Blanquerna Ramon Llull University

Cercador

 • Estudis ( 0 )
 • Notícies ( 0 )
 • Professorat ( 0 )
 • Resta del Web ( 0 )

Màster en Atenció Precoç i Família

Preinscripció oberta

Màster de Formació Permanent en atenció precoç i família
 • Modalitat
  Semipresencial
 • Idiomes
  Català, Castellà
 • Durada
  2 anys
 • Crèdits
  60
 • Horari

  Dos dies a la setmana (divendres tarda presencial i dimecres tarda en línia). Dimecres, de 18.30 a 20.30 h, en línia. Divendres, de 17-20 h, presencial + un dissabte cada mes: 9-14 h, presencial

 • Data d'inici
  Octubre 2023
 • Localització

  En línia

  Blanquerna-URL - Carrer del Císter, 34. 08022 Barcelona

 • Facultat

  Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i l'Esport

Per què he d'escollir aquest màster?

Reconeixement

Gaudeix d’una llarga tradició i reconeixement per part dels serveis d’atenció a la petita infància i les seves famílies, dels centres de desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAPs), del nostre territori i de les associacions més importants de Catalunya i Espanya

Professionalitzador

Impartit per professionals vinculats a la pràctica professional i coneixedors de les darreres aportacions i/o innovacions realitzades en el camp.

Compromès

En la millora de la qualitat de les pràctiques professionals en l’atenció directa amb l’infant i la seva família, en la
prevenció i en el treball en xarxa.

En les darreres dècades s’ha produït un creixent reconeixement de la importància dels contextos en el desenvolupament de totes les famílies. S’atorga a la família, com a context bàsic i primer escenari d’interacció, un paper crític a l’hora de promoure i orientar el desenvolupament ple i harmònic de tots els infants.

En aquest sentit, el màster en Atenció Precoç i Família ofereix un programa de formació d’acord amb aquesta nova visió de desenvolupament, en la qual s’aposta per posar la família i l’infant en el centre d’atenció, pel que fa a la prevenció i a la intervenció davant la discapacitat, el risc biològic i social i les dificultats de la criança que puguin presentar els infants.

El màster en Atenció Precoç i Família gaudeix d’una llarga tradició i rep el reconeixement dels serveis del nostre territori i de les associacions més importants de Catalunya (UCCAP i ACAP) i també de l’Estat espanyol (GAT).

A qui va dirigit

Graduats i llicenciats en Psicologia, Psicopedagogia, Pedagogia i Medicina. Graduats i diplomats en Fisioteràpia, Logopèdia, Treball Social i Magisteri. Educació social i Tècnic en Inclusió-Integració social

Informació acadèmica

Mòdul 1. La família com a context de desenvolupament (6 ECTS)

 1. Aproximació sociològica a la família. La família avui dia
 2. Família i discapacitat: Adaptació familiar
 3. Qualitat de vida familiar i altres resultats familiars
 4. Parentalitat i mentalització
 5. Enfocament centrat en la familia i en entorns naturals. Principis i Pràctiques
 6. Fonaments de les intervencions naturalistes
 7. Seminari pràctic i reflexiu I

Mòdul 2. Avaluació i diagnòstic. L’infant i la família (18 ECTS)

 1. Desenvolupament normatiu de 0 a 6 anys
  1. Desenvolupament psicològic, social i educatiu
  2. Aspectes neurològics del desenvolupament
  3. Desenvolupament prenatal
 2. Detecció, prevenció i signes d’alerta
 3. Principals síndromes neurològiques
 4. Prematuritat
 5. Avaluació i diagnòstic en relació amb l’infant
  1. Tècniques i instruments d’avaluació
  2. La classificació diagnòstica
  3. Avaluació interdisciplinària i comunicació de diagnòstic
 6. Avaluació del context familiar
 7. Seminari pràctic i reflexiu II i III

Mòdul 3. Intervenció amb l’infant i la família. Risc biològic i risc social (18 ECTS)

 1. Intervenció en risc biològic:
  1. Diagnòstic i intervenció amb infants amb risc biològic i les seves famílies: discapacitat intel·lectual, motriu, auditiva, visual i pluridiscapacitat; i trastorns del llenguatge, de la comunicació-relació, i de la criança.
  2. Intervenció en risc social:
   1. Maltractament i abús infantil. Detecció i intervenció
   2. Adopcions internacionals i nacionals
   3. Multiculturalitat, infància i atenció precoç
  3. Xarxes de col·laboració i suport a les famílies. Escola i comunitat
   1. Relacions entre família i centre educatiu (escola bressol i infantil)
   2. Programes de suport a la família
   3. Intervenció en els espais familiars
  4. Seminari pràctic i reflexiu IV-V

​Mòdul 4. Direcció i avaluació de serveis adreçats a la primera infància i les seves famílies. Treball en equip (6 ECTS)

 1. Aspectes legislatius de l’atenció precoç, dret familiar, i gestió i acreditació dels CDIAPs
 2. Planificació i organització de l’atenció precoç a Europa i Espanya
 3. L'atenció precoç a Catalunya: antecedents, situació actual i perspectives de futur
 4. Treball en equip:
  1. Una perspectiva inter i transdisciplinària del treball en atenció precoç. Possibilitats i reptes
  2. Treball de coordinació amb els diferents àmbits (sanitat, educació i serveis socials)
 5. Seminari pràctic i reflexiu VI

Mòdul 5. Pràcticum (6 ECTS)

 1. Pràctiques en centres d’atenció a la infància i les seves famílies (CDIAPS i espais familiars)
 2. Seminari de Pràcticum

Mòdul 6. Recerca i treball de fi de màster (6 ECTS)

 1. La recerca: aspectes epistemològics, metodològics i ètics
 2. La metodologia observacional
 3. Seminaris de recerca sobre els 4 primers mòduls (Família, Desenvolupament i Avaluació; Intervenció; i Serveis d’atenció a la infància)
 4. Treball de fi de màster

Treball Final de Màster

Té com a objectiu principal avaluar la capacitat de l’estudiant d’integrar coneixements i competències adquirides en el camp de l’atenció a la petita infància i les seves famílies i l’atenció precoç, i d’afrontar la comprensió d’aquesta realitat de manera rigorosa i respectuosa.

Els treballs s'han de desenvolupar de manera individual o per parelles seguint la metodologia quantitativa, qualitativa o mixta. Estaran redactats en català, castellà o anglès. En qualsevol cas, el treball haurà d’incloure un resum en anglès, català i castellà.

L’elaboració del TFM és anual, al llarg del segon curs. El tutoritza un/a professor/a-tutor/a doctor/a especialista en Atenció Precoç i el treball amb les famílies.

El seguiment del TFM és mensual. Es fan sessions comunes per organitzar i estructurar un treball de recerca seguint la normativa APA, acompanyades de tutoritzacions per fer un seguiment més personalitzat del treball elaborat.

La qualificació final del TFM es basarà en els següents factors:

 • Avaluació del seguiment del procés d’elaboració del TFM (20%).
 • Avaluació del TFM escrit i lliurat al tutor (50%).
 • Avaluació de la presentació i defensa del TFM davant d’un tribunal format per dos professors (30%).

Coordinació
Dra. Anna Balcells. Doctora en Psicologia i professora de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna-URL.
Dra. Natasha Baqués. Doctora en Psicologia i professora de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna-URL.
Dra. Joana Maria Mas. Doctora en Psicologia i professora de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna-URL.
Llic. Lina Zaurín. Psicologa clínica i coordinadora tècnica del CDIAP Rella (Barcelona).


Professorat
Dra. Angels Balcells-Balcells (U de Lleida). Dra. Anna Balcells (FPCEE Blanquerna-URL). Dra. Noemí Balmaña (Hospital Sant Joan de Deu). Dr. Sergi Ballespí (UAB). Dra. Natasha Baqués (FPCEE Blanquerna-URL). Dr. Climent Giné (FPCEE Blanquerna-URL). Llic. Enriqueta Garriga (FPCEE Blanquerna-URL). Dra. Marta Golano (Fundació Catalana Síndrome de Down). Llic. Mercè Leonhartd (Fundación Vicente Ferrer). Dra. Joana Maria Mas (FPCEE Blanquerna-URL). Dr. Aranbarri (Hospital Sant Joan de Deu). Dr. Jesús Palacios (U. de Sevilla). Dipl. Marta Piña (Nexe Fundació). Jaime Ponte (consultor extern d’Atenció Precoç, Galicia). Dra. Pilar Poo (Hospital Sant Joan de Deu). Llic. Silvia Serra (Anne Fundació). Dra. Ana Serrano (U de Minho, Portugal). Dra. Laia Soler (EDAI i UB). Llic. Jose Ramon Ubieto (UOC). Llic. Lina Zaurín (CDIAP Rella)
Dra. Ainoa Mateos (UB). Lic. Joana Fernandez (Aspace). Llic. Laura Gorriz (Anne Fundació). Dr. Sergi Ballespi (UAB). Dra. Ainoa Mateos (UB). Dra. Maria Díaz (Hospital Sant Joan de Deu). Dra. Mercedes Serrano (Hospital Sant Joan de Deu). Dra. Margarita Cañadas (UCV)

Contacte
Dra. Anna Balcells - [email protected]

Fases del procés d’admissió

El procés d’admissió als estudis de títol propi de la facultat es desenvolupa en tres moments:

 1. Preinscripció
 2. Admissió
 3. Matrícula

Preinscripció

La preinscripció es pot fer virtualment (accedint a Preinscripció | Blanquerna o a través de l'opció de preinscripció de cada titulació) i també presencialment a la facultat.

Per a la preinscripció en línia, caldrà:

 1. Donar-se d’alta al sistema de registre únic, crear un usuari (si no s’havia obtingut amb anterioritat) i seguir les indicacions per completar-la.
 2. Pagament de 50 € (import no retornable, en concepte de drets i tràmits de preinscripció) que es pot fer amb targeta de crèdit o de dèbit, mitjançant un procés segur i confidencial de BBVA.
 3. Pujar la documentació sol·licitada a través del dipòsit de documents:
 • DNI (per les dues cares)
 • Currículum vitae
 • En algunes formacions, cal adjuntar altres documents, si així ho indica la pàgina de cada titulació.

Admissió

Un cop feta la preinscripció, es proposa a la persona interessada una data per fer una entrevista amb la coordinació de la titulació, que valorarà la seva idoneïtat i resoldrà els possibles dubtes amb relació al curs al qual es matricula. Acabada la valoració, s'informarà l'estudiant sobre el resultat de l'entrevista i què ha de fer per matricular-s'hi, si escau.

Abans de la matrícula, la persona interessada ha de pujar el títol o resguard del títol dels estudis universitaris cursats al dipòsit de documents. Si no se'n disposa, es podrà cursar la formació, però no se'n rebrà el títol i, en lloc seu, s'obtindrà un certificat o diploma d'extensió universitària.

Matrícula

Un cop valorada la documentació anterior, i quan hi hagi un grup suficient d'estudiants preinscrits, cada candidat rebrà la confirmació i la informació necessària per poder matricular-s'hi. La matriculació representa l'obtenció definitiva de la plaça i es farà efectiva en els terminis que s'indiquin en el correu electrònic de confirmació.

En el moment de la matrícula, l'estudiant disposarà dels dos dies laborables següents per fer-ne efectiu l'import, mitjançant pagament per transferència, targeta de crèdit o codi de barres. El pagament dels estudis es podrà fer de manera fraccionada, sense cap tipus d'interès, mitjançant domiciliació bancària (Instruccions per enviar el Document SEPA signat a Blanquerna)

Els preus es poden actualitzar cada curs acadèmic. Una vegada formalizada la matrícula, l'import abonat no es retornarà sota cap concepte. La preinscripció i la matrícula podran quedar obertes fins a 15 dies abans de l'inici del curs, sempre que hi hagi places disponibles.

Mitjançant la matrícula es formalitza un contracte de prestació de serveis d'ensenyament entre l'estudiant i la Fundació Blanquerna que tindrà efectes jurídics a partir del moment en què s'efectua el pagament. El pagament inclou l'assegurança corresponent i, per als menors de vint-i-vuit anys, l'assegurança escolar obligatòria. Si es renuncia a la plaça, es perdrà íntegrament qualsevol quantitat ja abonada.

L'estudiant accepta les normes d'ús dels serveis informàtics fixades per la Fundació Blanquerna. Les dades personals de l'estudiant seran incloses en un fitxer automatizat sota la responsabilitat de la Fundació Blanquerna a fi de mantenir i acomplir aquest contracte. Es notifica, també, que una altra finalitat és informar de les futures activitats de la Fundació i també poder trametre publicacions de la institució.

D'acord amb allò que estableix la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, l'estudiant té el dret d'accedir-hi per actualitzar-les, rectificar-les, cancel·lar-les o bé oposar-se al seu tractament, enviant un escrit en què s'indiqui quin dret vol exercir.

Aquest apartat és un resum orientatiu de les condicions generals de matrícula i no té, per tant, valor contractual. En cas de discrepància, prevaldrà allò que disposen les condicions generals de matrícula estipulades al resguard que es genera en el moment de fer la matrícula; aquest resguard formalitza el contracte entre l'estudiant i la Fundació Blanquerna; l'estudiant el pot consultar sempre que ho vulgui a la seva intranet.

La Facultat no es compromet a fer aquells cursos que no arribin al nombre mínim de matriculacions necessàries. En aquest cas, l'import satisfet en concepte de matrícula i preinscripció es retornarà íntegrament.

Alumnat estranger

Les persones sol·licitants amb estudis d’accés cursats fora d’Espanya han d’obtenir un certificat expedit per l’òrgan competent (universitat, ambaixada, consolat) i acreditar que els estudis d’accés faculten, al país d’expedició, per a l’accés als estudis de màster o postgrau.

És responsabilitat de l'estudiant tenir tota la documentació oficial per a la seva estada a Espanya mentre cursi estudis a la Facultat. Les persones sol·licitants podran demanar un document de preadmissió annex al resguard de preinscripció per iniciar els tràmits necessaris per a l'obtenció de visats, beques o qualsevol altre tràmit. Aquest document no garanteix en cap cas la plaça si no es compleixen tots els requisits d'accés i admissió. Una vegada la persona sol·licitant hagi estat admès i hagi formalitzat la matrícula, pot sol·licitar, si ho desitja, una carta d'admissió a Secretaria Académica abonant-ne les taxes corresponents.

Contacta amb nosaltres

Per a qualsevol dubte o consulta sobre el procés de preinscripció o de matrícula, pots contactar amb el Servei d’Informació i Orientació a l’Estudiant de la Facultat
[email protected]

Preu curs 2023-2024

5.280 €
Preu del curs complet (matrícula 1r curs 2.640 €)
88,00 €
Preu crèdit curs 2023-2024

Finançament: l’import es pot abonar fraccionadament seguint el pla de pagament següent
Matrícula 1r curs: 2.640 €

881,76 €
Pagament inicial 2023
879,12 €
Pagament desembre 2023
879,12 €
Pagament març 2024

Matrícula 2n curs: 2.640 €*
*Aquest és el preu previst segons el preu crèdit anunciat pel curs 2023/24 que pot sofrir modificacions pel curs 2024/25

Beques i ajuts Blanquerna

logo

Excel·lència és futur