masters-universitarisMANG

Sortides professionals

  • Per a mestres d’educació infantil: mestre d’educació infantil especialitzat en la didàctica de la llengua addicional.
  • Per a mestres d’educació primària: mestre d’educació primària especialitzat en la didàctica de la llengua addicional.
  • Especialista en formació i acompanyament al professorat en la gestió del plurilingüisme i el disseny del projecte lingüístic de centre.
  • Realització de tesi doctoral i posterior carrera acadèmica/professional universitària (per a alumnes provinents de diplomatura, caldrà cursar 60 ECTS més per poder accedir als cursos de doctorat).