Durada 1 any
Crèdits 60 ECTS
DireccióDr. David Simó
Preinscripció Oberta
Modalitat Presencial
masters-universitarisMADI

Preu i ajuts

Preu per crèdit

El preu per crèdit, per als estudiants de nou accés, corresponent al curs 2022-2023 és de 134,58 €.

Els alumni* de la Facultat gaudiran d'un 15% de descompte en el preu de la matrícula**.

*Provinents de Grau, Diplomatura, Llicenciatura i Màsters Universitaris cursats a Blanquerna.

** Els descomptes promocionals no són acumulables.

Forma de pagament

El pagament dels estudis de màster universitari es fa de manera fraccionada, sense cap tipus d'interès. En el moment de la matrícula, l'estudiant ha de fer efectiu el 50% del cost total dels crèdits matriculats i el 50% restant es reparteix en nou mensualitats (d’octubre a juny) mitjançant domiciliació bancària. L'import pagat no es retornarà sota cap concepte.

Finançament dels estudis

L'estudiant té diverses possibilitats d'obtenir ajuts per finançar els estudis de màster universitari que s’imparteixen a Blanquerna-URL (vegeu l'apartat beques i ajuts).