rehabilitació) especialitzat en el camp de la pediatria.

Escola d’Educació Especial L’Arboç
Atenció  a nens i nenes en edat escolar amb afectacions neurològiques que interfereixen greument el seu procés de desenvolupament i aprenentatge.

Escola Jeroni de Moragas
Centre educatiu que atén a nens amb discapacitat intel·lectual.

Centre NIN
Centre especialitzat en la neurohabilitació infantil i juvenil.

CDIAP
Centre de desenvolupament infantil i atenció precoç ubicats als barris de Les Corts (Associació EDAI) i de Sant Martí, a Cornellà de Llobregat, Sant Boi, Mataró (Fundació privada Maresme), Granollers i Caldes, Girona, Olot, Berga, Vilanova i la Geltrú, Vic i Manlleu (Tris Tras), Mollerussa  (Pla d’Urgell), Tàrrega (Urgell), Manresa (Bages), entre d’altres.

Centre de Gestió de Serveis Pacem (Figueras)
Centre de desenvolupament infantil i atenció precoç.

Associació Aremi (Lleida)
Centre que ofereix atenció a persones amb discapacitat.

RHB HUSM-GESTIÓ SERVEIS SANITARIS (Lleida)
Centre d’atenció hospitalària, ambulatòria i domiciliària.

Associació Provincial Paràlisi Cerebral (Tarragona)
Centre d’atenció integral d’infants afectats de paràlisi cerebral o altres encefalopaties de tractaments afins.

Clínica de Neurorahabilitación Paso a Paso (Pamplona)
Centre de Fisioteràpia pediàtrica, atenció precoç i neurorehabilitació.

ComunicaT. Area de Fisioteràpia Pies Descalzos (Guadalajara)
Centre especialitzat en patologia infantil.

Tipisalta  (San Sebastián)
Centre d’atenció precoç i fisioteràpia infantil.

ESPACIO ATEMTIA (Zaragoza)
Centre d’atenció precoç i infantil.