Cercador

 • Estudis ( 0 )
 • Notícies ( 0 )
 • Professorat ( 0 )
 • Resta del Web ( 0 )

Màster en música i so per a projectes d'entreteniment Blanquerna - Gestmusic

Propera preinscripció

FCRI_ Màster en Creació Musical
 • Modalitat
  Presencial
 • Idiomes
  Castellà
 • Durada
  1 curs acadèmic
 • Crèdits
  60
 • Torn
  Tarda
 • Horari

  De dilluns a dijous de 16.30 h a 20.30 h.

 • Data d'inici
  24 d’octubre de 2022
 • Places
  25
 • Localització

  Blanquerna-URL - Plaça Joan Coromines. 08001 Barcelona

 • Facultat

  Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals

A qui va dirigit

S’adreça prioritàriament a persones amb estudis musicals bàsics o avançats, i amb formació de grau o tècnica en comunicació audiovisual, en imatge i so, publicitat o periodisme, que vulguin orientar la seva trajectòria professional cap a la creació musical i la sonorització en projectes d’entreteniment.

FCRI_ estudi de ràdio

Màster impartit en col·laboració amb...

Grans àrees per desenvolupar-te professionalment

La llarga trajectòria de l’equip docent de la Facultat i el seu contacte permanent amb la realitat professional ha permès una adaptació constant dels coneixements impartits.

Disseny de so i música

Formats culturals i d’entreteniment: cinema, televisió, publicitat, concerts, teatre musical, àmbit digital...

Creació i tècnica de continguts musicals

Si tries el màster en Música i So per a projectes d'entreteniment de Blanquerna tries...

Un futur laboral assegurat.

 • Exercicis pràctics als estudis de gravació i producció musical i als platós.
 • Desenvolupament d'un projecte pràctic i d'interès personal i professional.
 • Docents professionals: músics, tècnics de so, enginyers, compositors, muntadors i creatius.
 • Orientació de carreres professionals en finalitzar els estudis i suport de la xarxa Alumni Blanquerna.
Biblioteca Facultat Comunicació i Relacions Internacionals

Les dades de l'excel·lència

89 %

d'inserció laboral

(dada general Facultat, AQU)

1.500

convenis amb empreses

58

convenis universitaris internacionals

Notícies

Informació acadèmica

alumnes a classe FCRi

Pla d'estudis

Mòdul 0. Complements de formació: contingut bàsic, musical i tècnic (0ETCS/ no avaluable)

Es proposa el mòdul 0, com a formació inicial voluntària, per anivellar coneixements previs de l'alumnat i assegurar que es podran seguir amb normalitat les activitats i els exercicis que es proposaran durant el màster. Aquest mòdul no serà avaluable.

Mòdul 1. La indústria de l’entreteniment (8 ECTS)

Immersió a la indústria de l’entreteniment i els seus professionals per tal d’obtenir un coneixement suficient dels àmbits i dels mitjans per on es mourà i treballarà l’estudiant durant el màster per especialitzar-se en l’àmbit musical i del so, i on es podrà desenvolupar professionalment en un futur breu, quan acabi els estudis.

Mòdul 2. So. TV, cinema i musicals (13 ECTS)

En aquest mòdul, i després d’assimilar els coneixements necessaris, l’estudiant s’enfrontarà al desenvolupament tècnic complet d’un projecte, des de la seva presentació fins a la posada en marxa, tant si es tracta d’un esdeveniment en directe o com un de gravat. Aprendrà les diverses maneres de treball, el disseny de l’espai, el muntatge i ajustament dels equips, la resolució de problemes i, finalment, la seva execució. L'alumnat serà capaç de treballar en equip o de manera autònoma, tant a l'estudi com als exteriors.

Mòdul 3. Música i Tècnica (13 ECTS)

El mòdul planteja una formació específica per aplicar els coneixements musicals i tècnics a tots els àmbits de la producció musical, de la mà dels productors musicals i músics dedicats professionalment als projectes d’entreteniment. Es treballarà sempre en equips de dos per equilibrar i poder compensar el nivell de coneixements previs, tant musicals com tècnics.

Mòdul 4. Estudis de so. Gravació i postproducció (17 ECTS)

Sense cap mena de dubte, si volem que una peça musical sigui de qualitat i que estigui ben produïda, l’estudi és la clau. En aquest mòdul, podrem veure de principi a fi tot el procediment necessari per portar a terme la producció, des de la partitura fins a la masterització final. D'altra banda, i dins de la postproducció audiovisual, veurem el procés d’edició i de sincronització de tots els senyals d’àudio implicats en una producció perquè, un cop mesclats, formin la banda sonora que acompanya la imatge

Mòdul 5. Treball Final de Màster (TFM) 9 ECTS)

El Projecte Final de Màster (TFM) té com a única finalitat l’aplicació de les capacitats que es van adquirint durant el procés formatiu i que constitueixen un exercici integrador i de síntesi per consolidar la formació rebuda. Es podrà fer individualment o en equip per poder fer front a projectes que necessitin expertesa tant en el camp de la música com en el tècnic.

Treball Final de Màster

El Projecte Final de Màster té com a única finalitat l'aplicació de les capacitats que es van adquirint durant el procés formatiu i que constitueixen un exercici integrador i de síntesi per consolidar la formació rebuda.

Les propostes dels projectes de final de màster poden ser diverses, han de ser proposades per l'alumnat i presentades i aprovades per la direcció del màster. Es contemplen opcions tan diverses com ara:

 • Musicalització d'un curtmetratge ("crossover" amb estudiants universitaris, de ficció)
 • Tràiler d'un videojoc o pel·lícula (musicalitzar, doblar veus, els efectes especials o SFX...)
 • Creació del "branding" sonor d'un programa (separadors, sintonia, músiques de fons...). Amb "crossover" amb estudiants del màster en programes de TV.
 • Altres propostes aportades per l'alumnat

El desenvolupament tindrà tutorització individual i es farà amb pràctica als estudis de producció i amb els equipaments professionals que requereixi el projecte. Es podrà fer individualment o en equip per poder fer front a projectes que necessitin expertesa tant en el camp de la música com en el tècnic.

El tutor/a és la persona que acompanya l'estudiant des de l'inici del TFM fins al moment de la defensa davant el tribunal. El tutor/a aporta coneixement expert sobre els projectes que es desenvolupen i és l'encarregat/da d'orientar i motivar l'estudiant en tots els aspectes que tenen a veure amb les diferents fases del TFM.

El procés del TFM culmina amb la presentació i l'avaluació de la feina desenvolupada davant de professionals.

Consulta aquí el procediment de lliurament del Treball Final de Màster.

Projecció professional

El màster prepara l'alumnat per a la inserció en el món professional de projectes musicals i sonorització per a la indústria de l'entreteniment.

FCRI_ Màster en Creació Musical

Productor/a musical i arranjador/a

disseny de so cine fcri

Tècnic/a de so directe i de plató i tècnic/a de so per a cinema, ficció per televisió i publicitat

fcri stock

Postproductor/a, dissenyador/a i mesclador/a de so

fcri stock

Productor/a de "jingles" i ambientador/a musical

Empreses que confien en els nostres graduats/des

Alumnes a la Graduació Blanquerna 2019

Un enllaç directe cap al teu futur professional

La nostra tasca no s'acaba quan obtens una titulació. Des de l’àrea d’Alumni t'acompanyem per aconseguir fins a un 90% d’ocupació dels estudiants el primer any

Equipaments d'última generació al servei de l'alumnat

Tots els serveis que necessites en el teu pas per la facultat

Procés de sol·licitud

Per accedir a l’ensenyament de màsters i diplomes d’especialització universitària cal tenir un títol universitari oficial espanyol o d’un altre país de l’Espai Europeu d’Educació Superior. També hi podran accedir les persones que tinguin un títol de sistemes educatius de fora de l’Espai Europeu d’Educació Superior, sense necessitat d’homologar-lo, sempre que el nivell de formació sigui equivalent al d’un títol oficial espanyol i que el títol doni accés als estudis de postgrau al país d’origen. L’admissió, però, no implica, en cap cas, l’homologació del títol ni cap altra mena de reconeixement més enllà de poder accedir als estudis de màsters i postgraus propis. Així mateix, hi ha la possibilitat que hi puguin accedir persones no titulades que, per raó de la seva trajectòria professional o personal, es considera que tenen la capacitat per seguir els cursos. En aquests casos, el títol que obtindran serà d’extensió universitària.

Preinscripció

La preinscripció es fa en línia (accedint a Preinscripció | Blanquerna o a través de l'opció de preinscripció de cada titulació). També es pot fer presencialment a la Facultat. Durant el procés, el candidat/a haurà de lliurar la documentació sol·licitada:

 • DNI, passaport o NIE.
 • Currículum Vitae

Aquest procés és gratuït. En el moment de formalitzar la preinscripció, s’obtindrà el resguard corresponent en què s’indicaran el codi (CIB) i les dades de preinscripció.​

Admissió

Un cop realitzada la preinscripció, es proposarà al candidat/a una data per fer una entrevista amb el director/a o el coordinador/a del màster, qui valorarà la seva idoneïtat i resoldrà els possibles dubtes sobre el curs al qual es matricula. Per a la selecció de l'alumnat es tindrà en compte:

 • Expedient acadèmic
 • Entrevista personal
 • Experiència professional

Acabada la valoració, s'informarà l'estudiant sobre el resultat de l'entrevista i què ha de fer per matricular-s'hi, si escau. Un cop comunicada l’admissió, el candidat/a haurà d'abonar 100 € en concepte de reserva de plaça a través del mateix aplicatiu pel qual es va fer la preinscripció. El pagament d'aquest import es considerarà una reserva de plaça i es descomptarà del preu total de la matrícula del curs quan es formalitzi. El pagament es fa amb targeta de crèdit o de dèbit mitjançant un procés segur i confidencial. La quantitat abonada en concepte de reserva de plaça no es retornarà en cap cas, excepte si s'anul·la el curs.

Matrícula

La matrícula és el tràmit definitiu per accedir al màster. La data de la matrícula es comunicarà individualment a cada estudiant. La formalització de la matrícula, amb el pagament de l’import corresponent, comporta l’obtenció definitiva de la plaça. Si l’estudiant abandona el curs, no se li retornarà en cap cas l’import de la matrícula. La Facultat es reserva el dret a anul·lar aquells cursos que no arribin al nombre mínim de matrícules necessàries. En aquest cas, l'import satisfet en concepte de matrícula es retornarà íntegrament.

Documentació que caldrà aportar:

 • Fotocòpia compulsada del resguard del títol o fotocòpia compulsada del títol dels estudis universitaris cursats.
 • Certificació acadèmica oficial (relació d’assignatures cursades amb la seva qualificació).
 • Número de compte corrent per a la domiciliació bancària.

En el moment de la matrícula, l'estudiant disposarà dels dos dies laborables següents per fer-ne efectiu l'import, mitjançant pagament per transferència, targeta de crèdit o codi de barres. El pagament dels estudis es podrà fer de manera fraccionada, sense cap tipus d'interès, mitjançant domiciliació bancària. Si s’opta pel fraccionament, l’estudiant haurà de fer efectiu el 33,3 % el cost total dels crèdits matriculats durant els dos dies laborables següents a la formalització de la matrícula, mitjançant la forma de pagament que hagi triat; aquest pagament no pot ser domiciliat. El 66,4 % restant es reparteix en dues mensualitats, al gener i al març, mitjançant domiciliació bancària que caldrà aportar en el moment de la matrícula.

Els màsters en Programes de Televisió d’Entreteniment i en Música i So per a projectes d’entreteniment de Gestmusic poden fraccionar el pagament en 5 quotes (quota matrícula 50 %, 15 %, 15 % i 10 %, 10 %). El primer rebut es fa efectiu en el moment de la matrícula per transferència i la resta es fracciona de novembre a febrer a través de domiciliació bancària.

Els alumni de la Facultat tenen un 15 % de descompte en el preu de la matrícula (descompte no acumulable). Les matrícules d’honor obtingudes el quart curs de grau no són bonificables en els màsters propis i postgraus. Els preus s’actualitzen cada curs acadèmic. Un cop formalitzada la matrícula, no es retornarà l’import abonat en cap cas.​

Mitjançant la matrícula es formalitza un contracte de prestació de serveis d'ensenyament entre l'estudiant i la Fundació Blanquerna que tindrà efectes jurídics a partir del moment en què s'efectua el pagament. El pagament inclou l'assegurança corresponent i, per als menors de vint-i-vuit anys, l'assegurança escolar obligatòria. Si es renuncia a la plaça, es perdrà íntegrament qualsevol quantitat ja abonada. L’estudiant accepta les normes d’ús dels serveis informàtics fixades per la Fundació Blanquerna. Les dades personals de l'estudiant seran incloses en un fitxer automatizat sota la responsabilitat de la Fundació Blanquerna a fi de mantenir i acomplir aquest contracte. Es notifica, també, que una altra finalitat és informar de les futures activitats de la Fundació i també poder trametre publicacions de la institució. D'acord amb allò que estableix la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, l'estudiant té el dret d'accedir-hi per actualitzar-les, rectificar-les, cancel·lar-les o bé oposar-se al seu tractament, enviant un escrit en què s'indiqui quin dret vol exercir.

Aquest apartat és un resum orientatiu de les condicions generals de matrícula i no té, per tant, valor contractual. En cas de discrepància, prevaldrà allò que disposen les condicions generals de matrícula estipulades al resguard que es genera en el moment de fer la matrícula; aquest resguard formalitza el contracte entre l'estudiant i la Fundació Blanquerna; l'estudiant el pot consultar sempre que vulgui a la seva intranet.

Alumnat estranger

La Facultat es reserva el dret de sol·licitar a les persones candidates amb titulacions fora de l’EES una carta de la seva universitat, ambaixada o consolat que acrediti que els seus estudis el/la faculten a poder cursar un màster o postgrau. És responsabilitat de l'estudiant tenir tota la documentació oficial per a la seva estada a Espanya mentre cursi estudis a la Facultat. Les persones sol·licitants podran demanar un document de preadmissió annex al resguard de preinscripció per iniciar els tràmits necessaris per a l'obtenció de visats, beques o qualsevol altre tràmit. Aquest document no garanteix en cap cas la plaça si no es compleixen tots els requisits d'accés i admissió. Un cop la persona sol·licitant hagi estat admesa i hagi formalitzat la matrícula, podrà sol·licitar, si vol, una carta d'admissió a Secretaria Acadèmica (caldrà abonar les taxes corresponents).

Contacta amb nosaltres

Per a qualsevol dubte o consulta sobre el procés de preinscripció o matrícula, pots contactar amb el Servei d’Informació i Orientació a l’Estudiant de la Facultat:
[email protected]

T’ho posem fàcil per tal que puguis accedir als estudis que vols

El pagament dels estudis es fa de manera fraccionada i sense cap tipus d'interès. En el moment de la inscripció, es fa efectiu el 50 % del cost total dels crèdits matriculats; el 50 % restant es reparteix en nou mensualitats (d'octubre a juny) mitjançant domiciliació bancària.

Preu curs 2022-2023

7.950 €
Preu del curs complet
Aules d'inormàtica

Beques i ajuts Blanquerna

blanquerna logo rounded

Excel·lència és futur