Durada octubre 2019 - juny 2020
Horari Dos caps de setmana al mes (de dijous a dissabte, de 8.30 a 19h.)
Pràctiques Més de 100 hores
Crèdits 60 ECTS
DireccióJordi Vilaró, PhD | Mercè Sitjà, PhD
Coordinació
Preinscripció Oberta
Preu màster 7320€
masters-universitaris

Sortides professionals

Principals sortides professionals

  • Fisioterapeuta de centres assistencials de l’àmbit públic o privat que desenvolupen o vulguin posar en marxa programes de rehabilitació fonamentats en la pràctica d’exercici físic terapèutic.
  • Fisioterapeuta de centres de salut i gimnasos que integren a malalts crònics en els seus programes d’entrenament.
  • Fisioterapeuta especialitzat en l’atenció de persones amb patologia crònica.
  • Fisioterapeuta especialitzat en l’atenció de persones amb discapacitat o situacions especials.
  • Fisioterapeuta especialitzat en l’atenció de persones grans i amb dependència. 
  • Fisioterapeuta entrenador personal per a persones amb malaltia crònica, discapacitat o envelliment.
  • Fisioterapeuta director de centres especialitzats en exercici terapèutic.
  • Fisioterapeuta empresari en nous models empresarials basats en l’exercici terapèutic per a persones amb necessitats especials.
  • Fisioterapeuta investigador en ciències de la salut amb interès en exercici terapèutic.