Durada 2 anys
Horari tarda
Crèdits 60 ECTS
CoordinacióDra. Montserrat Alguacil Dra. Ingrid Sala.
Preinscripció Oberta
masters-universitarisMPSP

Pràctiques

El pla d'estudis del Màster Universitaris en Psicopedagogia atribueix al Pràcticum un paper central en la formació dels estudiants; per aquest motiu és el mòdul que té més crèdits. El Pràcticum és una oportunitat per posar en pràctica l'aprenentatge adquirit en les altres matèries del màster. Les pràctiques ofereixen un contacte rellevant amb la realitat professional i, per tant, és una font important d'enriquiment professional i personal. També desenvolupen la capacitat crítica i autocrítica necessària per a la formulació d'interrogants, i esdevenen, així, un motor essencial per a la investigació científica i per al conjunt del desenvolupament acadèmic i professional.
Els estudiants del MUP faran, amb caràcter obligatori, pràctiques en una institució implicada en temes psicopedagògics i d'orientació de caràcter formatiu i educatiu, per un còmput total de 14 ECTS (això suposa unes 280 hores de pràctica externa); unes 70 hores en l’àmbit del Seminari de la Facultat amb la tutorització d'un professor del MUP i un seguiment i acompanyament individualitzat.
Les pràctiques es duen a terme en institucions amb què la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna-URL té conveni de pràctiques. Es tracta de centres públics, concertats i privats.

El període de pràctiques es distribuirà en tres etapes:

  • Pràctiques d'observació
  • Període d'intervenció acompanyada
  • Pràctiques d'intervenció autònoma

Per a l'avaluació del Pràcticum es consideraran:

  • L'autoavaluació de l'estudiant
  • L'avaluació del tutor de la universitat
  • L'avaluació del tutor del centre

Les institucions on els estudiants poden fer pràctiques són les següents:

Dossier del Pràcticum

Normativa de pràctiques externes dels Màsters Universitaris FPCEE Blanquerna-URL