Durada 2 anys
Horari tarda
Crèdits 60 ECTS
CoordinacióDra. Montserrat Alguacil Dra. Ingrid Sala.
Preinscripció Oberta
masters-universitarisMPSP

Direcció i professorat

Coordinació

 • Dra. Montserrat Alguacil de Nicolás CV

Doctora en Pedagogia per la Universitat Ramon Llull (URL). Llicenciada en Filosofia -especialitat: Educació- per la Universitat de Barcelona (UB). Té experiència com a professora, orientadora i psicopedagoga en diverses escoles. Investigadora del Grup de Recerca Pedagogia, Societat i Innovació amb el suport de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (PSITIC) (URL). Membre del grup Educació en Valors Ètics de l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Investigadora en diversos projectes públics subvencionats.

 • Dra. Ingrid Sala Bars CV

Doctora en Psicologia (URL). Llicenciada en Psicologia (URL). Assessora psicopedagògica a l’escola d’educació infantil i primària. Forma part del Grup de Recerca Discapacitat i Qualitat de Vida de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna-URL. És autora i coautora de diversos articles científics. Ha col•laborat amb la Fundació ONCE en l'elaboració de materials de formació en l'àmbit universitari. 

 

Professorat

 • Dra. Ana Luisa Adam Alcocer CV

Llicenciada en Pedagogia. Màster Interuniversitari de Psicologia de l’Educació (UB). Especialista en suports per a persones amb discapacitat intel•lectual i del desenvolupament. Membre del grup d’investigació Discapacitat i Qualitat de vida de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna-URL, en la qual desenvolupa la tesi doctoral. Ha participat en diversos projectes d’investigació i és coautora de diversos articles científics.

 • Prof. Gemma Alsina Masmitjà CV

Psicòloga i logopeda. Actualment treballa com a tècnica docent en el Servei d’Atenció a la Diversitat i la Inclusió del Departament d’Ensenyament. Membre de l’Equip d’Assessorament i Orientació Psicològica (EAP) de Sabadell –Sant Quirze. Autora de diferents publicacions.

 • Dra. Anna Balcells Balcells CV

Doctora en Psicologia (URL). Llicenciada en Psicopedagogia i mestra (URL). Exerceix com a psicòloga al Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP) Apinas (Igualada). Membre del Grup de Recerca Discapacitat i Qualitat de Vida de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna-URL.

 • Prof. Neus Ballesteros i Ventura

Llicenciada en Belles Arts i en Pedagogia. Professora associada del Departament de Pedagogia Aplicada de la Facultat de Ciències de l’Educació de la UAB. Integrant del Grup d’Especial Interès: les Pèrdues, la Mort i el Dol en el Context Educatiu, de la FPCEE Blanquerna-URL. Coautora dels materials didàctics Acompanyar infants i adolescents en les pèrdues i el dol (PrisMa). Formadora de formadors i de professionals de l’àmbit social i sanitari. Observadora i dinamitzadora en entorns de supervisió d’equips de professionals. Dinamitzadora d’activitats adreçades a professorat, infants i famílies en centres educatius i en entorns d’educació no formal. Directora del programa educatiu Art i Absència, a AVES (2010-2016). Autora de diverses publicacions.

 • Dra. Natasha Baqués Aguiar CV

Doctora en Psicologia (URL). Llicenciada en Psicologia (URL). Màster en Psicologia de la Salut i Psicoteràpia (URL) i màster en Psicologia General Sanitària (URL). Membre del Grup de Recerca Consolidat Discapacitat i Qualitat de Vida: Aspectes Educatius (FPCEE-Blanquerna).

 • Dra. Maria Carme Boqué Torremorell CV

Doctora en Pedagogia (URL). Llicenciada en Pedagogia (UAB). Col•laboradora del Departament d’Ensenyament i de diferents conselleries d’educació de l’Estat espanyol en el desenvolupament de programes de millora de la convivència i de la gestió positiva de conflictes a l’aula. Autora de llibres i articles. Formadora de formadors i assessora de centres docents des de llars d’infants fins a l’etapa de secundària. Membre del Grup de Recerca PSITIC (URL).

 • Dra. Maribel Cano Ortiz CV

Doctora en Psicologia (URL). Llicenciada en Psicologia (UAB). Postgrau en Pertorbacions de Llenguatge i Audició. Logopèdia (UAB). Postgrau Interuniversitari en Assessorament Curricular en l'Àmbit de les Estratègies d'Ensenyament i Aprenentatge [URL-UAB-Universitat Oberta de Catalunya (UOC)]. Postgrau en Estadística Aplicada a les Ciències de la Salut de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Membre del Grup de Recerca SINTE-Lest. Psicòloga responsable del Departament de Psicodiagnòstic del Servei en Paido-psiquiatria de l'Hospital del Parc Taulí (Sabadell). Assessora psicopedagògica i psicòloga del Departament d'Orientació Psicopedagògic en diversos centres educatius. Autora de diverses publicacions científiques. 

 • Dra. Maria Carbó Carreter

Doctora en Psicologia (URL). Llicenciada en Psicologia (URL). Màster en Psicopatologia Clínica a la Fundació Universitària Vidal i Barraquer (FViB). És formadora de l’Escala d’Intensitat de Suports (EIS) i psicòloga assessora de la Fundació Ramon Noguera. Membre del Grup de Recerca Discapacitat i Qualitat de Vida de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna-URL, en la qual desenvolupa la tesi doctoral. És coautora de diversos articles científics.

 • Prof. Núria Colás Migó

Infermera especialitzada de la Unitat de Cures Intensives (UCI) a l’Hospital de Barcelona-SCIAS. Màster en Tanatologia per la Universitat de la Laguna. Col•laboradora en el Màster d’Ecologia Emocional de la Fundació Àmbit en el programa d’acompanyament en processos de pèrdues i de final de la vida.

 • Dra. Mariona Dalmau Montalà CV

Doctora en Psicologia (URL). Llicenciada en Filosofia i Ciències de l'Educació -especialitat: Psicologia (UB). És assessora psicopedagògica a l’escola d’educació infantil i primària. Investigadora del Grup de Recerca Discapacitat i Qualitat de Vida, i del grup Persona i Context de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna-URL. És autora i coautora de diversos articles científics.

 • Dra. Sandra Carina Fulquez Castro

Doctora en Psicologia (URL). Màster en Psicopatologia Clínica (URL). Llicenciada en Pedagogia i en Psicologia (URL). Membre del National System of Researches (SNI I, Mèxic). Membre del Grup d'Investigació Mental Health, Profession and Society i coordinadora del Laboratory of Basic and Applied Psychology de la Universitat Autònoma de la Baixa Califòrnia (Mexicali).

 • Prof. Victòria Garcia  

Llicenciada en Psicopedagogia (URL). Diplomada en Logopèdia per l’Escola de Patologia del Llenguatge de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (UAB). Diplomada en Magisteri (UB). Logopeda de Centre de Recursos per a Deficients Auditius (CREDA), servei educatiu específic del Departament d’Ensenyament. Formadora en cursos, seminaris i assessoraments organitzats pel Servei de Formació Permanent del Professorat del Departament d'Ensenyament i altres institucions.

 • Dra. Àngels Geis Balagué  CV

Doctora en Pedagogia (URL). Llicenciada en Pedagogia. Logopeda. Assessora de centres d’educació infantil. Membre del Grup de Recerca Psicologia, Persona i Context (URL). Coautora de diversos llibres.

 • Dra. Carme Hernández Escolano

Doctora en Ciències de l’Educació (URL). Llicenciada en Ciències de l’Educació, especialitat Pedagogia Terapèutica (UB). Postgraduada en Tècniques Editorials (UB) i en Informàtica Educativa (URL). Tècnica del Centre per a la Innovació en Aprenentatge i el Coneixement (CLIK) a la UPF. Investigadora del Grup de Recerca Pedagogia, Societat i Innovació amb el suport de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (PSITIC) (URL). Membre del Grup Interuniversitari en Formació Docent (GIFd) participant en projectes i publicacions diverses en relació amb les competències docents del professorat universitari en l’àmbit del Ministeri d’Educació, i projectes d’àmbit català (AGAUR. MQD) i la REDU.

 • Prof. Glòria Iniesta Guirao

Mestra d’educació primària i especialista en dol. Amb formació en pedagogia de la vida i de la mort, en processos de pèrdues i de final de vida, i en counseling de dol, trauma i pèrdues per l’Institut de Psicoteràpia Integrativa Relacional (IPIR). Màster en Conducta Suïcida a la Universitat Pablo de Olavide de Sevilla. Membre de l’Associació per a la Prevenció del Suïcidi i l’Acompanyament al Supervivent (APSAS), on imparteix activitats formatives a professionals de l’educació i porta a terme tasques de divulgació. Tutora del curs en línia Acompanyar infants i adolescents en les pèrdues i el dol, de la plataforma PrisMa.

 • Dra. Eva Liesa Hernández CV

Doctora en Psicologia. Llicenciada en Psicopedagogia per la Universitat Ramon Llull (URL). Professora titular de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna-URL. Assessora psicopedagògica en projectes d’innovació docent en diferents nivells educatius i a la universitat. Membre del Grup de Recerca consolidat Seminari Interuniversitari en Estratègies d’Ensenyament i Aprenentatge (SINTE). Membre del Grup de Recerca Construcció del Coneixement Estratègic en Lectura i Escriptura (SINTE-Lest) de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna-URL, dirigit per la Dra. Montserrat Castelló. Responsable de la línia de recerca en assessorament, formació i construcció de la identitat docent. Ha participat en diferents projectes de recerca amb subvenció pública i privada. 

 • Dr. Pau López Vicente CV

Doctor en Psicologia (URL). Llicenciat en Filosofia i Ciències de l'Educació -especialitat: Psicologia. Mestre. Postgrau en Lideratge i Comunicació. Membre dels grups de recerca Assessorament i Orientació Psicopedagògica (GRAO) i Pedagogia, Societat, Innovació (PSITIC). Vocal de la comissió UNIDISCAT i autor de diverses publicacions científiques.

 • Llic. Maria Macià Golobardes CV

Llicenciada en Psicologia i Psicopedagogia (UB). Máster en Educació i Tecnologies de la Informació i la Comunicació (E-learning) (UOC). Exerceix com a psicopedagoga, professora de secundària i formadora de formadors en tecnologies per afavorir la inclusió educativa. És professora responsable de la USEE en un institut de màxima complexitat.

 • Prof. Teresa Martínez Guardiola 

Psicòloga (UAB). Postgrau en Logopèdia (UAB). Postgrau en Intervenció Logopèdica en Trastorns de la Veu (URL). Postgrau en Especialització Professional per a l’Assessorament i l’Orientació Psicopedagògica (UAB). Actualment treballa com a psicopedagoga en l’EAP B.34 de Sabadell i St. Quirze. Docent del seminari de coordinació de mestres d’educació especial (Sabadell). Formadora del projecte Escolta’m.

 • Dra. Mercè Martínez Torres CV

Doctora en Psicologia. Professora titular de la UB. És experta en altes capacitats i ha estat assessora de les conselleries dels governs de Catalunya i Canàries. Té nombroses publicacions.

 • Dra. Joana Maria Mas Mestre  CV

Doctora en Psicologia (URL). Llicenciada en Psicopedagogia (URL). Mestra de la Universitat de les Illes Balears (UiB). Forma part del Grup de Recerca Discapacitat i Qualitat de Vida de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna-URL. És autora i coautora de diverses publicacions científiques.

 • Prof. Jaume Miró Cabrero CV

Llicenciat en Filosofia i Ciències de l'Educació –especialitat: Psicologia (UB). Mestre. Inspector del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Experiència en l’àmbit de l’assessorament i la supervisió de serveis educatius en general, EAP i CREDA.

 • Dra. Cristina Mumbardó Adam.

Doctora en Psicologia i membre del Grup de Recerca Discapacitat i Qualitat de Vida (DISQUAVI) de la FPCEE Blanquerna-URL. Col·laboradora al centre IDAPP (Institut de Diagnòstic i Atenció Psiquiàtrica i Psicològica).

 • Prof. Anna Nolla Casals CV

Llicenciada en Pedagogia (UB). Mestra d'educació infantil, primària i educació especial (UB). Logopeda de la Universitat Autònoma de Barcelona. Exerceix la seva activitat professional en un CREDA des de fa 16 anys. L'any 2000 se li va concedir una llicència d’estudis del Departament d'Ensenyament per desenvolupar el projecte: Pedagogia de la vida i la mort. Complementa la seva activitat professional amb tasques de formació i d’assessorament relacionades amb el llenguatge i amb la pedagogia de la vida i de la mort. Autora de diverses publicacions.

 • Dra. Montserrat Pàmias Massana CV

Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universidad de Navarra. Especialista en psiquiatria. Cap de servei de Psiquiatria Infantil i Juvenil. Corporació Sanitària i Universitària Parc Taulí de Sabadell. Presidenta de la Societat Catalana de Psiquiatria Infantojuvenil. Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears. Professora associada a la UAB i a la Universitat Internacional de Catalunya (UIC). Ha publicat diverses publicacions científiques. Gestió i recursos de psiquiatria comunitària. Treball interdisciplinari amb psicologia i educació.

 • Dr. Miquel Àngel Prats CV

Doctor en Pedagogia (URL). Psicopedagog i mestre (URL). Investigador responsable de la línia eduTIC del Grup de Recerca PSITIC (URL). És autor de diverses publicacions científiques.

 • Dr. Jordi Riera Romaní 

Catedràtic d’Educació (URL). Doctor en Pedagogia (URL). Pedagog i mestre. Investigador principal del Grup de Recerca PSITIC (URL). És especialista en temes d'infants i joves en risc d'exclusió social. És autor de nombroses publicacions científiques. Actualment compagina l’activitat docent i investigadora amb el càrrec de vicerector de política acadèmica i adjunt al rector de la Universitat Ramon Llull.

 • Prof. Anna Sanguinetti Fernández 

Neuropsicòloga infantil. Àrea de diagnòstic de la Unitat de Trastorns de l'Aprenentatge Escolar (UTAE) de l'Institut Pediàtric Sant Joan de Déu de Barcelona. Docent en diferents àmbits de l’educació i la salut. Col•laboració amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya en programes de formació a docents sobre trastorns de l’aprenentatge. Coautora de diverses publicacions científiques i divulgatives. 

 • Dr. David Simó Pinatella CV

Doctor en Psicologia (URL). Llicenciat en Psicopedagogia i mestre (UVic). Membre del Grup de Recerca Discapacitat i Qualitat de Vida de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna-URL.  Autor i coautor de diverses publicacions científiques. 

 • Prof. Albert Solé Torné 

Llicenciat en Psicopedagogia i mestre. Psicopedagog al Centre de Recursos Educatius per a Alumnat amb Discapacitat Visual (CREDV). Coautor dels materials de formació telemàtica del Departament d’Ensenyament en Ateneu i Odissea, i tutor dels cursos telemàtics del mateix títol. Col•laborador en diversos màsters en l’àmbit nacional. Integrant del Grup de Recerca del Departament d’Ensenyament sobre Ús de dispositius mòbils per a la inclusió educativa.

 • Prof. Núria Vallduriola Calbo

Diplomada en Magisteri (UB). Llicenciada en Psicopedagogia per la Universitat Ramon Llull. Professora d'orientació educativa i directora d’institut de secundària. Formadora del Departament d'Ensenyament en orientació educativa. Professora i tutora en diferents màsters vinculats a la formació de professorat de secundària i batxillerat, formació professional i ensenyament de règim especial.

 • Dr. Roser Vendrell Maños  

Doctora en Psicologia (URL). Llicenciada en Pedagogia i mestra. Membre del Grup de Recerca Persona i Context de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna-URL. Membre del patronat i del consell científic de la Fundació Antoni Cambrodí. Autora i coautora de diferents publicacions.

 • Educaweb

Professionals d’educaweb, portal expert en orientació, recursos de formació
educativa, ensenyament, treball i auto ocupació.

http://www.educaweb.com/