Blanquerna Ramon Llull University

Cercador

 • Estudis ( 0 )
 • Notícies ( 0 )
 • Professorat ( 0 )
 • Resta del Web ( 0 )

Màster Universitari en Fisioteràpia Infantil

Títol oficial

MUFI
 • Modalitat
  Presencial
 • Idiomes
  Català, Castellà
 • Durada
  1 curs acadèmic
 • Crèdits
  60
 • Data d'inici
  6 d’octubre de 2023
 • Horari

  Divendres, dissabte i diumenge de 9h a 13:30h / 15h a 19:30h

 • Places
  26
 • Localització

  Blanquerna-URL - Carrer Padilla, 326-332. 08025 Barcelona

 • Facultat

  Facultat de Ciències de la Salut

A qui va dirigit

El perfil d'ingrés correspon al d'un/a fisioterapeuta amb interès per la fisioteràpia en l’àmbit de la població infantil, que vulgui adquirir coneixements sobre models terapèutics basats en la rehabilitació i el diagnòstic de nens i nenes amb malalties neurològiques musculoesquelètiques o ortopèdiques.

Amplia la teva formació

El màster universitari en Fisioteràpia Infantil per la URL, aborda tots els aspectes del desenvolupament infantil, des de l’etapa neonatal fins a l’adolescència. A partir del coneixement específic de les eines de valoració orientades a aquesta població, s’estableix el diagnòstic en fisioteràpia i es dissenya el pla terapèutic d’intervenció individualitzat. Es promou l’abordatge terapèutic des d’una visió integral de l’infant i del seu entorn en base a la millor evidència científica disponible.

 • Ampliar els coneixements, les actituds i les habilitats en el camp de la fisioteràpia pediàtrica.
 • Donar a conèixer els procediments més emprats en la fisioteràpia infantil.
 • Aportar un enfocament multidimensional del pacient infantil i una planificació del tractament basat en l'evidència científica, en el nivell d'activitat i de participació en l'entorn.

 • Argumentar i identificar la conducta del/de la nen/a i valorar la patologia, la fisiologia i la morfologia des de la perspectiva de la fisioteràpia.
 • Reconèixer els instruments i les tècniques utilitzades per valorar el desenvolupament infantil, així com els fonaments científics i els models d'atenció des de la fisioteràpia.
 • Reconèixer els mètodes, les eines de valoració i les actuacions pròpies de l'àmbit de la fisioteràpia infantil dirigides a la millora de la funcionalitat i la promoció de la salut.
 • Valorar i explorar els aspectes més rellevants del desenvolupament infantil des d'una perspectiva interdisciplinària, utilitzant instruments de reconeguda base científica internacional.
 • Dissenyar i implementar plans d'intervenció segons la valoració fisioterapèutica basada en l'evidència científica disponible.
 • Comprovar l'eficàcia i l'eficiència de les intervencions fisioterapèutiques implementades.
 • Adaptar-se, en funció de les diferents etapes de desenvolupament infantil i de les patologies, a la complexitat variable de les valoracions i de les intervencions terapèutiques.
 • Planificar i desenvolupar projectes científics innovadors en l'àmbit de la fisioteràpia infantil.

Grans àrees per desenvolupar-te professionalment

Centres assistencials

Centres assistencials, de l'àmbit públic o privat, que desenvolupin l’atenció en fisioteràpia en la població infantil.

Entorn escolar

Entorn escolar, ja sigui formant part d’un equip d’assessorament pedagògic (EAP) o en escoles de nens amb necessitats educatives especials.

Gestió empresarial

Gestió a la cerca de nous models empresarials basats en l’atenció integral a l’infant amb discapacitat.

Recerca i investigació

Recerca en ciències de la salut amb interès en la fisioteràpia infantil.

Si tries el màster universitari en Fisioteràpia Infantil de Blanquerna-URL...

Aprendràs els procediments més emprats en la fisioteràpia infantil.

Tindràs professors en actiu als principals centres i hospitals de referència.

200 hores de pràctiques professionals.

Aquest màster dona accés al doctorat i permet realitzar el Màster Universitari en Neurofisioteràpia amb la convalidació de 17 crèdits.

Especialització i reconeixement

Blanquerna-URL disposa d’un ampli i reconegut programa d'Estudis de Postgrau (màsters universitaris, Títols propis, expedits per la Universitat Ramon Llull, i programes de Doctorat), que garanteixen la millor especialització, la formació per a la recerca i la resposta a les demandes emergents dels sectors professionals que hi estan vinculats.

Notícies

Informació acadèmica

alumnes en grup a classe FCS

Calendari

Podeu descarregar en l'enllaç següent, el calendari detallat del curs 2023-2024 (pdf)

Crèdits

Primer
Treball fi de màster 8
Pràctiques externes 8
Obligatòria 44
Total 60

Les pràctiques, una experiència per introduir-te al món laboral

Les pràctiques del màster es fan en centres referents en pediatria per tal que l'estudiant integri els coneixements adquirits a escala teòrica i els pugui aplicar en un entorn assistencial de promoció, de prevenció i de recuperació de la salut en infants. El paper del fisioterapeuta dins d'un equip interdisciplinari, així com el coneixement exhaustiu del desenvolupament psicosociomotriu de l'infant assistit, marcarà la visió holística de l'enfocament terapèutic.

Normativa acadèmica (capítol 8)

 • Els objectius de la matèria Pràctiques externes obligatòries són adquirir els coneixements necessaris per valorar els dèficits i les capacitats del nen, fent ús d'instruments validats, definir uns objectius de treball, dissenyar plans d'intervenció individualitzats i avaluar l'evolució dels resultats obtinguts amb el tractament de fisioteràpia infantil.

 • Durant les pràctiques es podran conèixer les tasques pròpies del fisioterapeuta pediàtric/a. En situacions especials i delicades, el paper de l'estudiant es limitarà a observar l'actuació del seu/de la seva tutor/a clínic/a per poder fer una reflexió conjunta posterior.

 • 200 hores de pràctiques: Es fan 200 hores de pràctiques i els períodes s’estableixen en funció de la disponibilitat dels estudiants i els centres. A proposta de l’estudiant i amb el vistiplau de la direcció de la titulació, es gestionen convenis en alguna nova destinació nacional o internacional.

On pots fer les pràctiques

Hospital Sant Joan de Déu (hospital universitari especialitzat en els camps de la pediatria, ginecologia i obstetrícia) · Hospital de Nens de Barcelona (centre pioner en assistència, docència i investigació en el camp de la Pediatria) · Hospital Can Misses (Eivissa i Formentera: hospital universitari especialitzat en els camps de la pediatria, la medicina de família, la psiquiatria i la infermeria de llevadores · Fundació ASPACE Catalunya (centre especialitzat en l’atenció a la persona amb paràlisi cerebral i altres patologies afins) · Fundació Step by Step (centre especialitzat en l’atenció a la persona amb patologia neurològica (Fundació Nexe parvulari (centre d’atenció específica a infants amb pluridicapacitat i greus trastorns en el desenvolupament) · Fundación DFA (Zaragoza: centre referent especialitzat en l’atenció a la persona amb discapacitat física · Asociación Madrileña Espina Bífida (Madrid: Servei d’atenció integral - educació i rehabilitació - especialitzat en el camp de la pediatria) · Escola d’Educació Especial L’Arboç (atenció a nens i nenes en edat escolar amb afectacions neurològiques que interfereixen greument el seu procés de desenvolupament i aprenentatge) · Escola Jeroni de Moragas (centre educatiu que atén nens amb discapacitat intel·lectual) · Centre NIN (centre especialitzat en la neurohabilitació infantil i juvenil) · CDIAP (Centre de desenvolupament infantil i atenció precoç) · Centre de Gestió de Serveis Pacem (Figueres: Centre de desenvolupament infantil i atenció precoç) · Associació Aremi (Lleida: centre que ofereix atenció a persones amb discapacitat) · RHB HUSM-GESTIÓ SERVEIS SANITARIS (Lleida: centre d’atenció hospitalària, ambulatòria i domiciliària) · Associació Provincial Paràlisi Cerebral (Tarragona: centre d’atenció integral d’infants afectats de paràlisi cerebral o altres encefalopaties de tractaments afins) · Clínica de Neurorahabilitación Paso a Paso (Pamplona: centre de fisioteràpia pediàtrica, atenció precoç i neurorehabilitació) · ComunicaT. Àrea de Fisioteràpia Pies Descalzos (Guadalajara: Centre especialitzat en patologia infantil) · Tipisalta (San Sebastián: centre d’atenció precoç i fisioteràpia infantil) · ESPACIO ATEMTIA (Zaragoza: centre d’atenció precoç i infantil)

El treball de final de màster,

El TFM és un treball individual que permet la integració dels coneixements teòrics i pràctics adquirits al llarg del màster. Els estudiants hauran de dissenyar i desenvolupar un projecte de recerca o estudi d'un centre de rehabilitació infantil.

Integració de coneixements teòrics i pràctics adquirits mitjançant el desenvolupament d’un projecte de recerca o un estudi d’un centre assistencial de rehabilitació infantil.

El TFM es desenvoluparà de forma individual, sota la supervisió de tutories individuals i grupals.

La tutorització individual es fa sota la supervisió d’un/a tutor/a de TFM, que signarà la viabilitat del projecte i la disponibilitat del treball de recerca per ser presentat davant d’un tribunal.

En el cas de tutors aliens al professorat del màster, s’establirà un sistema de tutories per avaluar la progressió del projecte i, també, l'adequació per a la seva presentació. Les tutories grupals es fan a l’espai de Seminari distribuïdes al llarg del màster, i sobretot durant el segon semestre.

Un ampli ventall d'especialitats

fcs stock

Centres assistencials

Fisioterapeuta especialitzat/da per treballar en centres assistencials, de l'àmbit públic o privat, que desenvolupin l’atenció en fisioteràpia en la població infantil.

Sabates a la pista de bàsquet

Entorn escolar

Fisioterapeuta en entorn escolar, ja sigui formant part d’un equip d’assessorament pedagògic (EAP) o en escoles de nens amb necessitats educatives especials.

fcs stock

Atenció terapèutica

Fisioterapeuta que formi part d’equips d’atenció terapèutica en activitats complementàries com l’esport adaptat, la teràpia aquàtica o la hipoteràpia.

fcs stock

Nous models empresarials

Fisioterapeuta empresari/ària a la cerca de nous models empresarials basats en l’atenció integral a l’infant amb discapacitat.

FCS_Engi_Salut

Investigació

Fisioterapeuta investigador/a en ciències de la salut amb interès en la fisioteràpia infantil.

Empreses que confien en els nostres estudiants

Hospital Sant Joan de Déu

Fundació ASPACE Catalunya

Nexe Fundació

Hospital de Nens de Barcelona

Fundació Step by Step

Alumnes a la Graduació Blanquerna 2019

Un enllaç directe cap al teu futur professional

La nostra tasca no s'acaba quan obtens una titulació. Des de l’àrea d’Alumni t'acompanyem per aconseguir fins a un 90% d’ocupació dels estudiants el primer any

Equipaments d'última generació al servei de l'alumnat

Sala d'anatomia i espais habilitats per a les pràctiques amb materials diversos: guixos, walking treadmill...

Tots els serveis que necessites en el teu pas per la Facultat

Directora

Coordinadora

Professorat

Procés de sol·licitud

Els màsters universitaris són títols oficials dirigits a l’especialització acadèmica i professional, així com a l’aprenentatge de les activitats de recerca.

Per accedir a l’ensenyament oficial del màster s’ha de tenir un títol universitari oficial de Fisioteràpia (grau o equivalent), espanyol o d’un altre país integrant de l’Espai Europeu d’Educació Superior. L'accés als estudis de màster està regulat pel Reial decret 822/2021, de 28 de setembre.

També hi podran accedir les persones que tinguin un títol de sistemes educatius de fora de l’Espai Europeu d’Educació Superior, sense necessitat d’homologar-lo, sempre que el nivell de formació sigui equivalent al d’un títol oficial espanyol i que el títol doni accés als estudis de postgrau al país d’origen. L’admissió, però, no implica, en cap cas, l’homologació del títol ni cap altra mena de reconeixement més enllà de poder accedir als estudis de màsters i postgraus propis.

El procés de sol·licitud de plaça té dues parts:

La preinscripció

La matrícula

Preinscripció

La preinscripció es fa en línia (accedint a Preinscripció | Blanquerna o a través de l'opció de preinscripció de cada titulació). També es pot fer presencialment a la Facultat. Durant el procés, el candidat/a haurà de lliurar la documentació sol·licitada:

 • DNI, passaport o NIE.
 • Currículum Vitae.
 • Fotocòpia compulsada del títol que dona accés al curs o del resguard de sol·licitud.
 • Còpia de l'expedient acadèmic oficial amb la qualificació de les assignatures cursades i la nota mitjana de la titulació d'accés.
 • Carta d’exposició de motivacions.
 • Alumnat amb estudis d’accés cursats fora d’Espanya: certificat expedit per l’òrgan competent (universitat, ambaixada, consolat) acreditant que els estudis d’accés faculten per a l’accés als estudis de màster o postgrau al país d’expedició. Si l’estudiant prové d’una universitat estrangera, haurà d’aportar el sistema de qualificació de la universitat d’origen i també la documentació anterior amb els requisits de traducció i legalització establerts en la normativa vigent.
 • Pagament de 100 € en concepte de drets de preinscripció. Només es retornarà l'import de la sol·licitud en cas d'anul·lació del curs per part del centre. L'import es retornarà durant el curs en què s'ha fet la preinscripció, prèvia presentació del resguard corresponent. El pagament es fa amb targeta de crèdit o de dèbit mitjançant un procés segur i confidencial.

Un cop realitzada la preinscripció, es proposarà al candidat/a una data per fer una entrevista amb el director/a o el coordinador/a del màster, qui valorarà la seva idoneïtat i resoldrà els possibles dubtes sobre el curs al qual es matricula. Per a la selecció de l'alumnat es tindrà en compte:

 • Entrevista personal
 • Experiència professional

Acabada la valoració, s'informarà l'estudiant sobre el resultat de l'entrevista i què ha de fer per matricular-s'hi, si escau.

Matrícula

La persona admesa podrà escollir entre dues opcions, en funció de si ja disposa, o no, de la seva via d’accés:

 1. Matrícula condicionada: Pot optar-hi l’alumnat que no hagi obtingut encara la titulació de grau i que vulgui cursar en paral·lel el màster. Per fer la matrícula condicionada, és necessari que l’alumnat estigui matriculat als crèdits pendents de grau. Com a màxim seran 21 crèdits inclòs el TFG. No es podrà qualificar el TFM i, per tant, no podrà obtenir la titulació de màster fins que l'estudiant no hagi acabat la titulació de grau. L’estudiant ha d’emplenar una sol·licitud acceptant els requisits de la matrícula condicionada. Tampoc es podrà emetre cap CAO a l'alumnat amb matrícula condicionada.
 2. Matrícula definitiva Es formalitza la matrícula definitiva quan es disposa de la via d'accés al màster universitari.

La matrícula és el tràmit definitiu per accedir al màster. La data de la matrícula es comunicarà individualment a cada estudiant. La formalització de la matrícula, amb el pagament de l’import corresponent, comporta l’obtenció definitiva de la plaça. El pagament dels estudis es fa de manera fraccionada i sense cap tipus d'interès. En el moment de formalitzar la matrícula, el candidat/a disposarà dels dos dies laborables següents per abonar el 50 % del cost total dels crèdits matriculats, mitjançant pagament al banc (per transferència o codi de barres); el 50 % restant es repartirà en nou mensualitats, d’octubre a juny, que s’abonaran a través de domiciliació bancària que haurà d’aportar en el moment de la matrícula.

Els alumni de titulacions oficials de la Facultat tenen un 15 % de descompte en el preu de la matrícula (descompte no acumulable). Aquests descomptes només s'aplicaran als estudiants que es matriculin a temps complet i per a la totalitat dels crèdits de la titulació. Els preus s’actualitzen cada curs acadèmic. Un cop formalitzada la matrícula, no es retornarà l’import abonat en cap cas.​

En el moment de la matrícula, el candidat/a haurà d’aportar la documentació següent:

 • Fotocòpia compulsada del títol que dóna accés al curs o del resguard de la sol·licitud del títol.
 • Certificat acadèmic oficial original o còpia compulsada en què consti l’expedient del grau.
 • Número de compte corrent per a la domiciliació bancària (en cas que es facin pagaments a terminis)

Mitjançant la matrícula es formalitza un contracte de prestació de serveis d'ensenyament entre l'estudiant i la Fundació Blanquerna que tindrà efectes jurídics a partir del moment en què s'efectua el pagament. El pagament inclou l'assegurança corresponent i, per als menors de vint-i-vuit anys, l'assegurança escolar obligatòria. Si es renuncia a la plaça, es perdrà íntegrament qualsevol quantitat ja abonada.

L’estudiant accepta les normes d’ús dels serveis informàtics fixades per la Fundació Blanquerna. Les dades personals de l'estudiant seran incloses en un fitxer automatizat sota la responsabilitat de la Fundació Blanquerna a fi de mantenir i acomplir aquest contracte. Es notifica, també, que una altra finalitat és informar de les futures activitats de la Fundació i també poder trametre publicacions de la institució.

D'acord amb allò que estableix la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, l'estudiant té el dret d'accedir-hi per actualitzar-les, rectificar-les, cancel·lar-les o bé oposar-se al seu tractament, enviant un escrit en què s'indiqui quin dret vol exercir.

Aquest apartat és un resum orientatiu de les condicions generals de matrícula i no té, per tant, valor contractual. En cas de discrepància, prevaldrà allò que disposen les condicions generals de matrícula estipulades al resguard que es genera en el moment de fer la matrícula; aquest resguard formalitza el contracte entre l'estudiant i la Fundació Blanquerna; l'estudiant el pot consultar sempre que vulgui a la seva intranet.

Alumnat estranger

La Facultat es reserva el dret de sol·licitar a les persones candidates amb titulacions fora de l’EES una carta de la seva universitat, ambaixada o consolat que acrediti que els seus estudis el/la faculten a poder cursar un màster o postgrau.

És responsabilitat de l'estudiant tenir tota la documentació oficial per a la seva estada a Espanya mentre cursi estudis a la Facultat. Les persones sol·licitants podran demanar un document de preadmissió annex al resguard de preinscripció per iniciar els tràmits necessaris per a l'obtenció de visats, beques o qualsevol altre tràmit. Aquest document no garanteix en cap cas la plaça si no es compleixen tots els requisits d'accés i admissió.

Un cop la persona sol·licitant hagi estat admesa i hagi formalitzat la matrícula, podrà sol·licitar, si vol, una carta d'admissió a Secretaria Acadèmica (caldrà abonar les taxes corresponents).

Contacta amb nosaltres

Per a més informació, posa't en contacte amb el departament de futurs estudiants a [email protected].
[email protected]

Totes les facilitats perquè puguis accedir al doctorat

Preu per crèdit
139,29 €
Preu total del curs 2023-2024
8.357,4 €

Finançament

Facultat de Ciències de la Salut FCS

Beques i ajuts Blanquerna

Màster verificat per l'AQU

Memòria

Informació de Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

Informes de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya)

Perspectiva de gènere

Tal com subratlla la Unió Europea, la igualtat de gènere no és només una qüestió de justícia social sinó que també afecta el rendiment de la docència i de la investigació. La promoció de la igualtat de gènere en la investigació i la innovació és un dels compromisos de la Comissió Europea, que insta la integració explícita de la perspectiva de gènere en els projectes Horizon 2020. No obstant això, aquesta recomanació sovint s'entén i s'aplica d'una manera insuficient. Aquí es presenten diversos documents per col·laborar en la comprensió i l'aplicació de la perspectiva de gènere en la docència i la investigació.

logo

Excel·lència és futur