L’equip del projecte SIENHA està a punt d’aconseguir la seva primera fita
28.05.2021

El projecte SIENHA (Strategic Innovative Educational Network for Healthy Ageing), liderat per la professora Elena Carrillo-Álvarez, investigadora principal del grup de recerca Global Research on Wellbeing (GRoW), està finançat per la Comissió Europea, en el marc del programa Erasmus+. Es tracta d’un projecte que involucra diverses institucions d’educació superior d’Europa i està coordinat per la Universitat Ramon Llull.

De gener a maig, cadascun dels socis ha estat recopilant informació i revisant literatura relacionada per tal d’abastar una revisió de les competències necessàries pels professionals de la salut i dels professionals socials per promoure l’envelliment saludable. Després, el pla consisteix a definir el perfil i el nombre d’actors implicats, que haurien de representar els diferents sectors implicats en el tema de la revisió d’abast, en aquest cas: competències professionals per a un envelliment saludable. Per tant, els participants inclouen: professionals de les disciplines, adolescents, adults joves, adults, ancians, persones que influeixen en les decisions sobre el contingut dels programes educatius i representants de les administracions públiques que s’ocupen de l’envelliment saludable.

Aquestes setmanes podran iniciar una consulta l'objectiu de la qual és corroborar els seus resultats (tant de la recerca científica com de la literatura gris) amb els grups d'interès. En concret, els membres del projecte tenen com a objectiu identificar les necessitats no satisfetes per promoure un envelliment saludable al llarg de la vida de les poblacions envellides i les competències que haurien d’existir en els plans d’estudis dels professionals de la salut i dels professionals socials que s’ocupen de l’envelliment saludable.

L’objectiu general del projecte SIENHA és promoure l’envelliment saludable entre els països europeus mitjançant el desenvolupament de competències dels professionals de la salut i l’atenció social per tal de: entendre l’envelliment saludable com un procés de tota la vida que requereix una major atenció en totes les etapes; afavorir el desenvolupament de competències d’estudiants, professors i professionals; promoure l'intercanvi de coneixements i aprendre de les millors pràctiques en educació superior; i augmentar la implicació dels ciutadans en la cura de la salut personal i l’envelliment saludable.

Les universitats involucrades en el projecte són: Santa Casa da Misericordia de Lisboa, Heimerer College, HU University of Applied Sciences, Hochschule für Gesundheit, Nicolaus Copernicus University, JAMK University of Applied Sciences i la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna-URL.

El programa Erasmus + és el programa de la UE per donar suport a l'educació, la formació, la joventut i l'esport a Europa. El programa contribueix a l’estratègia Europa 2020 per al creixement, l’ocupació, la justícia social i la inclusió, i als objectius del marc estratègic per a la cooperació europea en educació i formació (ET 2020).