Blanquerna Ramon Llull University

Cercador

 • Estudis ( 0 )
 • Notícies ( 0 )
 • Professorat ( 0 )
 • Resta del Web ( 0 )

Màster en Assistència Integral en Urgències i Emergències

Preinscripció oberta

MTPCat_IEM_fcs
 • Modalitat
  Semipresencial
 • Idiomes
  Castellà
 • Durada
  2 anys acadèmics
 • Crèdits
  90
 • Data d'inici
  Octubre 2022
 • Places
  40
 • Facultat

  Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna

A qui va dirigit

Titulats en Medicina i Infermeria.

Màster en col·laboració amb l'Institut d'Estudis Mèdics

La Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna i l'Institut d'Estudis Mèdics (IEM) imparteixen el màster en Assistència Integral en Urgències i Emergències, un programa formatiu considerat activitat docent d'interès per part de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES) i la Societat Catalana de Medicina d'Urgències i Emergències (SOCMUE).

Logo IEM

Amplia la teva formació

El màster en Asistència Integral en Urgèncias i Emergèncias de l'IEM i la Universitat Ramon Llull està adaptat a l'Espai Europeu de l'Educació Superior amb 90 crèdits ECTS (European Credit Transfer System).

Aquesta formació universitària neix de la fusió de tres programes formatius universitaris previs, disenyats, dirigits i gestionats a l'IEM. A partir de l'any 2006 es configura l'actual programa de màster propi pel qual han passat més de 700 professionals de la medicina i la infermeria.

El màster en Assistència integral en Urgències i Emergències et permet conèixer els procediments i les tècniques pròpies de l'entorn de l'emergència i et facilita les competències professionals necessàries per treballar a l'emergència hospitalària i prehospitalària.

 • Conèixer el món de l'emergència i saber com cal actuar
 • Adquirir els coneixements i les competències per poder treballar en un servei d'urgències
 • Adquirir les competències per poder treballar en l'entorn prehospitalari

 • Urgències i emergències mèdiques: Actualització en urgències mèdiques i pediàtriques, farmacologia, toxicologia i radiologia en urgències i emergències, SVA, SVAT i SVAP.
 • Urgències i emergències traumàtiques: Tècniques quirúrgiques, pacient pediàtric traumàtic, mobilització i immobilització de ferits, ferides per arma blanca i arma de foc, TCE.
 • Salvament, urgències i emergencies en situacions especials: Medicina aquàtica, subaquàtica i de muntanya, RQBN, IMV, medicina aeronàutica i assistència psicològica en urgències i emergències.
 • Coordinació i gestió en urgències i emergències: Transport pacient crític (terra, mar i aire), aspectes legals, gestió dels serveis, comunicació i TIC en urgències i emergències.
IEM pràctica alumnes

Informa-te'n

Del procés d'admissió

Notícies

Informació acadèmica

alumnes en grup a classe FCS

Objectius de les pràctiques

 • Unitats d'emergències mèdiques prehospitalàries.
 • Serveis d'urgències hospitalàries.
 • Unitat d'emergència mèdica i rescat (bombers)

Actualitzar-se

Actualitzar-se amb els avenços diagnòstics i terapùetics en MUE hospitalària i prehospitalària.

Aprofundir

Aprofundir en la presa de decisions en l'àmbit teòric i pràctic.

Identificar i tractar

Identificar i tractar les situacions de risc vital que requereixen una actuació immediata.

Conèixer

Conèixer les tècniques i els procediments de salvament i de rescat en entorns hostils i especials.

Empreses de pràctiques

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Hospital Parc Taulí (Hospital Terrassa), Hospital Mútua de Terrassa, Hospital del Vall d'Hebron, Hospital del Mar, Servei Emergències Mèdiques (SEM), Bombers de Barcelona.

Projecció professional

fcs stock

Servei d'urgències hospitalari

fcs stock

Servei d'urgències extrahospitalari

MTPCat_IEM_FCS

Serveis especials de rescat i salvament

Alumnes a la Graduació Blanquerna 2019

Un enllaç directe cap al teu futur professional

La nostra tasca no s'acaba quan obtens una titulació. Des de l’àrea d’Alumni t'acompanyem per aconseguir fins a un 90% d’ocupació dels estudiants el primer any

Equipaments d'última generació al servei de l'alumnat

Tots els serveis que necessites en el teu pas per la Facultat

Professora

Admissió al màster en Assistència Integral en Urgències i Emergències

Aquest procés de preinscripció i matriculació és diferent respecte a la resta de màsters que ofereix la facultat.

Procés de sol·licitud

Per poder tramitar la preinscripció s'ha d'adjuntar la documentació següent:

 • Comprovant bancari de l'abonament de la preinscripció o de la totalitat del preu del màster
 • Curriculum vitae amb una fotografia actual
 • Fotocòpia compulsada del títol universitari o del resguard del títol en medicina o infermeria
 • Fotocòpia compulsada del DNI o passaport
 • Dues fotografies mida carnet i en color
 • Documentació original acreditativa d'experiència professional a urgències i/o emergències (opcional)

La reserva de plaça depèn de l'ordre cronològic de matriculació amb l'abonament corresponent de la preinscripció i, posteriorment, de la totalitat del preu del màster.

Matrícula

El pagament de la matrícula es pot fer íntegre o fraccionat per transferència bancària. Es considerarà nul·la qualsevol matrícula del màster si no s’ha presentat la documentació requerida i abonat, com a mínim, l’import de la preinscripció (que es deduirà del preu total de la matrícula). L’import de la preinscripció es retornarà tan sols en el supòsit que l’alumne/a no sigui admès/esa en el procés de selecció dels candidats. L'IEM posa a disposició de l'alumnat programes de finançament del màster amb condicions especials a través de les entitats bancàries La Caixa, Banc Sabadell, Bankia i TargoBank.

La reserva definitiva de la plaça es farà efectiva un cop s'efectuï el pagament corresponent a la preinscripció. L'IEM no garanteix la realització d'aquesta activitat formativa si no s'arriba a un nombre mínim d'alumnes matriculats. En cas que se superi el màxim d'estudiants que es poden matricular, la direcció acadèmica del màster establirà un procés de selecció entre els matriculats. L'ordre de matriculació, el pagament total de l'import del màster, l'antiguitat en la titulació i l'experiència a urgències i emergències seran determinants, amb la finalitat de preservar la qualitat docent de l'activitat.

Preu

Preu total del curs
8.350 €

Opcions de pagament

Pagament del cost total del Màster d'entrada.

 • 1r pagament: 3.000 € corresponents a l'import de la preinscripció.
 • 2n pagament: 3.250 € abans del 30 de setembre de 2022, mitjançant domiciliació bancària.
 • 3r pagament: 2.250 € abans del 30 de novembre de 2022, mitjançant domiciliació bancària.
Facultat de Ciències de la Salut FCS

Beques i ajuts Blanquerna

logo

Excel·lència és futur