Durada 1 any
Crèdits 60 ECTS
DireccióDr. David Simó
Preinscripció Oberta
Modalitat Presencial
masters-universitarisMADI

Sortides professionals

Les sortides professionals del Màster Universitari en Atenció a la Diversitat i Educació Inclusiva capaciten per poder intervenir com a:

  • Mestre o professor de suport en educació infantil, primària i primer cicle de l’educació secundària obligatòria (*).
  • Mestre en centres públics o privats especialitzats en educació especial (*).
  • Mestre d'atenció a la diversitat en centres d'educació infantil i primària, públics o privats (*).
  • Mestre d'aula hospitalària en centres hospitalaris de referència on s'hagi creat el servei pertinent (*).
  • Mestre en diferents centres de l'àmbit social, públics o privats, on calgui atendre infants o joves amb necessitats específiques de suport (*).
  • Associacions o serveis de caràcter psicosocial i educatiu que dediquen el seu treball a l'atenció de persones amb diversitat funcional (tallers ocupacionals, inserció laboral, programes de garantia social, programes de transició a la vida adulta i activa, etc.).
  • Tutor en centres i serveis específics.
  • Centres formatius (aules taller, unitats d'escolarització externa, etc.).

També capacita per fer la tesi doctoral i la posterior carrera acadèmica/professional universitària (l’alumnat que accedeixi a partir d’una diplomatura haurà de cursar 60 ECTS més per poder accedir als cursos de doctorat).

(*) Sempre i quan es compti amb el corresponent títol de mestre, amb l’especialització o qualificació pertinent segons la normativa a l’efecte actualment recollida al Reial Decret 476/2013, de 21 de juny.