masters-universitarisMANG

Pràctiques

El pla d’estudis dels màsters universitaris atorga al Pràcticum un paper central en la formació dels estudiants. El Pràcticum és la millor manera d’articular el saber amb el saber fer i el saber ser. És una oportunitat per descobrir la funcionalitat dels aprenentatges i conèixer l’aplicabilitat d’allò que s’està estudiant; ofereix un contacte rellevant amb la realitat professional i, per tant, és una font important d’enriquiment professional i personal; desenvolupa, també, la capacitat crítica i autocrítica necessària per a la formulació d’interrogants i esdevé, així, un motor essencial per a la recerca científica i per al conjunt del desenvolupament acadèmic i professional.
La Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna–URL, per a la realització de les pràctiques dels estudiants, té signats convenis amb centres de l’àmbit de l'ensenyament de l'anglès en educació infantil i primària.
Les pràctiques es podran dur a terme en diferents contextos: 

El Pràcticum comporta fer 120 hores de pràctiques al centre seleccionat, preferiblement entre els mesos de febrer i maig (segon semestre).

Normativa de pràctiques externes dels Màsters Univeristaris FPCEE Blanquerna-URL

Seminari de Desenvolupament Personal

El Pràcticum inclou un taller de formació personal i professional de 3 ECTS: el Seminari de desenvolupament personal. La finalitat d’aquest taller és contribuir al desenvolupament personal dels estudiants de màster. Per això, se’ls suggereix un pla d’adquisició de competències emocionals i socials, a més de dur-se a terme un procés de reflexió sobre la professió i sobre les actituds de servei i col•laboració que aquesta professió comporta. Per al desenvolupament d’aquestes habilitats professionals i personals es treballarà l’adquisició de capacitats de lideratge, treball en equip, gestió d’emocions, comunicació assertiva i creativitat.

Pla d'estudis: Seminari de Desenvolupament Personal