Durada octubre 2020 - juliol 2021
Horari 2 caps de setmana/mes
Crèdits 60 ECTS
DireccióMarta Valentín, PhD
CoordinacióMontserrat Girabent, PhD
Miriam Tur
Preinscripció oberta
Preu matrícula 7560€
masters-universitarisWUFI

Objectius principals

  • Ampliar els coneixements, actituds i habilitats en el camp de la fisioteràpia pediàtrica
  • Donar a conèixer els procediments més emprats en la fisioteràpia infantil
  • Enfocament multidimensional del pacient infantil i planificació d'un tractament basat en l'evidència científica, en el nivell d'activitat i de participació en  l'entorn