Durada 2 anys
Horari tarda
Crèdits 60 ECTS
CoordinacióDra. Montserrat Alguacil Dra. Ingrid Sala.
Preinscripció Oberta
masters-universitarisMPSP

Sortides professionals

Algunes de les sortides professionals del Màster Universitari en Psicopedagogia són:

 • Psicopedagog
 • Orientador
 • Equivalent a les sortides de pedagogia terapèutica
 • Professor d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes per a l'especialitat d'orientació educativa

Aquestes sortides professionals poden desenvolupar-se en:

 • Gabinets psicopedagògics
 • Departaments d'orientació psicopedagògica
 • Coordinador/a del Departament d'Orientació Psicopedagògica
 • Serveis multidisciplinaris
 • Centres de recursos pedagògics (CRP)
 • Directors, caps o coordinadors d'estudis o altres càrrecs de responsabilitat de gestió educativa
 • Departaments de formació i orientació
 • D'altres, com per exemple: serveis d'ocupació o informació i d'orientació; fundacions de caràcter educatiu i social; serveis de suport a la inclusió laboral, etc.
 • Equips d'assessorament psicopedagògic
 • Centres de desenvolupament i atenció precoç